DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2015.118

Пам'ять і соціальну взаємодію в міському просторі

Gabriela Boangiu

Анотація


Вивчення міського простору румунів в тісній взаємодії з тим, що може називатися культурною пам'яттю громад, є дисципліну, яка безперервно розвивається і базується на досягненнях різних наукових напрямків. Виявлення місць і практик, які забезпечують, зберігають і перерозподіляють пам'ять по відношенню до суспільства, підкресливши їх значення для підтримки життя в спільноті, останнім часом стають приводом для серйозних міждисциплінарних досліджень.


Ключові слова


ідентичність; методологія; міський простір; спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Vultur, Smaranda, Memoria salvată – Evreii din Banat, ieri şi azi [The saved memory – The Jews from Banat, yesterday and today], Polirom Publishing House,Iaşi, 2002, P. 9.

Ricoeur, Paul, Memoria, istoria, uitarea [The memory, the history, the forgetting], Amarcord Publishing House, Timioara, 2001, P. 221-222.

Fruntelatã, Ioan R., Naraþiunile personale în etnologia rãzboiului [The personal narrations in the ethnology of war], Ager Publishing House,Bucharest, 2004, P. 8.

Ricśur, Paul, Memoria, istoria, uitarea [The memory, the history, the forgetting], Amarcord Publishing House, Timiºoara, 2001.

Fruntelată, Ioana Ruxandra, Naraţiunile personale – problematica definirii [The personal narrations – the problematic of definition], in “Studii şi comunicări de etnologie” [Studies and dissertations regarding the ethnology], volume XIII, Imago Publishing House,Sibiu, 1999, P. 88.

Vultur, Smaranda, Memoria salvată – Evreii dinBanat, ieri şi azi [The saved memory – The Jews from Banat, yesterday and today], Polirom Publishing House,Iaşi, 2002, P. 9.

Blanchet A. et. al., L’entretien de recherche dans les science sociales, Dundod,Paris, 1985 apud Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, Noþiunile-cheie ale etnologiei – analize i texte [The key concepts of the ethnology - analyses and texts], Polirom Publishing House, Iai, 2001, P. 41-42.

Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, op. cit., p. 44

Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, op. cit., p. 44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Vultur, Smaranda, Memoria salvată – Evreii din Banat, ieri şi azi [The saved memory – The Jews from Boangiu G. Banat, yesterday and today], Polirom Publishing House, Iaşi, 2002, p. 9.

2. Ricoeur, Paul, Memoria, istoria, uitarea [The memory, the history, the forgetting], Amarcord Publishing House, Timiºoara, 2001, p. 221-222.

3. Ibidem, p. 216.

4. Ibidem, p. 216-217.

5. Fruntelatã, Ioan R., Naraþiunile personale în etnologia
rãzboiului [The personal narrations in the ethnology of war], Ager Publishing House, Bucharest, 2004, p. 8.

6. Ibidem, p. 12-13

7. Ricśur, Paul, Memoria, istoria, uitarea [The memory, the history, the forgetting], Amarcord Publishing House, Timiºoara, 2001

8. Fruntelată, Ioana Ruxandra, Naraţiunile personale –
problematica definirii [The personal narrations – the problematic of definition], in “Studii şi comunicări de
etnologie” [Studies and dissertations regarding the ethnology], volume XIII, Imago Publishing House,
Sibiu, 1999, p. 88.

9. Vultur, Smaranda, Memoria salvată – Evreii din Banat, ieri şi azi [The saved memory – The Jews from Banat, yesterday and today], Polirom Publishing House, Iaşi, 2002, p. 9.

10. Ricśur, Paul, op. cit., p. 217.

11. Ibidem.

12. Ibidem

13. Blanchet A. et. al., L’entretien de recherche dans les science sociales, Dundod, Paris, 1985 apud Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, Noþiunile-cheie ale etnologiei – analize ºi texte [The key concepts of the ethnology - analyses and texts], Polirom Publishing House, Iai, 2001, p. 41-42.

14. Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, op. cit., p. 44

15. Ibidem.

16. Geraud, Marie-Odile, Leservoisier, Olivier and Richard Pottier, op. cit., p. 44.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).