З історії винахідництва в Буковинському державному медичному університеті. ІІ. Винахідництво в ЧДМІ за перше 30-річчя його існування (1944-1974 рр.)

Автор(и)

  • Taras Boychuk Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Antoniy Moysey

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2019.110

Ключові слова:

Буковинський державний медичний університет, Чернівецький державний медичний інститут, винахід, раціоналізаторську пропозицію, БРИЗ, ВОИР, авторське свідоцтво

Анотація

Результати представленого увазі читачів дослідження розкривають основні віхи руху винахідництва і раціоналізаторства в середовищі співробітників Чернівецького медичного інституту періоду 1944-1974 років, її найбільш активних діячів, як менш вивченого в історіографічній літературі, присвяченій історії БДМУ. Виведення цих даних в науковий обіг становить основну мету представленої роботи. Актуальність дослідження продиктована наближенням 75-річного ювілею БДМУ і необхідністю віддати данину поваги вченим, які прославили наш навчальний заклад, а також виховати у майбутніх медиків творчий підхід до своєї професії. Методика роботи заснована на аналізі архівних матеріалів (звіти БРИЗ-а і ВОИР інституту, особисті справи вчених-винахідників, довідки та доповіді про роботу кафедр за цей період), періодичних видань Комітету у справах винаходів і відкриттів СРСР,
наукових робіт найбільш відомих винахідників інституту за означений період (статті, монографії, дисертації), спеціального збірника реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій (укладач М.Г. Тріняк). Метод синтезу допоміг зібрати в масі безсистемної інформації крупиці необхідного матеріалу
для того, щоб вийти на моделювання творчого процесу винахідництва в науковому колективі навчального
закладу. Висновки. За перші 30 років існування Чернівецького медичного інституту його співробітники вели ґрунтовну пошукову та новаторську роботу. На початковому етапі, в 1940-1950 роки, винахідництво носило дисперсний характер, грунтуючись на ентузіазмі окремих вчених, які досягли високого рівня професійної майстерності. У період врегулювання наукової роботи кафедр цей процес координується з плановими темами і проблематикою кандидатських і докторських дисертацій. Проявилася колективна діяльність в дослідженні певних хвороб, синтезі лікарських препаратів, інструментарію, співпраця з іншими кафедрами, з іншими науковими установами і науково-дослідними інституціями інших країн. Наукові відкриття співробітників медичного інституту викликають інтерес зарубіжних колег. У 60-70-х роках багато співробітників ЧГМІ реєструють свої винаходи в Комітеті у справах винаходів і відкриттів СРСР, а з часу сталого функціонування БРИЗ-а і ВОИР на базі інституту - реєструються також і раціоналізаторські пропозиції. Ряд науковців були удостоєні медалями ВДНГ СРСР. Їх внесок в економічний розвиток суспільства стає загальновизнаним. Керівництво інституту тримає постійно в полі своєї уваги процес появи новацій і їх впровадження в систему охорони здоров'я. Таким чином, за перше тридцятиріччя діяльності інституту винахідництво і раціоналізаторство, як безумовний показник високої професійної майстерності його співробітників, стає процесом звичайним, робітником, невід'ємним для ЧГДІ, що виводить його на рівень кращих вузів України.

Посилання

Vvedenskiy B. A., ed. Bolshaia Sovetskaia Entsyklopedyia [Great Soviet Encyclopedia], Vol. 17,

Izobretatelstvo [The Invention], 2-e yzdanye, Moskva, Gosudarstvennoe nauchnoe yzdatelstvo “Bolshaia

Sovetskaia Entsyklopedyia”, 1952, P. 450–451 [in Russian].

Perepelytsia O., Bratenko M., Stadniichuk R., Tashchuk K. “Denysenko Valentyna Pavlivna: Shliakh

naukovtsia (do 50-richchia vyznannia etoniiu)” [Denisenko Valentina Pavlovna: The path of the scientist (to the 50th anniversary of the recognition of the ethony)], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii

medytsyny. Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal [Сurrent issues of social sciences and history of

medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], 2017, N 4, P. 53–57 [in Ukrainian].

