№ 3 (2018)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Українська мова

Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації HTML
Albina Kovtun 6-10
Окличні речення у творах полемічної та ораторсько-проповідницької літератури (на прикладі «треноса» Мелетія Смотрицького) PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk 11-13
Автентична позиція граматики «Адельфотес»: виклики та перспективи PDF
Svitlana Polyuha 14-17
Особливості формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах України PDF
Ruslana Slukhenska 18-21
Ukrainian medical terminology: current development trends PDF
Alla Tkach 22-25
До вирішення проблеми категорії оцінки в сучасному мовознавстві PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk 26-31

Англійська мова

Динаміка семантичних змін терміноелементів у англійській фаховій мові медицини PDF
Bogdana Kachan, Vylina Grynchuk 32-35
Епістемологічне значення роду в англійському мовознавстві
Natalya Skrytska 36-38

Романські мови

Стандартизація французького розмовного мовлення як проблема художнього перекладу (на матеріалі роману Ф. Лабро «Ці люди») PDF
Andriy Bilas 39-42
Суфікс - rīx у латинській мові на позначення осіб жіночої статі PDF
Mariia Teleky 43-46

Перекладознавство

Декодування іконічності сучасної канадської поезії в контексті голістичного перекладу PDF
Ol’ha Ivasiuk 47-50

Українська література

Бути прочитаним, питання класифікації великої прози В. Кожелянка PDF
Antonina Anistratenko 51-58
Image of mother of god in poetic works of K. Mordatenko PDF
Lidiya Vylka 59-62
Міфопоетика повісті В. Дрозда «Ирій» PDF
Ludmyla Holоvko, Maryna Hladkova 63-66
Художні особливості роману «Прапороносці» PDF
Ludmyla Holоvko 67-70
Літературно-громадська діяльність Івана Франка на тлі доби в оцінці Степана Смальстоцького PDF
Larysa Markulyak 71-74
Юрій Стефаник – дослідник української літератури PDF
Antoniy Moysey, Tetyana Nykyforuk 75-79
Іван Франко та Василь Стефаник крізь літературознавчу призму Юрія Стефаника PDF
Tetyana Nykyforuk, Valeriyа Andriyets 80-82
Іван Франко про біблію як основу консолідації та євроінтеграції українського народу PDF
Liliya Roman 83-87

Англійська література

Наративна репрезентація образу лікаря в літературі США XIX століття PDF
Yuliia Lysanets 88-92
Концептуальність міфологічного простору в дилогії Доріс Лессінг «Маара і Данн» PDF
Оlena Kravets, Nataliia Proskurina 93-97

Фольклор

Північнобуковинські веснянки і гаївки у розвідках Корнила Ластівки PDF
Vasyl Kostyk 98-102

Методика викладання у вищій школі

Домашнє читання – складова аспектного навчання української мови як іноземної PDF
Iryna Kaizer 103-105
Проблеми засвоєння іноземними студентами української медичної термінології PDF
Маriіa Tsurkan, Ivan Tsurkan 106-109