Особливості поетики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація).

Автор(и)

  • Tetyana Nykyforuk Буковинський державний медичний університет
  • Tatiana Leontiy Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”

DOI:

https://doi.org/10.24061/203203

Ключові слова:

С. Воробкевич, поезія, поетика, ґенеза, генерика, троп, фоніка, поетичний синтаксис, версифікація, метрика, ритміка, строфіка, рима

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, звукопис, версифікація) в діахронічному аспекті. Наукова новизна. Вперше в українському літературознавстві з’ясовано особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація) в діахронічному аспекті. Для цього проаналізовано наукову літературу, пов’язану з дослідженням елементів поетики віршованих творів С. Воробкевича. Вивчено міркування автора щодо форми поетичного тексту. Визначено роль сторонніх впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті поетики. Методи дослідження: герменевтичний метод і метод повільного прочитання (метод рецептивної поетики), формальний метод, порівняльний і порівняльно-історичний методи, біографічний метод. Висновки. Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіставлення з аналогічним матеріалом щодо художності поетичних творів Ю. Федьковича. На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням даних щодо інших українських поетів краю цього періоду, можна одержати загальну картину поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині у ІІ половині ХІХ століття

Посилання

Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro formu poetychnykh tvoriv S. Vorobkevycha rannoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [About the form of S. Vorobkevych’s poetry of the early period (1863-1867)] Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2017, Vol. 3, P. 145–150 [in Ukrainian].

Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro genezu virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha: vplyv T. Shevchenka [On the Genesis of Poems by S. Vorobkevich: The Influence of T. Shevchenko], Sfera kultury [Spheres of culture], Vol. XVI, Lublin, 2017, P. 134-144 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Poetychnyi syntaksys virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha tretoho periodu tvorchosti (1876-1903) [The poetic syntax of the poetic works of Sidor Vorobkevich of the third PERIOD of creativity (1876-1903], Perspectives of science and education, New York, 2018, P. 488–494 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Pro heneryku virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha pershoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [The genre of poetry works of S. Vorobkevych of the first period of creativity (1863–1867)], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 1, P. 94–98 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Vplyv folkloru na poetyku virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha [Influence of folklore on the poetics of poetry works by Sydor Vorobkevych], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (1), P. 71–75 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30