Stadniichuk R., Bratenko M., Perepelytsia O.“Fundamentalizatsiia naukovogo napriamku –

tsilespriamovanogo orhanichnoho syntezu na kafedri zagalnoi khimii (period 1953–1976 rr.)”

[Fundamentalization of the scientific direction - purposeful organic synthesis at the Department of General Chemistry (period 1953–1976)], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny. Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-

Romanian scientific journal], 2018, N 2, P. 33–36 [in Ukrainian]. 2.Stadniichuk R., Bratenko M., Perepelytsia O. “Stanovlennia naukovoho napriamku doslidzhen kafedry medychnoi ta farmatsevtychnoi khimii (do 105-richchia z dnia narodzhennia A. V. Dombrovskoho)”

[Formation of the scientific direction of research of the Department of Medical and Pharmaceutical

Chemistry (to the 105th anniversary of the birth of AV Dombrovsky], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta

istorii medytsyny. Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal [Сurrent issues of social sciences and history

of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], 2017, N 2, P. 25–28 [in Ukrainian].

Bojchuk T. M., Moysey A. A. ”Providnyi likuvalno-medychnyi ta naukovyi tsentr Chernivetskoi oblasti

(1944-1954)” [Leading Medical and Scientific Center of the Chernivtsi Region (1944-1954)], Aktualni

pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint

Ukrainian-Romanian scientific journal], Chernivtsy–Suchava, 2017, N 4 (16), P. 7–43 [in Ukrainian].

Bojchuk T. M., Moysey A. A. ”Z istorii vynakhidnytstva Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho

universytetu. I. Vynakhody ta novovvedennia prof. B.L. Radzikhovskoho (1945–1975)” [From the history of

the discovery in the Bukovinian state medical university. I. Inventories and innovations made by prof. B. L.

Radzikhovsky (1945–1975)], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], Chernivtsy–Suchava, 2018, N 2 (18), P. 6–5 [in Ukrainian].

Bojchuk T. M., Moysey A. A. ”Z istorii vynakhidnytstva Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho

universytetu. I. Vynakhody ta novovvedennia prof. B.L. Radzikhovskoho (1945–1975)” [From the history of

the discovery in the Bukovinian state medical university. I. Inventories and innovations made by prof. B. L.

Radzikhovsky (1945–1975)], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], Chernivtsy–Suchava, 2018, N 2 (18), P. 6–5 [in Ukrainian].

Bojchuk T. M., Moysey A. A. “Providnyi likuvalno-medychnyi ta naukovyi tsentr Chernivetskoi oblasti

(1944–1954 rr.)” [Leading Medical and Scientific Center of the Chernivtsi Region (1944-1954)], Aktualni

pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint

Ukrainian-Romanian scientific journal], 2017, N 4 (16), P. 7–43 [in Ukrainian].

Derjavniy arhiv Chernivetskoi oblasti (DAChO), F. Р-938, O. 5, Od. zb. 64, Ark. 49.

Fysher G. G. “Kapelnytsa s poplavkom dlia kapelnoho perelyvanyia krovy, preduprezhdaiushchaia

pronyknovenye vozdukha v venu” [Dropper with a float for drip transfusion, preventing air infiltration into

the vein], Vrachebnoe delo [Medical case], 1952, N 4 [in Russian].

Byulleten izobreteniy komiteta po delam izobreteniy i otkryitiy pri Sovete Ministrov SSSR [Bulletin of

inventions of the Committee on Inventions and Discoveries at the Council of Ministers of the USSR],

Мoskva, Informatsionno-izdatelskiy otdel, 1958, N 3, P. 159 [in Russian].

Byulleten izobreteniy komiteta po delam izobreteniy i otkryitiy pri Sovete Ministrov SSSR [Bulletin of

inventions of the Committee on Inventions and Discoveries at the Council of Ministers of the USSR],

Мoskva, Informatsionno-izdatelskiy otdel, 1959, N 9, P. 67 [in Russian].

