Особливості формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах України

Автор(и)

  • Ruslana Slukhenska БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.50

Ключові слова:

мовлення, культура спілкування, мовна компетенція, мовленнєві вміння й навички, студент-іноземець, БДМУ

Анотація

У статті розглянуто специфіку формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах освіти та особливості культури професійного мовлення майбутніх медичних працівників; висвітлено проблеми засвоєння української медичної терміно- логії студентами-іноземцями. Питання мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців медичної галузі є актуальною й вимагає всебічного розгляду. Мета роботи – проаналізувати засоби формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах України, охарактеризувати ефективні шляхи формування фахової комунікативної компетенції студентів-іноземців. Методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел; комунікативний метод, який покращить опанування фахового мовлення студентові-іноземцю. Новизна роботи полягає у недостатньому дослідженні теми на сьогодні й у тому, що ця проблема ще не підіймалась у ракурсі характеристики ситуації з формування професійної комунікативної компетенції студентів-іноземців БДМУ. Висновки. Нині актуальними є питанняформ, методів й засобів організації навчальної діяльності сту- дентів, які сприятимуть удосконаленню мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для фахівців галузі охорони здоров’я. Сформованість професійного мовлення та культури спілкування майбутніх медичних працівників має бути результатом усебічної підготовки, орієнтованої на фахову майстерність спеціаліста – випускника вищих медичних закладів освіти МОЗ України, тим більше, якщо цей випускник згодом повернеться в свою країну й буде репрезентувати нашу освіту й здобуті на Україні знання у себе на Батьківщині. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у розроблені практичних комплексів щодо покращення засвоєння професійного мовлення в умовах мінімальної кількості академічних годин.

Посилання

Sotskyi K. O. Formuvannia hotovnosti maibutnih medychnyh spetsialistiv do profesiynoho samovdoskinalennia [Formation of readiness of future medical specialists to professional self-improvement]: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04, Khmelnytsky National University, Vinnytsia State ped. University named after M. Kotsyubinsky, Khmelnitsky, 2016, 20 p. [in Ukrainian].

Romanyshyn S. S. “Problema formuvannia komunikatyvnoyi kultury studentiv v aspekti medychnoyi deontolohiyi” [The problem of formation of communicative culture of students in the aspect of medical deontology], Bukovynskyy medychnyy visnyk [Bukovynian medical herald], Chernivtsi, 2014, Vol. 18, N. 4 (72), P 269–272 [in Ukrainian].

Lisovyi M. I. Formuvaniia profesiynoho movlennia maybutnih medychnyh pratsivnykiv u vyshchyh medychnyh navchalnyh zakladah [Formation of professional communication of future medical workers at higher medical educational institutions]: Extended abstract of candidate’s thesis : 13.00.04, Vinnytsia State ped. University named after M. Kotsyubinsky, Vinnutsia, 2006, P. 7 [in Ukrainian].

Lisovyi M. I. Formuvaniia profesiynoho movlennia maybutnih medychnyh pratsivnykiv u vyshchyh medychnyh navchalnyh zakladah [Formation of professional communication of future medical workers at higher medical educational institutions] : Extended abstract of candidate’s thesis : 13.00.04, Vinnytsia State ped. University named after M. Kotsyubinsky, Vinnutsia, 2006, P. 10 [in Ukrainian].

Romanyshyn S. S. “Problema formuvannia komunikatyvnoyi kultury studentiv v aspekti medychnoyi deontolohiyi” [The problem of formation of communicative culture of students in the aspect of medical deontology], Bukovynskyy medychnyy visnyk [Bukovynian medical herald], Chernivtsi, 2014, Vol. 18, N. 4 (72), P 269–272 [in Ukrainian].

Orel-Halik Yu. V. “Formuvannia kultury spilkuvannia maybutnih medychnyh pratsivnykiv u vyshchyh medychnyh zakladah osvity” [Formation of the culture of communication of future medical workers at higher medical institutions], Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchykh ta serednikh navchalʹnykh zakladakh [Pedagogy of formation of creative personality at higher and secondary institutions], 2014, Issue 35 (88), P. 508 [in Ukrainian].

Momot V. M. Formuvannia profesiyno zorientovanoho movlennia u studentiv tehnikumiv i koledzhiv tehnichnoho profiliu [Formation of professional oriented communication in studetns of technical colleges and colleges of technical profiles] : Extended abstract of candidate’s thesis : 13.00.02, National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov, Kyiv, 2003, 20 p. [in Ukrainian].

Totska N. L. “Formuvannia profesiyno zumovlenoho movlennia studentiv tehnichnoho VNZ (z tehnichnyh spetsialnostey lehkoyi promyslovosti)” [Formation of professionally conditioned communication of students of technical IHE (of technical specialties of light industry)] : Extended abstract of candidate’s thesis, Herson, 2001, 20 p. [in Ukrainian].

Matsko L. “Matymemo te, shcho zrobymo. Do pytannia formuvannia movnoyi kultury” [We will have something that we will do. To the problem of lingual culture], Dyvoslovo [Divoslove], 2001, N. 9, P. 2–3 [in Ukrainian].

Orel-Halik Yu. V. “Formuvannia kultury spilkuvannia maybutnih medychnyh pratsivnykiv u vyshchyh medychnyh zakladah osvity” [Formation of the culture of communication of future medical workers at higher medical institutions], Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchykh ta serednikh navchalʹnykh zakladakh [Pedagogy of formation of creative personality at higher and secondary institutions], 2014, Issue 35 (88), P. 509 [in Ukrainian].

Orel-Halik Yu. V. “Formuvannia kultury spilkuvannia maybutnih medychnyh pratsivnykiv u vyshchyh medychnyh zakladah osvity” [Formation of the culture of communication of future medical workers at higher medical institutions], Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchykh ta serednikh navchalʹnykh zakladakh [Pedagogy of formation of creative personality at higher and secondary institutions], 2014, Issue 35 (88), P. 508 [in Ukrainian].

Viatiutnev M. N. “Poniatiye o yasykovoi competenstiyi v linhvistike i metodike prepodavaniya inostrannyh yazykov” [The concept about language competence in linguistics and methodology of teaching foreifn languages], Inostrannyye yazyki v shkole [Foreign languages at school], 1975, N. 5, P. 55–64 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22