DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.194

Патрік Модіано: ностальгічний погляд на минуле

Taras Ivasiutyn

Анотація


Продовжуючи дослiдження сучасноi французькоi лiтератури, автор у своiй статтi зупинився на творчостi лауреата Нобелiвськоi премii 2014 року Патрiка Модiано. Основна увага дослiдження зосереджена на ностальгiчних почуттях Модiано щодо минулого, пам’ятi i знакових мiсць для нього, головним з яких є Париж.

Патрiк Модiано – один з найяскравiших представникiв генерацii письменникiв, що народилися пiсля Другоi свiтовоi вiйни. Персонажi раннiх творiв Модiано живуть у похмурiй i невизначенiй атмосферi часiв фашистськоi окупацii. Вiн знову й знову намагається осягнути суть двоiстого морального клiмату, що передував його народженню. Напiвсирiтство, єврейське походження, питання власноi iдентичностi – нацiональноi, соцiальноi, культурноi, зрештою людськоi – згодом стануть основними темами Модiано-романiста.

Модiано нiколи не претендував на iсторичнiсть. І хоча реальнi iсторичнi подii у його романах чiтко простежуються, вiн завжди поєднує реальнiсть iз вигадкою. Оповiдь ведеться вiд першоi особи, отже, перед нами фiктивнi автобiографii. Модiано протистоiть забуттю. Його героiв бентежать вiдсутнiсть, втрата, самоусунення як стан iх неспокiйноi душi. Минуле не вiдпускає i тривожить. Оповiдач сподiвається знайти тих, кого давно втратив, i таким чином знову пережити своє коротке i далеко не безжурне дитинство. Простiр, об'єкти зовнiшнього свiту,  конкретнi  люди, якi жили в минулому, за допомогою уяви трансформуються й отримують ще один шанс на життя, хоча i в дещо варiативному виглядi. Гра спогадiв, що спливають у пам'ятi i мерехтять, пiднiмаючись на поверхню свiдомостi, освiтлює теперiшнє; вигадка i реалii переплiтаються так химерно i непередбачувано, що все iснуюче балансує на гранi зникнення. У Модiано пам'ять як небезпечний чинник переслiдує героiв, iнодi унеможливлює вiдчути сповна сьогодення. На вiдмiну вiд М. Пруста, вiн не надiляє своiх героiв щастям «вiднайденого часу».

Отже, головну роль у становленнi особистостi вiдiграє пам'ять i спогади. Але справа не стiльки в ностальгiчних почуттях, скiльки в генетичнiй пам'ятi, яку вiдчуває в собi Модiано.

 


Ключові слова


пам'ять; амнезiя; вимисел; минуле; ностальгiя; мiсця; iдентифiкуючий простiр

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Fesenko V. I. Alkhimiia slova zhyvoho. Frantsuzkyi roman 1995 – 2000 [Alchemy of the word is alive. French novel 1995 – 2000], Kyiv, «Promin», 2005, P. 218

2. Butaud Nadia, Patrick Modiano, P., Editions Textuel, 2008, P. 16-17.

3. Modiano Patrick, Dora Bruder, P., Gallimard, 1997, P. 29.

4. Butaud Nadia, Patrick Modiano, P., Editions Textuel, 2008, P. 15.

5. Modiano Patrick, Dimanches d`août, P., Gallimard, 1986, P. 46.

6. Modiano Patrick, Fleurs de ruine, P., Seuil, 1991, P. 43.

7. Jankélévitch Vladimir, L`irréversible et la nostalgie, P., Flammarion, 1974, P. 357.

8. Jankélévitch Vladimir, L`irréversible et la nostalgie, P., Flammarion, 1974, P. 360.

9. Jankélévitch Vladimir, L`irréversible et la nostalgie, P., Flammarion, 1974, P. 366.

10. Armel Aliette, Modiano Patrick, Dictionnaire de la littérature française XX siècle, P., Encyclopaedia Universalis, 2000, P. 518.

11. Modiano Patrick, Chien de printemps, P., Seuil, 1993, P. 43.

12. Modiano Patrick, Villa triste, P., Gallimard, 1975, P. 163.

13. Modiano Patrick, Chien de printemps, P., Seuil, 1993, P. 35.

14. Rabaté Dominique, Résistances et disparitions, Le roman français contemporain, P., Culturfrance, 2007, P. 17.

15. Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature, L`Entretien de Nathalie Crom, Available at: http:// www.telerama.fr/livre/patrick-modiano-se-livre,117471.php

16. Modiano Patrick, «Un romancier est souvent un somnambule», Available at: http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20141205.OBS7116/un-romancier-est-souvent-un-somnambule-le-discours-de-modiano-prix-nobel-2014.html

17. Modiano Patrick, Un pedigree, P., Gallimard, 2005, P. 7.

18. Modiano Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P., Gallimard, 2014, P. 88.

19. Modiano Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P., Gallimard, 2014, P. 94.

20. Modiano Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P., Gallimard, 2014, P. 115.

21. Modiano Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P., Gallimard, 2014, P. 127.

22. Modiano Patrick, Vestiaire de l`enfance, P., Gallimard, 1989, P. 10.

23. Modiano Patrick, «Un romancier est souvent un somnambule», Available at: http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20141205.OBS7116/un-romancier-est-souvent-un-somnambule-le-discours-de-modiano-prix-nobel-2014.html

24. Armel Aliette, Modiano Patrick, Dictionnaire de la littérature française XX siècle, P., Encyclopaedia Universalis, 2000, P. 519.