Gudzenko N.P., ed. Zbornik Nauchnyie zapiski [Collection Scientific notes], Chernovtsy, 1962, Vyp. ХV, P. 328–335[in Russian].

Byulleten izobreteniy komiteta po delam izobreteniy i otkryitiy pri Sovete Ministrov SSSR” [Bulletin of

inventions of the Committee on Inventions and Discoveries at the Council of Ministers of the USSR],

Мoskva, Informatsionno-izdatelskiy otdel, 1964, N 24, P. 33 [in Russian].

Byulleten izobreteniy komiteta po delam izobreteniy i otkryitiy pri Sovete Ministrov SSSR [Bulletin of

inventions of the Committee for Inventions and Discoveries at the Council of Ministers of the USSR],

Мoskva, Informatsionno-izdatelskiy otdel, 1962, N 8, P. 79 [in Russian].

Izobreteniya, promyishlennyie obraztsyi, tovarnyie znaki [Inventions, industrial designs, trademarks],

Мoskva, 1969, N 14, P. 61 [in Russian].

Byuleten izobreteniy [Bulletin of inventions], 1973, N 7 [in Russian].

Malishevska V. A., Fisher H. H., Proniaiev V. I., Makar B. H., Chermerkina M. P. Lupa [Dandruff], avtorske

svidotstvo N 853587 vid 1981 r., zaiavl. 1978 r.; Zubovych A. P., Fisher H. H. Hortanne dzerkalo [Wrought

mirror], avtorske svidotstvo N 946496 vid 1982 r., zaiavl. 1978 r.; Malishevska V. A., Fisher H. H., Proniaiev

V. I. Sposib otrymannia obiemnoho trokhvymirnoho zobrazhennia biolohichnykh obiektiv ta yikh

vnutrishnikh struktur [A method for obtaining a three dimensional three-dimensional image of biological

objects and their internal structures], avtorske svidotstvo N 683263 vid 1986 r., zaiavl. 1979 r.; Fisher H. H., Kohan A. V. Kompresiino-dystraktsiinyi aparat [Compression and Distraction Apparatus], avtorske

svidotstvo N 1253634 vid 1986 r., zaiavl. 1985 r.; Zhukovskyi Ya. H., Fisher H. H. Sposib vyhotovlennia

histolohichnykh preparativ [Method of making histological preparations], avtorske svidotstvo N 1176208

vid 1985 r., zaiavl. 1983 r.; Zhukovskyi Ya. H., Fisher H. H. Prystrii dlia zovnishnoi kompresii aorty [Device for

external compression of the aorta], avtorske svidotstvo N 1344360 vid 1987 r., zaiavl.1984 r.;

Zhukovskyi Ya. H., Zhukovska D. H., Fisher H. H., Nesterov P. A. Holka khirurhichna [Surgical needle]

avtorske svidotstvo N 1319836 vid 1987 r., zaiavl. 1984 r.; Fisher H. H. Fiksator shyiky stehnovoi kistky

[Femoral neck fastener], avtorske svidotstvo N 1279624 vid 1986 r., zaiavl. 1985 r.; Fisher H. H., Kohan A. V.

Aparat H. H. Fishera i A.V. Kohana dlia korektsii zghynu trubchastykh kistok [Apparatus GG Fisher and AV

Kogan for correction of bending of tubular bones], avtorske svidotstvo N 1351592 vid 1987 r., zaiavl. 1986 r.); Fisher H.H. Endoprotez tazostehnovoho suhloba [Endoprosthetic of the hip joint], avtorske svidotstvo N

vid 1988 r., zaiavl. 1986 r.; Fisher H. H., Zhukovskyi Ya. H., Andronatii I. V. Prystrii dlia zakryttia

kolostomy [Device for closing colostomy], avtorske svidotstvo N 1409239 vid 1988 r., zaiavl. 1986 r.; Fisher H.H., Prokopchuk V. S. Prystrii dlia vyznachennia velychyny otteka [Device for determining the value of

edema], avtorske svidotstvo N 1491447 vid 1989 r., zaiavl. 1986 r.; Zhukovskyi Ya. H., Prokopchuk V. S.,

