DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.11

Проблеми методологічної інтеграції гуманітаристики в Україні

Volodymyr Troyanskyy

Анотація


Багатозначність діагнозів духовного нездоров'я українського суспільства обумовлює необхідність дослідження змісту гуманітаристики, методологічних проблем детермінації втрати певної ціннісно-смислової форми буття людини, знецінення культурного бачення духовності, втрати орієнтовної фіксації.

Ключові слова


методологія; філософія; інтеграція наук; цінність; духовність; світогляд; культура; людини знання; культура; гуманітарне знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Marchuk M. H. Tsinnisni potentsii znannia [Valuable potency of knowledge], Chernivtsi, Ruta, 2001, р. 11 [In

Ukrainian].

Pochynok B. V., Pochynok I. B. Vstup do filosofii humanitarnykh nauk [Introduction to the Philosophy of the

Humanities], Chernivetskyi nats. un-t, 2013, 364 p. [In Ukrainian].

Ozhevan M. A. Liudskyi vymir nauky ta naukovi „vymiry” liudyny [Human dimension of science and scientific

"dimensions" of man], Kyiv, Lybid, 1902, p. 48-49 [In Ukrainian].

Bulatov M. O. Neosfera i problema liudstva [The neoprene and the problem of mankind], Kyiv, Naukova dumka,

, p. 8 [In Ukrainian].

Sydorenko M. ed. Filosofs'ki problemy liudynoznavstva [Philosophical problems of human studies], Chernivtsi,

, 207 p. [In Ukrainian].

Hrabovskyi S. I. Ukrainska liudyna u vymirakh 20 st.: do postanovky problem [Ukrainian man in the dimensions of

the 20th century: before the problem], Kyiv, Kyivske bratstvo, 1987, p. 18-19 [In Ukrainian].

Hordiienko A. S. “Metodolohichni problemy osmyslennia buttia liudyny v zakhidnoievropeiskykh filosofskykh

kontseptsiiakh druhoi polovyny 20 st.” [Methodological problems of comprehension of human existence in Western

philosophical concepts of the second half of the 20th century], Filosofska i sotsiolohichna dumka [Philosophical and

sociological thought], 2005, N 5-6, P. 28 [In Ukrainian].

Shynkaruk V. I. Fenomen ukrainskoi kultury: metodolohichni zasady osmyslennia [The phenomenon of Ukrainian

culture: methodological principles of comprehension], Kyiv, Feniks, 1996, P. 3-237 [In Ukrainian].

Voropai T. S. Identychnist sotsialnoho subiekta v dyskursi postmodernizmu [Identity with respect to the subject in

the discourse of postmodernism], Kharkiv, 2000, [In Ukrainian].

Pochynok B. V. “U poshukakh metodolohichnoi stratehii humanitarnoho znannia” [In search of a methodological strategy of humanitarian knowledge], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu [Scientific release of Chernivtsi University], Seriia: Filosofiia, Vypusk 101, 2001, P. 9-12 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання / М.Г.Марчук. – Чернівці: Рута, 2001, с. 11.

2. Починок Б.В., Починок І.Б. Вступ до філософії гуманітарних наук / Навчальний посібник / Б.Починок, І.Починок. – Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 364 с.

3. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові „виміри” людини. – К.: Либідь, 1902. – 175 с. ( с. 48-49).

4. Булатов М. О. Неосфера і проблема людства / Філософія. Світ людини. – К.: Наукова думка, 1999. – 230 с. (с. 8).

5. Філософські проблеми людинознавства (За ред. М. Сидоренка) – Чернівці, 2005. – 207 с. (с. 30-53).

6. Грабовський С.І. Українська людина у вимірах ХХ ст.: до постановки проблеми. – К.: Київське братство, 1987. – 118 с. (с. 18-19).

7. Гордієнко А.С. Методологічні проблеми осмислення буття людини в західноєвропейських філософських концепціях другої половини ХХ ст. // Філософська і соціологічна думка. – 2005. – № 5-6. – С. 28.

8. Шинкарук В.І. Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Збірка наукових праць; Відп. редактори В. Шинкарук, С. Бистрицький. – К.: Фенікс. – 1996. – С. 3-237.

9. Воропай Т.С. Ідентичність соціального суб’єкта в дискурсі постмодернізму / Автореферат дисертацій на здобуття наук. ступ. доктора філос. наук. – Харків. – 2000.

10 Починок Б.В. У пошуках методологічної стратегії гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. – Випуск 101. – 2001. – 95 с. (с. 9-12).

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).