25. Modiano Patrick, «Sensation d`être comme un trapéziste qui parvient in extremis à rattraper le trapèze», L`Entretien de François Busnel, Lire, mars 2010, N. 383, P. 93.

26. Modiano Patrick, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, P., Gallimard, 2014, P. 68-69.

27. Modiano Patrick, Villa triste, P., Gallimard, 1975, P. 40.

28. Modiano Patrick, Fleurs de ruine, P., Seuil, 1991, P. 16-17.

29. Butaud Nadia, Patrick Modiano, P., Editions Textuel, 2008, P. 79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Alkhimiia slova zhyvoho. Frantsuzkyi  roman 1995 – 2000 // Avtor-uporiadnyk d. filol. n., prof. V.I. Fesenko. – K. : «Promin», 2005. – C. 218.

2. Butaud   Nadia.   Patrick   Modiano.   P.:  Editions Textuel, 2008. – P. 16-17.

3. Modiano Patrick.  Dora  Bruder.  P.: Gallimard,  1997. – P. 29.

4. Butaud   Nadia.   Patrick   Modiano.   P.:  Editions Textuel, 2008. – P. 15.

5. Modiano Patrick.  Dimanches d`août.  P.: Gallimard, 1986. – P. 46.

6. Modiano Patrick. Fleurs de ruine. P.: Seuil, 1991.  – P. 43.

7. JankélévitchVladimir. L`irréversible et la nostalgie. P.: Flammarion, 1974. – P. 357.

8. Ibid, P. 360.

9. Ibid, P. 366.

10. Armel Aliette. Modiano Patrick // Dictionnaire de la littérature française XX siècle. P. : Encyclopaedia  Universalis / Albin Michel, 2000. – P. 518.

11. Modiano Patrick.  Chien de  printemps.  P.: Seuil,  1993. –P. 43.

12. Modiano  Patrick.  Villa  triste.  P.: Gallimard,  1975.  – P. 163.

13. Modiano Patrick.  Chien de  printemps.  P.: Seuil,  1993. –P. 35.

14. Rabaté Dominique. Résistances et disparitions // Le roman français contemporain. P.: Culturfrance, 2007. – P. 17.

15. Patrick Modiano,  prix Nobel de  littérature  // L`Entretien de Nathalie Crom. – Rezhym dostupu: http:// www.telerama.fr/livre/patrick-modiano-se-livre,117471.php

16. Modiano    Patrick.    «Un    romancier    est    souvent  un somnambule ». – Rezhymdostupu: http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20141205.OBS7116/un-romancier-est-souvent-un-somnambule-le-discours-de-modiano-prix-nobel-2014.html

17. Modiano Patrick.  Un pedigree. P. : Gallimard, 2005.  – P. 7.

18. Modiano Patrick. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. P.: Gallimard, 2014. – P. 88.

19. Ibid, P. 94.

20. Ibid, P. 115.

21. Ibid, P. 127.

22. Modiano Patrick.  Vestiaire  de  l`enfance.  P. : Gallimard, 1989. – P. 10.

23. Modiano   Patrick.   «   Un   romancier   est   souvent   un  somnambule». – Rezhymdostupu: http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20141205.OBS7116/un-romancier-est-souvent-un-somnambule-le-discours-de-modiano-prix-nobel-2014.html

24. Armel Aliette. Modiano Patrick // Dictionnaire de la lit- térature française XX siècle. P. : Encyclopaedia  Univer- salis / Albin Michel, 2000. – P. 519.

25. Modiano Patrick. «sensation d`être comme un trapéziste qui parvient in extremis à rattraper le trapèze». L`Entretien de François Busnel // Lire, mars 2010, № 383. – P. 93.

26. Modiano Patrick. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. P.: Gallimard, 2014. – P. 68-69.

27. Modiano  Patrick.  Villa  triste.  P. : Gallimard,  1975.  – P. 40.

28. Modiano Patrick. Fleurs de ruine. P. : Seuil, 1991.  – P. 16-17.

29. Butaud  Nadia.  Patrick  Modiano.  P.  :  Editions Textuel, 2008. – P. 79.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).