Fisher H. H. Prystrii dlia zakryttia kolostomy [Device for closing colostomy], avtorske svidotstvo N 1447356 vid 1988 r., zaiavl. 1987 r.; Fisher H. H. Prokopchuk V. S., Zhukovskyi Ya. H. Proteznyi zhom dlia shtuchnoho zadnoprokhidnoho otvoru [Prosthetic pulp for artificial hindbed], avtorske svidotstvo N 1463254 vid 1989 r., zaiavl. 1987 r.; Fisher H.H. Endoprotez tazostehnovoho suhloba [Endoprosthetic of the hip joint], avtorske svidotstvo N 1648445 vid 1991 r., zaiavl. 1988 r.; Fisher H. H., Bodnar V. N., Vasilov V. M. Endoprotez sinovialnoi pikhvy sukhozhylka [Endoprosthetic of the cinnamon vagina tendon], avtorske svidotstvo N 1669446 vid 1991 r., zaiavl. 1989 r. ta in.

Fisher G. G., Lopushanskiy A. I. “Izobretatelstvo i ratsionalizatsiya v Chernovitskom meditsinskom

institute” [Invention and rationalization at Chernivtsi Medical Institute], Rozvitok medichnoyi nauki ta

ohoroni zdorovya na Pivnichniy Bukovini za roki Radyanskoyi vladi [The development of medical science

and protection in the city of Pivni Bukovina for the fate of Radyanskoi Vlady], Kyiv, Zdorovya, 1969 [in

Ukrainian].

Gladkov O. O. – vchenyi, pedagog, likar [Gladkov O. O. – a scientist, a teacher, a doctor], Khudozhno-

publitsystychnyi narys. Bibliohrafiia, Chernivtsi, BDMA, 2001, P. 35 [in Ukrainian].

Gladkov A. A. Fyzycheskaia optyka v otorynolarynhologhyy [Physical optics in otorhinolaryngology]: Doctor’s thesis, Lenyngrad, 1950, 228 p. [in Russian].

Gladkov O. O. – vchenyi, pedagog, likar [Gladkov O. O. – a scientist, a teacher, a doctor], Khudozhno-

publitsystychnyi narys. Bibliohrafiia, Chernivtsi, BDMA, 2001, P. 26 [in Ukrainian].

Gladkov O. O. Osnovy polikhromatychnoho analizu v medytsyni [Fundamentals of polychromatic analysis in medicine], Kyshyniv, 1957, 45 p. [in Ukrainian].

Gladkov O. O. Osnovyi polihromaticheskogo analiza v meditsine [Basics of polychromatic analysis in

medicine], Kishinev, GIM, 1957, 45 p. [in Ukrainian].

Gladkov O. O. Lyuminestsentnyiy analiz v meditsine [Fluorescent analysis in medicine], Kishinev, GIM,

, 163 p. [in Ukrainian].

Gladkov O. O. Endofotokinematografiya v otorinolaringologii [Endophotokinematography in the

otorhinolaryngology], Kishinev, Gos. Iz-vo Moldavii, 1959, 123 p. [in Ukrainian].

“Razdvizhnaya vushna voronka” [Sliding Ear Hopper], Zhurnal ushnyih, nosovyih i gorlovyih bolezney

[Journal of ear, nose and throat diseases], 1969, N 1, P. 122–123 [in Russian];

“Endokinematografiya v otolaringologii. Apparat “Kinolor” [Endokinematography in otolaryngology.

Apparatus ˮKinolor”], Zhurnal ushnyih, nosovyih i gorlovyih bolezney [Journal of ear, nose and throat

diseases], 1973, N 4, P. 113–115 [in Russian];

“Portativnyiy apparat “Fotolor – 5” dlya fotografii verhnih dyihatelnyih putey i uha v ultrafioletovoy

chasti spektra» [“Portable device “Photolor – 5” for photography of the upper respiratory tract and ear in

the ultraviolet part of the spectrum”], Otolaringologiya. Respubl. mezhvedstven. sb. [Otolaryngology. Rep.

inter-intelligence issue], 1973, Vyp. 4, P. 31–35 [in Russian];

“Apparat “Telelor – 1” dlya endotelevideniya verhnih dyihatelnyih putey i uha” [“The device “Teleleor –

” for endothelial television of the upper respiratory tract and ear”], Otolaringologiya. Respubl.

mezhvedstven. sb. [Otolaryngology. Rep. inter-intelligence issue], 1973, Vyp. 4, P. 172–173 [in Russian].

