Навички дистанційного викладання фізіології студентам Буковинського державного медичного університету

Автор(и)

  • Інга Тимофійчук Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Світлана Семененко Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2021.280

Ключові слова:

дистанційна освіта; викладання студентам медичних ВНЗ; викладання фізіології; ресурс MOODLE

Анотація

Використання інформаційних технологій в педагогічному процесі збільшилося, особливо, в останнє десятиліття. Сучасні комп'ютерні програми дозволяють забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації, а нові технології, такі як інтерактивні електронні навчальні посібники, мультимедійний контент, мережа Інтернет, сприяють більш активному залученню учнів до процесу навчання. Дистанційне навчання не обійшло стороною і медицину. Мета статті – розкрити досягнення і проблеми дистанційного викладання теоретичних дисциплін у
Буковинському державному медичному університеті, що вже більше 10 років працює з сервером дистанційного навчання “Moodle”, який за роки свого існування постійно вдосконалюється. Новизна статті полягає в з’ясуванні причин популярності ресурсу в студентів, адже відомо, що студенти-
медики, в першу чергу, намагаються отримати інформацію саме в Moodle. На сервері розміщені: методичні матеріали для підготовки, лекційний матеріал, підручники, календарні плани, довідники для студентів, інформація про відпрацювання, результати відпрацювань пропущених занять.
Методологія статті включає порівняльний і аналітичний методи оцінки досягнень і проблем дистанційного викладання предмету «Фізіологія» студентам БДМУ. Завданням нашого дослідження стало зробити проміжні висновки про недоліки і переваги дистанційної форми навчання при вивченні фізіології студентами 2 курсу БДМУ. Висновки. Кафедра фізіології БДМУ за час викладання накопичила певний досвід дистанційної форми навчання. Колектив кафедри в ході викладання, удосконалив комп'ютерні навички, були оновлені та покращені сервери Moodle. Дистанційне форма навчання скорочує час навчання завдяки швидкості комунікації викладача і студента. Доступ до медичної інформації значно розширено і є можливість використання всіх форм навчання, в тому числі самостійної роботи в електронній бібліотеці. У сільських районах електронна медична бібліотека може стати одним з найбільш ефективних шляхів використання інформаційного прогресу в клінічній медицині. Своєчасне і оперативне впровадження дистанційної форми навчання в медичному університеті дозволило зацікавити студентів і в підсумку розвинути дистанційний формат навчання в єдину інформаційно-освітнє середовище університету, розширити електронну навчально-методичну базу університету та зберегти колишній освітній потенціал. Недоліком дистанційного навчання є неможливість надбання та відпрацювання мануальних навичок і виконання різних лікарських маніпуляцій під контролем викладача, що є основою якісної підготовки фахівців в медичних ВНЗ.

Посилання

Anysymov A. M. Rabota v systeme dystantsyonnoho obuchenyia Moodle: Uchebnoe posobye, 2-e yzd. yspr. y dopoln, Kharkov, KhNAHKh, 2009, 292 [in Russian].

Bulakh I. Ye, Volosovets O. P., Moskalenko V. S. ed., Medychna osvita u sviti ta v Ukraini [Medical education in the world and in Ukraine], Kyiv: Knyha plius, 2005, 384 p. [in Ukrainan].

Khoruzhaia R. E., Kalynovskyi D. K. Vnedrenye dystantsyonnykh form obuchenyia v vysshei medytsynskoi shkole: plany, vozmozhnosty y realnost [The introduction of distance learning in higher medical school: plans, opportunities and reality], IX mezhdunarodnaia konf. “Stratehyia kachestva v promyshlennosty y obrazovanyy”, 31 maia 7 yiunia 2013h.: tezysy dokl, Dnepropetrovsk, Varna, 2013, P. 459–461 [in Russian].

Khoruzhaia R. E., Kalynovskyi D. K., Tatarenko L. L. Dystantsyonnoe obuchenye v vysshei medytsynskoi shkole [Distance learning in higher medical school], Ukraynskyi zhurnal telemedytsyny y medytsynskoi telematyky [Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics], 2013, N. 1, P. 217–220 [in Russian].

Kukharenko V. M. Rozvytok dystantsiinoho navchannia na suchasnomu etapi [Development of distance learning at the present stage. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing. Coll. Science wash], Naukovyi vistnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. Zb. nauk. prats, N 2, 2012, P. 117 –121 [in Ukrainian].

Kukharenko V. N. Praktykum dystantsyonnoho obuchenyia [Distance learning workshop], 2-e yzdanye, pod redaktsyei prof. Kukharenko V.N., Kyiv, Myllennyum, 2003, 196 p. [in Russian].

Lobatenko K.D., Savchenko M.V. Model adaptyvnoho kontroliu znan (Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: Tezy dopovidei XXII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Ch. III (15-17 zhovtnia 2014 r., Kharkiv), za red. prof. Tovazhnianskoho L.L., Kharkiv NTU “KhPI”, 330 p.) [Model of adaptive knowledge control (Information technologies: science, engineering, technology, education, health: Abstracts of the XXII International scientific-practical conference, Part III (October 15-17, 2014, Kharkiv)], P. 71 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-13