DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.65

Іван Франко про біблію як основу консолідації та євроінтеграції українського народу

Liliya Roman

Анотація


Незважаючи на численні наукові дослідження ролі і впливу Біблії на прозу І. Франка, аспект частого використання письменником біблійних символів, мотивів, алюзій в творчості залишається не до кінця розкритим, що і зумовило актуальність нашого дослідження. Мета статті - через призму творчості Івана Франка досліджувати роль і місце Біблії як одного з чинників консолідації та євроінтеграції українського народу. Вибір методів дослідження обумовлений спільною метою, конкретними завданнями роботи і специфікою даного об'єкту. Провідними є герменевтичний, компаративний та культурно-історичний методи. У роботі також залучаються такі методологічні напрямки як історико-порівняльний, культурно-історичний, феноменологічний (рецептивний), структуральний (структурний) аналіз. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в статті вперше досліджуються реалізовані в прозі І. Франка релігійні і соціальні архетипи української культури, які до сих пір незаслужено залишалися на узбіччі літературознавчих досліджень. Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що, екстраполюючи біблійні заповіді і християнські настанови в українську літературу і культуру, доносячи їх до кожного українця простою, доступною мовою, І. Франко прагнув до зміцнення і зростання духу і культурного свідомості українського народу «як цілого людини», домагався згуртування українців в єдину націю і державу, яке стало б і рівним серед інших європейських країн.


Ключові слова


Біблія; Іван Франко; український народ; консолідація; українська література; євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 38, P. 414−415 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collectiona of works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 49, P. 67 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 45, P. 404 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 45, P. 345 [in Ukrainian].

Tkachuk M. Zhanrova struktura prozy I. Franka (boryslavsʹkyy̆ tsykl ta romanu z zhyttya intelihentsiï), Monography, Ternopilʹ, 2003, P. 340–341 [in Ukrainian].

Tkachuk M. Zhanrova struktura prozy I. Franka (boryslavsʹkyy̆ tsykl ta romanu z zhyttya intelihentsiï), Monography, Ternopilʹ, 2003, P. 153−156 [in Ukrainian].

Hrom'yak R. Povertayuchysʹ do prozy Ivana Franka ... Tkachuk M.P. Zhanrova struktura prozy I.Franka (boryslavsʹkyy̆ tsykl ta romanu z zhyttya intelihentsiï), Ternopilʹ, 2003, P. 377 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 403 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 38, P. 8−9 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 27, P. 263 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 38, P. 404 [in Ukrainian].

Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka, 1976–1986. Vol. 38, P. 404 [in Ukrainian].

Verkler G. A. Hermeneutics. Principles and process tolkovanyya Bible. Gospel Literature Services Schaumburg, Illinois, USA, 1995, P. 7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]: U 50 t. K.: Nauk. dumka, 1976–1986. T. 38, P. 414−415 [in Ukrainian].

2 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collectiona of works]...op. cit., T. 49, P. 67 [in Ukrainian].

3 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 45, P. 404 [in Ukrainian].

4 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 45, P. 345 [in Ukrainian].

5 Tkachuk M. Zhanrova struktura prozy I. Franka (boryslavsʹkyy̆ tsykl ta romany z zhyttya intelihentsiï), Monography, Ternopilʹ, 2003, P. 340–341 [in Ukrainian].

6 Tkachuk M. Zhanrova struktura prozy... op. cit., P. 153−156 [in Ukrainian].

7 Hrom'yak R. Povertayuchysʹ do prozy Ivana Franka … Tkachuk M.P. Zhanrova struktura prozy I.Franka (boryslavsʹkyy̆ tsykl ta romany z zhyttya intelihentsiï), Ternopilʹ, 2003, P. 377 [in Ukrainian].

8 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 38, P. 403 [in Ukrainian].

9 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 38, P. 8−9 [in Ukrainian].

10 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 27, P. 263 [in Ukrainian].

11 Franko I. Zibrannya tvoriv [Collections of Works]...op. cit., T. 38, P. 404 [in Ukrainian].

12 Ibidem.

13 Verkler G. A. Hermeneutics . Principles and process tolkovanyya Bible. Gospel Literature Services Schaumburg, Illinois, USA, 1995, P. 7.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).