№ 4 (2016)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Статті

Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича PDF
Оlena Matushek
Альтернативна істoрія та християнський мoтив у нoвітній украiнській літературі PDF
Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey
Модель нацiонального героя Украiни як iсторiографiчний результат PDF
Antonina Anistratenko
Герменевтика Біблійних образів, мотивів та символів в циклі «Староруські оповідання» Івана Франка PDF
Liliya Roman, Igor Roman
Віра Христова як основа закону: реліпія в житті і творчості Миколи Костомарова PDF
Lidiya Vylka
Архетипні мотиви в романі Мирослава Дочинця «Вічник» PDF
Hanna Kravchenko
Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні PDF
Ruslana Sluhenska
Світ персонажів роману «Дикий Мед» Л. Первомайського: онтологічний аспект PDF
Ludmyla Golоvko
Особливості творчої манери В. Фолкнера PDF
Olena Kravets

Мовознавство

Лінгвопрагматичні особливості лексики на позначення концепту «жах» у романах Стівена Кінга PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi
Патрік Модіано: ностальгічний погляд на минуле PDF
Taras Ivasiutyn
Інтонаційно-синтаксичні засоби вираження суб’єктності французького речення PDF
Halyna Kutasevych
Проблеми перекладу французьких медичних термінів – епонімів на украiнську мову PDF
Inna Tomka, Alexandr Rak, Gennadii Lekhkun

Українська мова

Вторинні предикати з адвербіальним значенням у вченні С. Смаль-Cтоцького та iх сучасні рецепціi PDF
Оlena Kulbabska
Образ наратора у діалектних текстах буковинських говірок PDF
Julia Rusnak, Natalia Rusnak
Кащeнізм як субкультуpа в укpаiнському інтepнeт-пpостоpі: мовні особливості PDF
Oksana Sukhovii, Liudmyla Hnatiuk
Проблема класифікаціi мовних варіантів у сучасній лінгвістиці PDF
Alla Tkach
Орозмовлення як стилетвірна ознака художньоi прози п. ХХІ ст. PDF
Маria Tsurkan
Метафора в руслі когнітивно-дискурсивного мовознавства PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk