DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.59

Image of mother of god in poetic works of K. Mordatenko

Lidiya Vylka

Анотація


Образ Божої Матері в поетичних творах К. Мордатенка. Питання духовності та християнської традиції є досить об’ємним відгалуженням у сучасній українській літературі. Вплив біблійних книг на літературні твори й досі є надзвичайно плідний і значний, оскільки Біблія є невичерпним джерелом одвічних тем, які ніколи не перестануть бути актуальними. К. Мордатенко у своїй духовній творчості звертається більшого до образів Нового заповіту, автору цікаві постаті Ісуса Христа, Матері Божої. У його текстах присутні різноманітні канонізовані персоналії, які згадуються в Біблії та історії Церкви в цілому (Симон Киринейський, Кир Андрій, Блаженний Миколай Чернецький, Йосип Сліпий, Климентій, Павло та ін.). Мета статті: дослідити біблійні мотиви, сюжети про Матір Божу, сформувати своєрідну хронологію життя Марії, проаналізувати образну палітру біблійного архетипу в творчості К. Мордатенка. Методи дослідження: історико-літературний, прообразний, порівняльного аналізу. Наукова новизна виявляється в тому, що досі майже немає наукових статей про поетичну спадщину К. Мордатенка загалом та його духовні тексти зокрема. Висновки. К.Мордатенко вирізняється серед українських поетів минулого і сьогодення, тому що багато його віршів мають сакральну тематику, торкаються біблійних образів та сюжетів, переосмислюють онтологічні й духовні проблеми людства тощо. Схарактеризовано вірші, які ми умовно називаємо „новозавітнім календарем”. Тексти мають здебільшого описовий наратив, характеризуються сюжетністю, притчевістю, у них не спостерігається великого нагромадження метафор, важких синтаксичних конструкцій, загалом притаманних письму К. Мордатенка. Ми розглянули релігійні вірші та зосібна яскраво й багаторазово виписаний образ Богородиці у творчості К. Мордатенка. Автор специфічно й у різних ракурсах апробує зазначену тематику, надає їй нового звучання й смислів.

Ключові слова


К. Мордатенко; релігійна поезія; Матір Божа; Ісус Христос; віра; Біблія; Новий Заповіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Vylka L. “Neobarokovyi ta sloviano-khrystyianskyi prostir liryky K. Mordatenka” [Neo-Baroque and Slavic-Christian space of lyrics of K.Mordatenko], Actual’ni pytannya syspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], Chernivtsi: BSMU, 2017, N. 4, P. 180–183 [In Ukrainian].

Sverstiuk Ye. Na sviati nadiy: vybrane [On the holiday of hopes: chosen material], Kyiv: Nasha vira, 1999, 782 р. [in Ukrainian].

Sulyma V. I. Bibliya i ukrayinska literatura [Bible and Ukrainian literature], Kyiv: Osvita, 1998, 400 p. [in Ukrainian].

Antofiychuk V. Yevanhelski obrazy v ukrayinskyi literaturi 20 st. [Evangelical images in Ukrainian literature of XX century], Chernivtsi: Ruta 2001, 335 p. [in Ukrainian].

Betko I. “Bibliyni siuzhety y motyvy v ukrayinskiy poeziyi kintsia XIX–pochatku XX stolittia” [Biblical plots and motives in Ukrainian poetry of the end of XIX–beginning of X1X century], Ukrayinska mova i literaturа v shkoli [Ukrainian language and literature at school], 1991, N. 10, Р. 66 [in Ukrainian].

Antofiychuk V. Yevanhelski obrazy v ukrayinskyi literaturi 20 st. [Evangelical images in Ukrainian literature of XX century], Chernivtsi: Ruta 2001, 335 p. [in Ukrainian].

Nedzelnytskyi A. “Poetychnyi apokruf ukrayinskoho symvolizmu (retsenziya na zbirku virshiv Kostiantyna Mordatenka „Ukrainheliye”)” [Poetic apocrypha of Ukrainian symbolism (review on the collection of works of Kostiantyn Mordatenko „Ukrayinheliye”)], [Electronic resource], URL: http://blacksun2000.sumno.com/literature-review/poetychnyj-apokryf-ukrajinskogo- symvolizmu/ (application date 13.05.2018), title from the screen [in Ukrainian].

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

Mordatenko K. Supokiy znemohy: poe-Maria u dva oka „Premich dolehlyvosti”, „Bibliya rym”: poeziyi [Peace of exhaustion: poeMaria in two eyes „Premich dolehlyvosti”, „Bible of rhymes”: poems], Kyiv: VTs „Prosvita”, 2010, 36 p. [in Ukrainian].

Vylka L. “Neobarokovyi ta sloviano-khrystyianskyi prostir liryky K. Mordatenka” [Neo-Baroque and Slavic-Christian space of lyrics of K.Mordatenko], Actual’ni pytannya syspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], Chernivtsi: BSMU, 2017, N. 4, P. 180–183 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Vylka L. “Neobarokovyi ta sloviano-khrystyianskyi prostir liryky K. Mordatenka” [Neo-Baroque and Slavic-Christian space of lyrics of K.Mordatenko], Actual’ni pytannya syspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], Chernivtsi: BSMU, 2017, N 4, P. 180–183 [In Ukrainian].

2 Sverstiuk Ye. Na sviati nadiy: vybrane [On the holiday of hopes: chosen material], Kyiv: Nasha vira, 1999, 782 р. [in Ukrainian].

3 Sulyma V. I. Bibliya i ukrayinska literatura [Bible and Ukrainian literature], Kiev: Osvita, 1998, 400 p. [in Ukrainian].

4 Antofiychuk V. Yevanhelski obrazy v ukrayinskyi literaturi 20 st. [Evangelical images in Ukrainian literature of XX century], Chernivtsi: Ruta 2001, 335 p. [in Ukrainian].

5 Betko I. “Bibliyni siuzhety y motyvy v ukrayinskiy poeziyi kintsia XIX–pochatku XX stolittia” [Biblical plots and motives in Ukrainian poetry of the end of XIX–beginning of X1X century], Ukrayinska mova i literaturа v shkoli [Ukrainian language and literature at school], 1991, N 10, Р. 66 [in Ukrainian].

6 Antofiychuk V. Yevanhelski obrazy… op. cit.

7 Nedzelnytskyi A. “Poetychnyi apokruf ukrayinskoho symvolizmu (retsenziya na zbirku virshiv Kostiantyna Mordatenka „Ukrainheliye”)” [Poetic apocrypha of Ukrainian symbolism (review on the collection of works of Kostiantyn Mordatenko „Ukrayinheliye”)], [Electronic resource], URL: http://blacksun2000.sumno.com/literature-review/poetychnyj-apokryf-ukrajinskogo-symvolizmu/ (application date 13.05.2018), title from the screen [in Ukrainian].

8 Mordatenko K. “Duhovni virshi” [Spiritual poems], The manuscript is given directly by the author, 14 April, 2018.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Ibidem.

24 Mordatenko K. Supokiy znemohy: poe-Maria u dva oka „Premich dolehlyvosti”, „Bibliya rym”: poeziyi [Peace of exhaustion: poe-Maria in two eyes „Premich dolehlyvosti”, „Bible of rhymes”: poems], Kyiv : VTs „Prosvita”, 2010, 36 p. [in Ukrainian].

25 Vylka L. «Neobarokovyi ta sloviano-khrystyianskyi prostir liryky K. Mordatenka»… op. cit.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).