Gladkov O. O., Denisenko V. P., Melnik P. A. “Etonieva pasta v lechenii bolnyih hronicheskim tonzillitom” [“Etonian paste in the treatment of patients with chronic tonsillitis”], Zhurnal ushnyih, nosovyih i gorlovyih bolezney [Journal of ear, nose and throat diseases], 1968, N 2, P. 119–121[in Russian].

Naukovyi arkhiv ChDMI. Viddil kadriv [Scientific archive of CHMMI. Personnel department], О. 52, O. Zb.

, Ark. 6–8.

Naukovyi arkhiv ChDMI. Viddil kadriv [Scientific archive of CHMMI. Personnel department], О. 52, O. Zb.

, Ark. P. 66.

Nauchnaya sessiya Chernovitskogo meditsinskogo instituta, posvyaschennaya 10-letiyu

suschestvovaniyu instituta (1944–1954). Tezisy dokladov [Scientific session Chernivtsi Medical Institute,

dedicated to the 10th anniversary of the existence of the Institute (1944–1954). Abstracts], Kiev,

Gosmedizdat USSR, 1954, P. 18.

Seniutovych R. V.: Sposib likuvannia hlybokykh krovotochyvykh vyrazok 12-paloi kyshky [Method of

treating deep bleeding ulcers of the 12th-digestive tract], svid. N 921529, 1984 r.; Sposib likuvannia

vyrazkovoi khvoroby 12-paloi kyshky [A method of treating peptic ulcer disease in the 12th-digestive tract],

svid. N 1232227, 1986 r.; Prystrii dlia kateteryzatsii sudyn [Apparatus for catheterization of blood vessels],

svid. N 349136, 1993 r.; Prystrii dlia vydalennia varykozno rozshyrenykh ven [Device for the removal of

varicose veins], svid. N 1364323, 1993 r.; Sposib formuvannia hastroenteroanastomozu [Method of

formation of gastroenteroanastomosis], svid. N 1147357, 1982 r.; Sposib plastyky pry diafrahmalnykh

hryzhakh [Method of plastics with diaphragmatic hernia], svid. N 1683693, 1991 r.; Zond dlia drenuvannia

[Probe for drainage], svid. N 1733009, 1992 r.; Zond dlia promyvannia tovstoi kyshky pry yii neprokhidnosti

[Probe for flushing of the colon with its obstruction], svid. N 1755805, 1992 r.; Mishok dlia zboru

kyshkovoho vmistu [Bag for collecting intestinal contents], svid. N 1818099, 1993 r.; Sposib dvoetapnoi

rezektsii livoi polovyny tovstoi kyshky [Method of two-stage resection of the left half of the colon], svid. N

, 1991 r.; Skaryfikator dlia nekrektomii [Scriber for non-cryptomyosis], svid. N 1533670, 1990 r.;

Prystrii dlia fiksatsii orhanu v operatsiinomu poli [Device for fixing an organ in the operating field], svid. N

