“Заглавна істина буття”: паратекстуальні модифікації роману М. Продановича “Вечеря у Святої Аполлонії”

Автор(и)

  • Наталія Білик Навчально-науковий Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.339

Ключові слова:

паратекстуальність; алюзія; значення; Роман; М. Проданович

Анотація

У сучасному науковому дискурсі склалися теоретичні основи інтертекстуальних зв'язків, що дозволяють диференційовано підходити до розмаїття явищ інтертекстуального характеру. Культура в цілому розглядається як текст, який розпадається на ієрархію «текстів у текстах» і утворює їх складні перетини. З цього ракурсу привертають увагу різноманітні форми та жанри інтертекстуальних зв’язків, і зокрема паратекстуальність, схильна до образних сполучень і видозмін. Його формами є заголовок чи підзаголовок, які набувають остаточної завершеності у перегуку зі змістом твору. Зміни, здійснені завдяки цьому формату, актуальні для висвітлення досвіду літературної поетики. Виділяється творчість Мілети Продановича, романи якого містять полівалентну поетику. Його ознаки простежуються у творі «Обід у святої Аполлонії». Висвітлення формально-семантичних аспектів його поетики, побудованої модифікацією паратекстуальності, реалізованої у її взаємодії з іншими проявами інтертекстуальності, є метою статті. Новизна полягає в прецедентній класифікації поєднання паратекстуального заголовка з іншими модусами інтертекстуальності в образному матеріалі роману М. Продановича. В основу дослідження покладено результативність методу структурно-компонентного аналізу із залученням прийомів інтертекстуального та структурно-семантичного читання художніх текстів. У підсумку слід визнати, що паратекстуальний вимір роману М. Продановича містить особливу модифікацію: симбіотичне поєднання з поетикою інтертекстуальної алюзії. Цей комплекс апелює до мистецтвознавчого дискурсу, дозволяє компенсувати в паратекстуальній приналежності смислів семантичну амплітуду прагнення до постулатів християнської етики, укорінення ідеологій віри та гуманістичних цінностей у світогляді. Значення виділеного семантичного ресурсу виражає своєрідну «заголовну правду буття», яка утверджує гуманістичні акценти в гносеологічному вимірі поетичного досвіду митця.

Посилання

Arhan Dzh. K. Ystoryya ytalʹyanskoho yskusstva [History of Italian art], v 2-kh t., Vol. 1, Moskva: Raduha, 1990, P. 251, 252 [in Russian].

Cahn I. Cadres de peintres [Painters frames], Paris: Flammarion, 1989, 109 p. [in French].

Derrida Zh. Pysʹmo ta vidminnistʹ [Letter and Difference], Kyiv: Osnovy, 2004, 602 p. [in Ukrainian].

Eko U. Zametky na polyakh “Ymeny rozy”: esse [Notes in the fields of “Name of the rose”: essay], Sankt-Peterburh: Sympozyum, 2000, P. 597‒598 [in Russian].

Mel'nychuk O. S., ed. Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], Kyyiv: Holovna redaktsiya URE, 1985, P. 621 [in Ukrainian].

Merenik L. Mileta Prodanović: biti na nekom mestu, biti, svuda biti [Mileta Prodanović: to be in some place, to be, to be everywhere], Beograd: Fond Vujčić kolekcija, 2011, P. 13 [in Serbian].

Merenik L. Mileta Prodanovych – samosvidomistʹ postmodernoho myttsya u dobu kryzy [Mileta Prodanovych ‒ self-consciousness of a postmodern artist in times of crisis], Ukras: istoriya, kulʹtura, mystetstvo. Ukrayinsʹko-serbsʹkyy zbirnyk [Ukras: history, culture, art. Ukrainian-Serbian collection], 2008, Vyp. 1 (3), P. 114–119, 119 [in Ukrainian].

Mrugalʹsʹkyy M. “Dekonstruktsiya – poststrukturalizm – dekonstruktyvizm” [Deconstruction – poststructuralism –deconstructivism], Literatura. Teoriya. Metodolohiya [Literature. Theory. Methodology], Kyiv, 2006, P. 345 [in Ukrainian].

Lotman Yu. Semyosfera. Kulʹtura y vzryv. Vnutry myslyashchykh myrov. Statʹy. Yssledovanyya [Semiosphere. Culture and explosion. Inside the thinking worlds. Articles. Research], Sankt-Peterburh: Yskusstvo-Spb, 2000, P. 72 [in Russian].

Pantyć M. Aleksandryǰsky syndrom 3: ohledy y krytyke o savremenoǰ srpskoǰ prozy [Alexandrian Syndrome 3: Reviews and Criticism of Contemporary Serbian Prose], Novy Sad: Matytsa srpska, 1999, P. 22 [in Serbian].

Prodanovyć M. Vechera kod Svete Apolonyǰe [Dinner at St. Apollonia's], Beohrad: Edytsyǰa „Pehaz“, 1984, 88 p. [in Serbian].

Rozmova z Miletoyu Prodanovychem [Conversation with Mileta Prodanovich], Ukras: istoriya, kulʹtura, mystetstvo. Ukrayinsʹko-serbsʹkyy zbirnyk [Ukras: history, culture, art. Ukrainian-Serbian collection], 2008, Vyp. 1 (3), P. 82 [in Ukrainian].

Shaytanov Y. “Tryada sovremennoy komparatyvystyky: hlobalyzatsyya – yntertekst – dyaloh kulʹtur” [The Triad of Modern Comparative Studies: Globalization ‒ Intertext ‒ Dialogue of Cultures], Problemy sovremennoy komparatyvistyky [Problems of modern comparative studies], Moskva: Zhurnal “Voprosy lyteratury”, 2011, P. 49–55 [in Russian].

Zhenett Zh. Palympsesty: Lyteratura vo vtoroy stepeny [Palimpsests: Literature in the Second Degree], Moskva: Nauchnyy myr, 1982, 76 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17