DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.11

Проблеми методологічної інтеграції гуманітаристики в Україні

Volodymyr Troyanskyy

Анотація


Багатозначність діагнозів духовного нездоров'я українського суспільства обумовлює необхідність дослідження змісту гуманітаристики, методологічних проблем детермінації втрати певної ціннісно-смислової форми буття людини, знецінення культурного бачення духовності, втрати орієнтовної фіксації.

Ключові слова


методологія; філософія; інтеграція наук; цінність; духовність; світогляд; культура; людини знання; культура; гуманітарне знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Marchuk M.H. Value potency knowledge. Chernivtsi: Ruta; 2001 (in Ukrainian).

Pochynok B.V., Pochynok I.B. Introduction to philosophy Humanities. Chernivtsi; 2013 (in Ukrainian).

Ozhevan M.A. The human dimension of science and scientific "measurement" of man. Kyiv: Lybid'; 1902 (in Ukrainian).

Bulatov M. O. Neosfera the problem of human. In: Philosophy. World rights. Kyiv: Naukova dumka; 1999 (in Ukrainian).

Sydorenko M. «ed.». Philosophical Problems of Humanity. Chernivtsi; 2005 (in Ukrainian).

Hrabovs'kyi S.I. Ukrainian man in the twentieth century .: dimensions of the problem to. Kyiv: Kyivs'ke bratstvo; 1987 (in Ukrainian).

Hordiienko A.S. Methodological problems understanding human existence in Western philosophical conceptions of the second half of the twentieth century. Filosofs'ka i sotsiolohichna dumka. 2005; 5-6: 28 (in Ukrainian).

Shynkaruk V.I., Bystryts'kyi S. «ed.». The phenomenon of Ukrainian culture: methodological principles of interpretation. Kyiv: Feniks; 1996 (in Ukrainian).

Voropai T.S. The identity of the subject in the social discourse of postmodernism. Dr. philos. sci. diss. Kharkiv; 2000 (in Ukrainian).

Pochynok B.V. Finding methodological strategy humanities. Naukovyi visnyk Chernivets'koho universytetu. Filosofiia. 2001; 101: 9-12 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання / М.Г.Марчук. – Чернівці: Рута, 2001, с. 11.

2. Починок Б.В., Починок І.Б. Вступ до філософії гуманітарних наук / Навчальний посібник / Б.Починок, І.Починок. – Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 364 с.

3. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові „виміри” людини. – К.: Либідь, 1902. – 175 с. ( с. 48-49).

4. Булатов М. О. Неосфера і проблема людства / Філософія. Світ людини. – К.: Наукова думка, 1999. – 230 с. (с. 8).

5. Філософські проблеми людинознавства (За ред. М. Сидоренка) – Чернівці, 2005. – 207 с. (с. 30-53).

6. Грабовський С.І. Українська людина у вимірах ХХ ст.: до постановки проблеми. – К.: Київське братство, 1987. – 118 с. (с. 18-19).

7. Гордієнко А.С. Методологічні проблеми осмислення буття людини в західноєвропейських філософських концепціях другої половини ХХ ст. // Філософська і соціологічна думка. – 2005. – № 5-6. – С. 28.

8. Шинкарук В.І. Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Збірка наукових праць; Відп. редактори В. Шинкарук, С. Бистрицький. – К.: Фенікс. – 1996. – С. 3-237.

9. Воропай Т.С. Ідентичність соціального суб’єкта в дискурсі постмодернізму / Автореферат дисертацій на здобуття наук. ступ. доктора філос. наук. – Харків. – 2000.

10 Починок Б.В. У пошуках методологічної стратегії гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. – Випуск 101. – 2001. – 95 с. (с. 9-12).

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).