Поточний номер

№ 2 (2023): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Опубліковано: 2024-07-19

Українська мова

Теорія літератури

Переглянути всі випуски
Українсько-румунський науковий журнал
"Актуальні питання суспільних наук та історії медицини" (АПСНІМ)
"Aktualini pytannia suspilinih nauk ta istorii meditsini"(APSNIM)

У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ. Електронний варіант журналу доступний для всіх читачів.

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ:
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний  університет" і
Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Сучавський університет імені Штефана Великого).

Рік заснування: 2013.

Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» заснований 2013 р. на  кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

Журнал засновано як благодійне видання та призначена для безкоштовного розповсюдження з метою розвитку освіти і науки через дослідження і публікацію статей з історичних  (історія, етнологія та ін.), філософських, психологічних, філологічних наук та історії медицини.

Журнал видається 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська, французька.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).

Країни: Україна, Румунія.

Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» зареєстрований в Державний реєстраційній службі України (Свідоцтво про держ. реєстрацію № 20497-10297Р від 27.12.2013 – Серія КВ). Перереєстрований 27.07.2015 р. у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво № 21495-11295ПР – Серія КВ).

Редакційна колегія
 Президент:
д. мед. н., проф., акад. АН ВШ України Тарас Бойчук
(Буковинський державний медичний університет)
 
Головні редактори: 
д. істор. н., проф. Штефан Пуріч
(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
д. істор. н., проф.. Антоній Мойсей 
(Буковинський державний медичний університет)
  
Виконавчі редактори:
к. філол. н., викл. Лілія Роман (Буковинський державний медичний університет) 
д. н., викл. Харієта Мареч Сабол (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
к. філол. н., викл. Антоніна Аністратенко (Буковинський державний медичний університет, відповідальна за електронну версію журналу та веб-сайт) 

Заступники виконавчих редакторів:
 к. філол. н., викл. Марта Максимюк  (Буковинський державний медичний університет) 
 д. істор. н., викл. Васіле М. Демчук (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
к. мед. н., доц. Інга Тимофійчук (Буковинський державний медичний університет) 

                             
Редакційна колегія:
Історичні науки:
д. істор. н., доц. Геннадій Казакевич, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
д. істор. н., проф. Зенон Кoгут, Альбертський університет (Едмонтон, Канада)
д. істор. н., проф. Пол Міртс, Інститут міжнародних  відносин (Гаага, Нідерланди)
д. істор. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук Юрій Макар, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)
д. іcтор. н., проф. Олександр Курочкін, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАНУ (Київ, Україна)
д. істор. н., гол. н. с. Єлизавета Квілінкова, Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдови
д. іcтор. н., академік Степан Павлюк, директор Інституту народознавства НАНУ (Львів, Україна)
д. іcтор. н., академік  Ганна Скрипник, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук (Київ, Україна);
д. істор. н., проф.  Георге Онішору (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. істор. н., проф. Олімпія Мітрік (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. істор. н., доц.  Флорін Пінтеску (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. істор. н., проф. Мішель Керотре, Вища школа соціальних наук (Париж, Франція)
д. істор. н., проф. Андрій Вавринюк, Державна вища фахова школа в Холмі (Польща)

 
Філософія:
д. філос. н., проф. Михайло Марчук, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)
к. філос. н., доц. Ніна Зорій, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. філос. н., проф. Дієго Санчес Мека, Національний університет дистанційної освіти (Мадрид, Іспанія)
д. філос. н., проф. Віталій Докаш, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)
д. філос. н.,  проф. Іван Остащук, Буковинський державний медичний університет (Україна), професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна);
д. філос. н., проф.  Сорін Тудор Максім (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. філос. н., доц.  Богдан Поповенюк (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
д. філос. н., доц. Джордже Нямцу (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
 
Філологічні науки:
д. філол. н., проф. Антоанета Олтяну, Бухарестський університет (Румунія)
д. філол. н., проф. Адам Фаловський, директор Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету (Польща)
д. філол. н., проф. Петр Борек, директор Інституту польської філології Краківського педагогічного університету (Польща)
д. філол. н., проф. Ногь Родіка-Меріоара, директор наукової бібліотеки Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія)
д. філол. н., гол. н. с. Анна-Марія Сореску-Марінкович, Інститут Балканістики Сербської академії наук (Сербія)
д. філол. н., проф. Наталія Руснак, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)
к. філол. н., доц. Олександр Рак, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. філол. н., проф. Ганна Мартинова, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького
д. філол. н., доц. Сімона-Аїда Манолаке (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
д. філол. н., доц. Евеліна-Мезаліна Граур (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)
д. філол. н., проф. Мірчя А. Діакону (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. філол. н., проф. Бертран Бадью, Вища нормальна школа (Париж, Франція)
д. філол. н., проф. Рома Франко, Саскачеванський університет (Канада)
 
Історія медицини:
д. мед. н., проф.Богдан Василевський, директор Інституту психосоматики (Варшава. Польща)
д. психол. н., доц. Кармен Корнелія Белан (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. психол. н., викл. Надія Лаура Серденчук (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)
д. психол. н., проф. Альфред Пріц, президент Світової ради психології,
директор Інституту психотерапії і психоаналізу у Відні (Австрія)
д. психол. н., проф. Йозеф Подгорецькі, Опольський університет (Польща)
д. мед. н, проф. Олександр Іващук, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. мед. н., проф. Василь Чебан, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. мед. н., проф. Дмитро Тинтюк, Кишинівський державний університет медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану (Республіка Молдова)
д. мед. н., проф. Герхард Дамманн, директор психіатричної клініки (м.Мюнстерлінген), керівник психіатричної служби кантону Тургау (Швейцарська конфедерація)
д. мед. н., проф. Олександр Федів, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. мед. н., проф. Віктор Тащук, Буковинський державний медичний університет (Україна)
д. мед. н., проф. Костянтин Єцко, Кишинівський державний університет медицини та фармації імені Н.Тестеміцану

Адреса: кафедра суспільних наук та українознавства; Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці,  вул. Героїв Майдану, 3, пов. 3, к. 20.
електронна адреса: snim@bsmu.edu.ua

Науковий журнал зареєстровано у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах даних: Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), публікується у наукометричній базі даних "Наукова періодика Укарїни" Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, SCIARY WorlWide Elibrary (SUA).