DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2019.146

Щодо методики викладання дисципліни “Історія України та української культури” для іноземних студентів

Natalya Skrytska, Yulia Rusnak

Анотація


Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення різних підходів щодо викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів в українських вузах. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на прикладі навчальної дисципліни “Історія України та української культури” проаналізовано основні аспекти викладання гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти України, зокрема вивчення курсів для студентів-медиків. Визначено особливості адаптації іноземних студентів в українському суспільстві та запропоновано ефективні шляхи сприйняття і засвоєння ними вищезгаданої навчальної дисципліни. У статті використано такі наукові методи: описовий, порівняльно-історичний, філософський подхід, метод аналізу. Мета статті полягає в дослідженні теоретичних та практичних особливостей дисципліни “Історія України та української культури”, а також методів та форм педагогічної роботи, які забезпечують навчально-виховний процес, сприяють самопізнанню та якомога швидшій адаптації іноземних студентів в українському суспільстві. Висновки. Дисципліну “Історія України та українська культура” потрібно викладати з урахуванням особливостей адаптації іноземних студентів в українському соціумі. Для кращого засвоєння предмета доцільно використовувати теоретичні, практичні та наочні матеріали, комп’ютерне та мультимедійне обладнання, перекладати усі матеріали англійською мовою, підбирати різноманітні приклади, які покликані зацікавити слухачів.

Ключові слова


іноземні студенти; навчальна дисципліна; “Історія України та української культури”; освітній процес; психологічна адаптація; соціально-культурний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Melnychuk I. M. “Gymanitarna pidgotovka maibutnih likariv: filosofskiy aspect [The humanitarian training of future doctors: a philosophical aspect], Naukovyi zournal Uzhgorodskogo Universitetu. Seria: Pedagogika, Socialna robota [Uzhgorod University Scientific Journal. Series: Pedagogy, Social work], 2016, Vyp. 1, P. 342–343 [in Ukrainian].

Melnychuk I.M “Osoblyvosti vykladannya kursu “Istoriya ukrainskoi kultury” inozemnym studentam-medykam” [Peculiarities of teaching the course “History of Ukrainian Culture” to foreign medical students], Naukovi zspysky TNPU. Seria: Pedagogika [ Scientific notes of TNPU. Series: Pedagogy], 2012, N 12, P. 114–118 [in Ukrainian].

Melnychuk I.M “Osoblyvosti vykladannya kursu “Istoriya ukrainskoi kultury” inozemnym studentam-medykam” [Peculiarities of teaching the course “History of Ukrainian Culture” to foreign medical students], Naukovi zspysky

TNPU. Seria: Pedagogika [ Scientific notes of TNPU. Series: Pedagogy], 2012, N 12, P. 117 [in Ukrainian].

Melnychuk I.M “Osoblyvosti vykladannya kursu “Istoriya ukrainskoi kultury” inozemnym studentam-medykam” [Peculiarities of teaching the course “History of Ukrainian Culture” to foreign medical students], Naukovi zspysky

TNPU. Seria: Pedagogika [ Scientific notes of TNPU. Series: Pedagogy], 2012, N 12, P. 117 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Melnychuk I.M “Gymanitarna pidgotovka maibutnih likariv: filosofskiy aspect [The humanitarian training of future doctors: a philophilosophical aspect ], Naukovyi zournal Uzhgorodskogo Universitetu. Seria: Pedagogika, Socialna robota [Uzhgorod University Scientific Journal. Series: Pedagogy, Social work], 2016, Vyp. 1, P. 342–343 [in Ukrainian].

2 Melnychuk I.M “Osoblyvosti vykladannya kursu “Istoriya ukrainskoi kultury” inozemnym studentam-medykam” [Peculiarities of teaching the course “History of Ukrainian Culture” to foreign medical students], Naukovi zspysky TNPU. Seria: Pedagogika [ Scientific notes of TNPU. Series: Pedagogy], 2012, №12, P. 114–118 [in Ukrainian].

3 Ibidem., P. 117.

4 Ibidem., P. 117.

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).