Про журнал

Галузь та проблематика

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ. Електронний варіант журналу доступний для всіх читачів.

Процес рецензування

Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал засновано кафедрою суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

Рік заснування: 2013.

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ: ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" і Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Сучавський університет імені Штефана Великого).

Bukovinian State Medical University https://www.bsmu.edu.ua/

Ştefan cel Mare University Of Suceava http://www.usv.ro/index.php/en#