DOI: https://doi.org/10.24061/202865

Використання інноваційних прийомів навчання на заняттях української літератури

Nadiia Babukh, Inna Heorhitse

Анотація


У статті розглянуті інноваційні прийоми і технології, що сприяють особистісно орієнтованому підходу в навчанні і розвитку ключових компетенцій майбутнього медика на заняттях української літератури в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю висвітлення проблем викладання української літератури за допомогою різних інноваційних педагогічних прийомів, методів і форм. Методи дослідження обумовлені його цілями і завданнями. У роботі використано описовий метод, спостереження, класифікації. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проаналізовано роль використання інноваційних прийомів для навчання на заняттях української літератури. Висновки. Визначено зміст інноваційних прийомів і їх шляхів реалізації з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання української літератури, що значно покращує якість подачі навчального матеріалу і результативність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української літератури, створює умови для більш тісного партнерства між викладачами і студентами

Ключові слова


засоби; методи особистісно орієнтованого підходу; інноваційні прийоми; інноваційна технологія; українська література

Повний текст:

PDF

Посилання


Holoborodko Ya. Yu., Shcherbakova N. V. Interaktyvne navchannia na urokakh ukrainskoi movy ta literatury [Interactive learning in the Ukrainian language and literature], Kharkiv: Osnova, 2007, P. 23 [in Ukrainian].

Zhytnyk B. O. Formy i metody navchannia [Forms and methods of teaching], Kharkiv, 2005, P. 48 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Zhytnyk B. O. Formy i metody navchannia [Forms and methods of teaching], Kharkiv, 2005, P. 48 [in Ukrainian].


2 Holoborodko Ya. Yu., Shcherbakova N. V. Interaktyvne navchannia na urokakh ukrainskoi movy ta literatury [Interactive learning in the Ukrainian language and literature], Kharkiv: Osnova, 2007. P. 23 [in Ukrainian].

Copyright (c) 2020 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).