DOI: https://doi.org/10.24061/202361

Лексичні особливості буковинських говірок (на матеріалі говірки с. Южинець Кіцманського району Чернівецької області)

Natalia Rusnak

Анотація


Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення лексики говірок, які зберігають самобутній світогляд нації, релікти духовної культури, ментальність народу, міжмовні зв'язки з іншими народами. Мета наукового дослідження - охарактеризувати особливості лексичної системи буковинських говірок. Новизна наукового дослідження полягає в тому, що вперше в українській лінгвістиці використаний мовний матеріал говірки с. Южинець Кіцманського району Чернівецької області. У дослідженні використані структурний, порівняльно-історичний методи дослідження, прийом компонентного аналізу. Висновки. Основу діалектної лексики складають діалектизми. Єдиний культурно-образний світ української нації підтверджують діалектизми - одвічно українські слова, для яких джерелом є праслов'янська мова: Вирен, вірІтка відей, вітАті Гальманах, гАчі, глошІті, грЄтка, ґУндзлік Драбів

Ключові слова


говір; лексичний рівень мовної системи; діалектизм; запозичення; жаргонізм; коннотативно забарвлене слово; регіоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Herman K. F. Atlas ukrainskykh hovirok Pivnichnoi Bukovyny [The Atlas of Ukrainian dialects of Northern Bukovina], Chernivtsi: Chas, 1995, P. 294 [in Ukrainian].

Herman K. F. Ukrainski hovirky Pivnichnoi Bukovyny v istorychnomu ta linhvoheohrafichnomu aspekti: Fonetyka, fonolohiia [The Ukrainian dialects of Northern Bukovina in historical and linguistic geographical aspect: phonetics, phonology], Chernivtsi: Ruta, 1995, P. 3 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. 7 vols.], Kyiv: Naukova dumka, 2006, Vol. I, P. 209, 295, 433, 492, 508, 523 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. 7 vols.], Kyiv: Naukova dumka, 2006, Vol. II, P. 89, 453 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. 7 vols.], Kyiv: Naukova dumka, 2006, Vol. III, P. 441, 479, 489, 526 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. 7 vols.], Kyiv: Naukova dumka, 2006, Vol. V, P. 78, 346 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. 7 vols.], Kyiv: Naukova dumka, 2006, Vol. VI, P. 81 [in Ukrainian].

Popovskii, Nykolai, ed. Rumyno-russkiy slovar [Romanian-Russian dictionary], Kyshynev: Knyhoizdatelstvo t.d. “Shekhter i S-ya”, 1922, P. 105, 198, 358, 366, 472, 515, 736 [in Russian].

Rusanivskyi V. M., Taranenko O. O., Ziabliuk M. P., ed. Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia], Kyiv: Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im. M. P. Bazhana, 2004, P. 544 [in Ukrainian].

Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava: Dovkillia-K, 2006, P. 126 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Herman K. F. Atlas ukrainskykh hovirok Pivnichnoi Bukovyny [The Atlas of Ukrainian dialects of Northern Bukovina], Chernivtsi: Chas, 1995, P. 294 [in Ukrainian].


2 Herman K. F. Ukrainski hovirky Pivnichnoi Bukovyny v istorychnomu ta linhvoheohrafichnomu aspekti: Fonetyka, fonolohiia [The Ukrainian dialects of Northern Bukovina in historical and linguistic geographical aspect: phonetics, phonology], Chernivtsi: Ruta, 1995, P. 3 [in Ukrainian].


3 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava: Dovk-illia-K., 2006, P. 126 [in Ukrainian].

4 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. In 7 vol.], za red. O. S. Melnychuk, K.: Nauk. dumka, 2006, Vol. V, P. 346 [in Ukrainian].

5 Rumyno-russkiy slovar [Romanian-Russian dictionary], sost. Nykolai Popovckii, Kyshynev: Knyhoizdatelstvo t.d. “Shekhter i S-ya”, 1922, P. 736 [in Russian].


6 Ibidem, P. 472.


7 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t…op. cit., Vol. II, P. 89.


8 Ibidem, Vol. I, P. 492.


9 Ibidem, Vol. I, P. 209.


10 Ibidem, Vol. I, P. 433.


11 Ibidem, Vol. I, P. 508.


12 Rumyno-russkiy slovar…op. cit., P. 472.


13 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t…op. cit., Vol. III, P. 479.


14 Ibidem, P. 526.


15 Ibidem, Vol. V, P. 78.


16 Ibidem, Vol. I, P. 523.


17 Ibidem, Vol. VI, P. 81.


18 Ibidem, Vol. I, P. 295.


19 Ibidem, P.441.


20 Ibidem, Vol. II, P. 453.


21 Ibidem, Vol. III, P. 489.

22 Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia], redkol. V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko, M. P. Ziabliuk ta in., K.: Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im. M.P. Bazhana, 2004, P. 544 [in Ukrainian].


23 Rumyno-russkiy slovar…op. cit., P. 105.


24 Ibidem, P. 366.


25 Ibidem, P. 198.


26 Ibidem, P. 358.
27 Ibidem, P. 515.

Copyright (c) 2020 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).