Домашнє читання – складова аспектного навчання української мови як іноземної

Автор(и)

  • Iryna Kaizer БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.69

Ключові слова:

українська мова як іноземна, домашнє читання, текст, студент-інофон

Анотація

Мета нашого наукового дослідження - довести провідну роль домашнього читання при аспектному викладанні української мови як іноземної для удосконалення усно-мовних практик студентів-інофонів. З поставленої мети випливають такі завдання: дослідити домашнє читання як самостійний вид мовної діяльності і як засіб розвитку навичок говоріння українською мовою; визначити критерії відбору текстів для домашнього читання; з'ясувати, як навчити студентів працювати з текстом. Наукова новизна статті полягає в тому, що домашнє читання ми розглядаємо не як мету, а як засіб навчання УЯІ, покликане урізноманітнити і підвищити ефективність класичних академічних занять. У роботі використано описовий метод, синтезу і узагальнення наукових знань, граматико-перекладний метод вивчення іноземних мов. Висновки. Читання оригінальної літератури іноземною мовою знайомить з культурою країни досліджуваного мови, сприяє розвитку комунікативних умінь і аналітичного мислення. Студент стикається з живою мовою, збагачує свій словниковий запас, удосконалює навички усного мовлення. Домашнє читання направлено також на виховання культури самостійної роботи при вивченні іноземної мови.

Посилання

Bychkova N. A. “Obuchenye chtenyiu avtentycheskykh tekstov lynhvostranovedcheskoho soderzhanyia” [Teaching the reading of authentic texts of the linguistic and cultural content], Ynostrannyy yazyk v shkole [Foreign language at school], 1999, N. 1, P. 18–24 [in Russian].

Serbensʹka O. ”Ukrayinsʹka mova yak ob’yekt vyvchennya dlya inozemtsiv (sotsio- psykholinhvistychnyy aspekt)” [Ukrainian as an Object of Study for Foreigners (Socio-Psycholinguistic Aspect)], Ukrayinsʹka mova yak inozemna: Problemy metodyky vykladannya [Ukrainian as a Foreign Language: Problems of Teaching Methods], Lʹviv, Kamenyar, 1994, P. 14–20 [in Ukrainian].

Rohova H. B., Rohova H. V., Rabynovych F. M., Sakharova T. E. Metodyka obuchenyia ynostrannym yazykam v srednei shkole [Methods of teaching foreign languages in high school], Moskva: Prosveshchenye, 1991, 288 р. [in Russian].

Khomiak T. V. Lirychnyi epos OlesiaHonchara : Do pytannia pro vzaiemodiiuepichnykhilirychnykhnachal u romanakhpysmennyka [Lyrical epic of OlesGonchar: On the question of the interaction of epic and lyric principles in the novels of the writer], Kyiv: Vyshchashkola, 1988, 115 p.

Notre traduction de l’original : “in translation, textual relations obtaining in the original are often modified, sometimes to the point of being totally ignored, in favour of [more] habitual options offered by the target repertoire” (Toury G. Descriptive Translation ..., op. cit., P. 268).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22

Номер

Розділ

Методика викладання у вищій школі