Бути прочитаним, питання класифікації великої прози В. Кожелянка

Автор(и)

  • Antonina Anistratenko БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.58

Ключові слова:

жанрології, В. Кожелянко, сучасний український роман, стиль письменника, класифікація романів

Анотація

Кожне з творів В. Кожелянко займає окрему нішу в українській літературі, хоча літературна доля кожного з них визначена не тільки і не стільки автором або характерними ознаками самих творів, але також, багато в чому, питаннями класифікації, сприйняття, маркування і нарешті - виданням і особливостями рецепції. Саме розбіжності в трактуванні і класифікації прози В. Кожелянко і обумовлюють актуальність статті. Мета статті - здійснити комплексний літературознавчий аналіз основ класифікації прози Василя Кожелянка в українському літературному просторі; виявити жанрово-стильові особливості його романів, визначити жанрові маркери, стильові характеристики, ідейно-тематичне зміст і з'ясувати культурологічне і суспільно-ментальне значення прози В. Кожелянко, його місце серед письменників-сучасників. Вибір методів дослідження обумовлений спільною метою, конкретними завданнями роботи і специфікою даного об'єкту. Провідними є, однак, культурно-історичний і компаративістичних методи. Всього в роботі залучаються методологічні напрямки - біографічний, історико-порівняльний, культурно-історичний, феноменологічний (рецептивний), структуральне (структурний) аналіз. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в статті вперше в науковий обіг введено новий емпіричний матеріал, який в такому обсязі ще не був предметом літературознавчих досліджень; на основі зібраного матеріалу, включаючи прозові твори В. Кожелянко і зарубіжних авторів, виконано класифікацію прози В. Кожелянка. Виходячи з аналізу, можна зробити наступні висновки: романний творчість В. Кожелянко розглянуто в ключі пошуку жанрово-стильової основу класифікації. Проаналізувавши деякі аспекти прозових текстів (образ національного героя, роль жіночих образів у прозі В. Кожелянка, історичні, політичні фігури в пародійнойЇ прозі письменника, урбаністичний роман в жанрово-стильовій палітрі романістики досліджуваного автора, історичний і детективний романи і реалізація хронотопу в них як роздільну жанровий маркер, акцентування на ментальних помилках української нації як лейтмотив творчої інтенції В. Кожелянко) з точки зору структурного, описового, рецептивного і постстру турний підходів літературознавчої науки, маємо вагомі підстави говорити про творчість В. Кожелянко як про зразок якісної прози різних напрямків сучасного неомодерністіческого і постмодерністична стилів.

Посилання

Kharchuk R. Suchasna ukrayinsʹka proza: postmodernyy period, Kyjiv: Akademiya, 2008, 248 p. [In Ukrainian].

Danylenko V. Lisorub u pusteli: pysʹmennyk i literaturnyy protses, Kyjiv: Akademvydav, 2008, 352 p. [In Ukrainian].

Literarische Moderne. Begriff und Phänomen [Literary Modernism. Term and phenomenon], Herausgegeb. S. Becker, H. Kiesel, Berlin: New York, 2007, 550 p. [In German];

Maciejewski M. Kulisy dziennikarstwa czyli granicy wolności kija [Behind the scenes of journalism, or the limits of the freedom of the stick], Warszawa, Prószyński i S-ka, 2009, 343 p. [In Polish];

Nicholls P. The Encyclopedia of Science Fiction, ed. Peter Nicholls, John Clute, London, Orbit, 1993, 1408 p. [In English].

Moysey A., Anistratenko A., Tkach A. The concept and modern condition of alternative history. The role of European myth in spreading the alternative-historian method in humanities, Literary Imagination, Issue 3 (2), Volume 19, Oxford University Press, 2017, P. 787–796 [in English].

Anistratenko A. Spohad pro maybutnye: tvorchistʹ Vasylya Kozhelyanka v suchasnykh kontekstakh [Reminiscence of the future: Vasyl Kozhelyanka's work in modern contexts], Chernivtsi: Misto, 2013, 136 p. [In Ukrainian].

Anisimov S. Variant „Bis” [The plan “BIS”], Moskva: AST, Yermak, 2003, URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/anisimov_sv/index.html [in Russian].

Lazarchuk A. „Vsi, khto zdatnyy trymaty zbroyu...” ["Everyone who is capable of holding weapons ..."], URL: http://fan.lib.ru/l/lazarchuk_a_g/text т_0010.shtm (28.09.2013) [in Ukrainian].

Freund W. Deutsche Phantastik: die phantastische deutschsprachige Literatur von Goethe bis zum Gegenwart [German phantastics: the fantastic German-language literature from Goethe to the present], München: Fink, 1999, 268 p. [In German].

Kozhelyanko V. LzheNostradamus. Roman [FalseNostradamus: a novel], Lʹviv: Kalʹvariya, 2001, 148 p. [in Ukrainian].

Volkova A. ed., Lexicon of general and of comparative literary studies, Chernivtsi, 2001, P. 335. [In English].

Anistratenko A. Spohad pro maybutnye: tvorchistʹ Vasylya Kozhelyanka v suchasnykh kontekstakh, [Reminiscence of the future: Vasyl Kozhelyanka's work in modern contexts], Chernivtsi: Misto, 2013, P. 130 [In Ukrainian].

Ivanyshyn V. Narysy z teoriyi literatur: navch. posib. [Essays on the theory of literature: taught. manual], Kyiv: VTS „Akademiya”, 2010, P. 224 [in Ukrainian].

Bondar-Tereshchenko I. Ostmodern: heopoetyka, psykholohiya, vlada [Ostomodern: geopoetics, psychology, powe], Ternopilʹ: Navchalʹna knyha, Bohdan, 2005, 144 p. [In Ukrainian].

Kovaliv Yu. ed., Literaturoznavcha entsyklopediya. U 2 tomakh [Literary Encyclopedia. 2 volumes], Vol. 1, Kyiv: Akademiya, 2007, P. 121 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22