DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.64

Іван Франко та Василь Стефаник крізь літературознавчу призму Юрія Стефаника

Tetyana Nykyforuk, Valeriyа Andriyets

Анотація


Мета дослідження полягає у визначенні місця наукового доробка Ю. Стефаника у вивченні взаємовідносин І. Франка та В. Стефаника. Методи дослідження. Для написання наукової розвідки скористаємося порівняльно-історичним, біографічним, описовим, естетико-функціональним, порівняльно-типологічних методами аналізу і синтезу, індукції і дедукції, методом збору, відбору та узагальнення інформативних даних. Наукова новизна дослідження полягає в презентації взаємин В. Стефаника та І. Франка крізь призму спостережень Ю. Стефаника, який відіграв ключову роль в дослідженні творчості українських письменників. Висновки. Нам вдалося окреслити сферу особистих і творчих пошуків В. Стефаника та І. Франка через призму трактування Ю. Стефаника; деталізувати деякі моменти з життя художників слова; визначити розвідку Ю. Стефаника, як один з раритетних джерел при вивченні цієї тематики; охопити широту інтересів Ю. Стефаника взаємовідносинами В. Стефаника та І. Франка; ознайомитися з іншими джерелами щодо вивчення цієї тематики і визначити місце серед них видання Ю. Стефаника «Франко і Стефаник».

Ключові слова


літературознавець; критик; мемуарист; І. Франко; В. Стефаник; стаття; розвідка

Повний текст:

PDF

Посилання


Stefanyk V. Tvory [Writings], Kyiv, 1964, P. 242 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 87 [in Ukrainian].

Pikhmanets R. «Ivan Franko postavyv mene malym naslidnykom svoim» (Vasyl Stefanyk) [«Ivan Franko made me a small heir» (Vasyl Stefanik)], Slovo i chas, [Word and time], N. 2, 2007, Р. 17 [in Ukrainian].

Pikhmanets R. «Ivan Franko postavyv mene malym naslidnykom svoim» (Vasyl Stefanyk) [«Ivan Franko made me a small heir» (Vasyl Stefanik)], Slovo i chas, [Word and time], N. 2, 2007, Р. 17 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 79-80 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 80-81 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 86 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 80 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 83 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 83 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 84 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 84 [in Ukrainian].

Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 86 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Stefanyk V. Tvory [Writings], K., 1964, P. 242 [in Ukrainian].

2 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, Р. 87 [in Ukrainian].

3 Pikhmanets R. «Ivan Franko postavyv mene malym naslidnykom svoim» (Vasyl Stefanyk)» [«Ivan Franko made me a small heir» (Vasyl Stefanik)»], Slovo i chas, [Word and time], N 2, 2007, Р. 17 [in Ukrainian ].

4 Pikhmanets R. «Ivan Franko postavyv mene malym naslidnykom svoim» (Vasyl Stefanyk)» [«Ivan Franko made me a small heir» (Vasyl 5 Stefanik)»], Slovo i chas, [Word and time], N 2, 2007, Р. 17 [in Ukrainian ].

6 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam…op. cit., P. 79–80 [in Ukrainian].

7 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam…op. cit., P. 80–81 [in Ukrainian].

8 Ibidem, P. 86.

9 Ibidem, P. 80.

10 Ibidem, P. 83.

11 Ibidem, P. 83.

12 Ibidem, P. 84.

13 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam…op. cit., P. 84.

14 Ibidem, P. 86.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).