Текстова категорія подієвості у щоденнику-хроніці Iвана Бажанського “Війна”

Автор(и)

  • Antoniy Moysey Буковинський державний медичний університет
  • Yulia Rusnak

DOI:

https://doi.org/10.24061/203535

Ключові слова:

щоденник-хроніка, Іван Бажанський, текстові категорії, явищність, фактаж, деталь, позамовна ситуація, наратор, опис, документальність

Анотація

Актуальність наукової розвідки зумовлена потребою філософсько-гуманітарного осмислення щоденника-хроніки буковинського педагога та письменника І. Бажанського “Війна”. Дослідження текстових особливостей жанру щоденника-хроніки потребує комплексного аналізу для здійснення ефективного комунікативного
впливу на читача. Мета наукової роботи – схарактеризувати текстову категорію подієвості у щоденнику-хроніці І. Бажанського “Війна”.
Методи дослідження. Як основні використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, лінгвістичні – описовий, структурний. За допомогою описового методу узагальнено спостереження над фактичним матеріалом, Структурний метод дав змогу інвентаризувати та систематизувати мовні явища. Новизна наукової роботи полягає у тому, що вперше в українському мовознавстві досліджено мову щоденника-хроніки “Війна” І. Бажанського крізь призму
текстової категорії подієвості

Посилання

Bakhtin M. M. “Problema teksta v lingvistike, filologii, v drugih humanitarnyh naukah” [The problem of text in linguistics, philology, in other humanitarian sciences], Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity], Moskva: Iskusstvo, 1986, P. 297–319 [in Russian].

Bazhanskyi I. Viyna: Shchodennyk-khronika bukovynskoho pedahoha ta pysmennyka (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917) [War: Diary-chronicle of Bukovinian teacher and writer (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917)], Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2006, P. 34, 35, 36-37, 38, 40, 49 [in Ukrainian].

Chernyavskaya V. E. Lingvistika teksta: Polykodovost, intertekstualnost, interdiskursivnost: uchebnoe posobie [Linguistics of the text: Multi-coding, intertextuality, inter-discursiveness: textbook], Moskva: Librokom, 2009, P. 19 [in Russian].

Vynohradov V. V. O teorii hudozhestvennoi rechi [About the theory of art speech], Moskva, 1971, P. 118 [in Russian].

Yvanov L. Iu., Skovorodnykov A. P., Shyriaeva E. N., ed. Kultura russkoi rechi: Entsyklopedicheskiy slovar-spravochnyk [Culture of Russian speech: an encyclopedic reference dictionary], Moskva: Flinta: Nauka, 2003, P. 18, 223 [in Russian].

Zalevskaya A. A. Psykholyngvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: izbrannye Trudy [Psycholinguistic research. Word. Text: selected works], Moskva: Hnozis, 2005, P. 20 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30