DOI: https://doi.org/10.24061/203203

Особливості поетики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація).

Tetyana Nykyforuk, Tatiana Leontiy

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, звукопис, версифікація) в діахронічному аспекті. Наукова новизна. Вперше в українському літературознавстві з’ясовано особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація) в діахронічному аспекті. Для цього проаналізовано наукову літературу, пов’язану з дослідженням елементів поетики віршованих творів С. Воробкевича. Вивчено міркування автора щодо форми поетичного тексту. Визначено роль сторонніх впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті поетики. Методи дослідження: герменевтичний метод і метод повільного прочитання (метод рецептивної поетики), формальний метод, порівняльний і порівняльно-історичний методи, біографічний метод. Висновки. Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіставлення з аналогічним матеріалом щодо художності поетичних творів Ю. Федьковича. На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням даних щодо інших українських поетів краю цього періоду, можна одержати загальну картину поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині у ІІ половині ХІХ століття

Ключові слова


С. Воробкевич; поезія; поетика; ґенеза; генерика; троп; фоніка; поетичний синтаксис; версифікація; метрика; ритміка; строфіка; рима

Повний текст:

PDF

Посилання


Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro formu poetychnykh tvoriv S. Vorobkevycha rannoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [About the form of S. Vorobkevych’s poetry of the early period (1863-1867)] Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2017, Vol. 3, P. 145–150 [in Ukrainian].

Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro genezu virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha: vplyv T. Shevchenka [On the Genesis of Poems by S. Vorobkevich: The Influence of T. Shevchenko], Sfera kultury [Spheres of culture], Vol. XVI, Lublin, 2017, P. 134-144 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Poetychnyi syntaksys virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha tretoho periodu tvorchosti (1876-1903) [The poetic syntax of the poetic works of Sidor Vorobkevich of the third PERIOD of creativity (1876-1903], Perspectives of science and education, New York, 2018, P. 488–494 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Pro heneryku virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha pershoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [The genre of poetry works of S. Vorobkevych of the first period of creativity (1863–1867)], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 1, P. 94–98 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Vplyv folkloru na poetyku virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha [Influence of folklore on the poetics of poetry works by Sydor Vorobkevych], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (1), P. 71–75 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Nykyforuk T. Vplyv folkloru na poetyku virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha [Influence of folklore on the poetics of poetry works by Sydor Vorobkevych], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (1), P. 71–75.


2 Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro genezu virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha : vplyv T. Shevchenka [On the Genesis of Poems by S. Vorobkevich: The Influence of T. Shevchenko], Sfera kultury [Spheres of culture], Vol. XVI, Lublin, 2017, P. 134-144.


3 Nykyforuk T. Pro heneryku virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha pershoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [The genre of poetry works of S. Vorobkevych of the first period of creativity (1863–1867)], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 1, P. 94–98.


4 Nykyforuk T. Poetychnyi syntaksys virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha tretoho periodu tvorchosti (1876-1903) [The poetic syn-tax of the poetic works of Sidor Vorobkevich of the third PERIOD of creativity (1876-1903], Perspectives of science and education, New York, 2018, P. 488–494.

5 Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro formu poetychnykh tvoriv S. Vorobkevycha rannoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [About the form of S. Vorobkevych’s poetry of the early period (1863-1867)] Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2017, Vol. 3, P. 145–150.

Copyright (c) 2020 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).