, 1992 r.; Elektrod-dozator [Electrode-dispenser], svid. N 30004, 2000 r.; Dozator dlia

transdermalnoho vvedennia khimiopreparativ [Dispenser for transdermal administration of

chemotherapeutic agents], svid. N 30005, 2000 r.; Sposib vidvedennia limfy pry mastektomii [Method for

the removal of lymph during mastectomy], svid. N 29998, 2000 r.; Sposib vnutrishnoho vidvedennia limfy

pry mas-tektomii [Method of internal lymph drainage in mass-tectomy], svid. N 32720, 2001 r.; Sposib

likuvannia mistsevo-poshyrenoho raku molochnoi zalozy [A method of treating locally advanced breast

cancer], svid. N 35258, 2001 r.; Sposib likuvannia mistsevo-poshyrenoho raku molochnoi zalozy [A method

of treating locally advanced breast cancer] svid. N 37542, 2001 r.; Sposib pidvyshchennia efektyvnosti

likuvannia raku shlunka [A way to improve the effectiveness of treating stomach cancer], svid. N 45207,

r.; Sposib likuvannia dyfuznykh mastopatii [Method of treatment of diffuse mastopathy], svid. N

, 2003 r.; Sposib horyzontalnoho ezofahoieiunoanastamozu [Method of horizontal esophagus and

ana-anastomosis], svid. N 63271, 2004 r.; Sposib likuvannia mastopatii [Method of treating mastopathy],

svid. N 64858, 2004 r.; Elektronizh-dzerkalo dlia mastektomii [Electron-mirror for mastectomy], svid. N

, 2006 r.; Krem dlia likuvannia dysplazii shyiky matky [Cream for the treatment of cervical dysplasia],

svid. N 22311, 2007 r.; Pytna voda «Prokar» [Drinking water "Prokar"], svid. N 27747, 2007 r.; Hachok dlia roztiahnennia promezhynnoi rany [Hook to stretch the perineal wound], svid. N 29359, 2008 r.;

Rozshyriuvach dlia provedennia kholanhiohrafii [Extender for cholangiography], svid. N 35992, 2008 r.;

Pintset dlia nakladannia shviv [Tweezer tweezers] svid. N 36377, 2008 r.; Termoelektrychnyi hipoderm dlia

proktolohii ta onkolohii [Thermoelectric hypodermis for proctology and oncology], svid. N 84970, 2008 r.;

Termoelektrychnyi prystrii dlia kriokhirurhichnoho likuvannia raku priamoi kyshky [Thermoelectric device

for cryosurgical treatment of rectal cancer], svid. N 37587, 2008 r.); Mahnitni klipsy dlia peretyskannia

kyshky [Magnetic clips for gutting], svid. N 83914, 2013 r.; Nizh dlia konizatsii shyiky matky [Knife for

constipation of the cervix], svid. N 84861, 2013 r.; Holka dlia biopsii [Needle for biopsy], svid. N 84862,

r. ta in.

DAChO, Viddil kadriv BDMA [Department of Personnel of BDMA], F Р-938, Osobova sprava N 09-02, O. 1, Spr. 10.

DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], Viddil kadriv BDMA [Department of Personnel of

BDMA], F. Р-938, O.1, spr.10. Osobova sprava N 09-02, Ark. 166.

Tryniak M. G., ed. Intelektualni nadbannia spivrobitnykiv akademii [Intellectual property of the

Academy staff], Chernivtsi, BDMA, 1998, 166 p. [in Ukrainian].

Osobovi fondy i kolektsii Derzhavnoho arkhivu Chernivetskoi oblasti. Dovidnyk [Personal funds and

collections of the State Archives of Chernivtsi region. Directory], Chernivtsi, 2017, P. 81. [in Ukrainian].

Prokopchuk V. S. “Prystrii dlia liofilnoi sushky zrazkiv tvarynnykh ta roslynnykh tkanyn” [Device for

lyophil drying of samples of animal and plant tissues], Avt. svid. N. 609037 vid 1978 r., zaiavleno 1972 r.,

Biulleten yzobretenyi [The Bulletin of inventions], 1978, N 20 [in Ukrainian].

Boichuk T. M., Myslytskyi V. F., Bachynskyi V. F., ed. Storinky istorii: Bibliohrafichnyi dovidnyk

zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovynskoi derzhavnoi medychnoi akademii (1944–1998) [Pages of History: Bibliographic Directory of Heads of Departments and Professors of Bukovina State Medical Academy (1944–

Vypusknykiv tvoikh slavetni imena [Your Graduates hold renowned names], Chernivtsi Misto, 2014, P. 240 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20