№ 1 (2020)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Українська мова

Фармаціоніми м. Чернівці (семантико-мотиваційний аспект) PDF
Nadiia Babukh, Yaroslav Redkva 6-11
Eмоція, емоційність та емотивність: до проблеми розмежування термінопонять PDF
Ulyana Kemin 12-16
Текстова категорія подієвості у щоденнику-хроніці Iвана Бажанського “Війна” PDF
Antoniy Moysey, Yulia Rusnak 17-21
Лексичні особливості буковинських говірок (на матеріалі говірки с. Южинець Кіцманського району Чернівецької області) PDF
Natalia Rusnak 22-26
Когнітивно-прагматичний аспект заголовків малої прози Ольги Кобилянської PDF
Yulia Rusnak 27-31
Мовчання як екстралінгвальний копонент у драматичному тексті буковинських письменників PDF
Ivanna Struk 32-35
Категорія часткової персональності у простих реченнях із напівпредикативними адʼєктивними компонентами PDF
Halyna Teslitska 36-41

Германські мови

Порівняльна характеристика синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками в художньому, публіцистичному та науковому стилях сучасної англійської мови PDF
Oksana Danylovych 42-46
Комплексна методика дослідження термінологічних одниниць німецької терміносистеми дипломатії PDF
Olena Kaminska 47-50
Cемантичний потенціал прикметника та його знакова природа в німецькій субмові “Iнфектологія” PDF
Galina Lapa, Albina Semysiuk 51-54
Методологічна проблематика сучасного дослідження англійскої професійної мови PDF
Anna Shalaieva 55-58

Романські мови

Kомплексний аналіз латинських медичних термінів-назв вимірювальних приладів PDF
Valentyna Synytsia, Maria Teleky, Larysa Smolska, Olena Myronyk 59-63
Cтруктура моделей словосполучень лікарських рослин, їх значення та застосування в практичній медицині PDF
Inna Tomka, Oleksandr Rak, Iryna Zazulia 64-68

Лексикографія

Визначення терміна “душа” у словниках української мови PDF
Tetiana Novikova 69-73

Методика викладання у вищій школі

Використання інноваційних прийомів навчання на заняттях української літератури PDF
Nadiia Babukh, Inna Heorhitse 74-76
Cтимулювання самостійної роботи з української мови як засіб вдосконалення мовнокомунікативної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту PDF
Anzhela Svarychevska 77-80

Українська література

Рецепція творчості Василя Стуса в есеїстиці Євгена Cверстюка PDF
Larys Markulyak 81-84
Дослідження наукового вкладу в літературу України ХХ ст. Ю. Стефаника за збірником нарисів та есе “Моїм синам, моїм приятелям” (“Герої Василя Стефаника в дійсності”) PDF
Tetyana Nykyforuk, Valeriyа Andriyets 85-88

Теорія літератури

Компаративний аналіз метажанру альтернативної історії: компоненти та зв’язки в системі літературознавчої студії PDF
Antonina Аnistratenko 89-95
Засоби фоніки у віршах Івана Франка зі збірки “Iз днів журби” PDF
Olga Nastenko 96-99
Особливості поетики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація). PDF
Tetyana Nykyforuk, Tatiana Leontiy 100-102

Літературне джерелознавство і текстологія

Дотримання авторського права при підготовці видання творів Івана Франка у 30-ти томах PDF
Tetiana Holiak 103-107