Металогічні засоби у віршованих творах Сидора Воробкевича раннього етапу творчості (1863 – 1867 рр.)

Автор(и)

  • Борис Бунчук Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Ukraine
  • Тетяна Никифорук Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.336

Ключові слова:

поетика; металогія; метафора; порівняння; епітети; частотний коефіцієнт

Анотація

Перший етап поетичної творчості С. Воробкевича зумовлює пошук різноманітних форм. Поет працював у різних жанрах, активно використовував металогічні засоби вираження художньої мови своїх текстів. Метою даного дослідження є з’ясування специфіки поетики поетичних творів С. Воробкевича з точки зору металогічних засобів. Методи дослідження зумовлені метою і завданнями роботи, об’єктом дослідження і є комплексними. Практикувалися герменевтичний метод та метод повільного читання (метод рецептивної поетики), спрямовані на розкриття художніх засобів С. Воробкевича, інтерпретацію його творів. Застосовано формальний метод, заснований на використанні статистичних даних, кількісної обробки матеріалу, спрямований на аналіз аспектів віршування. Новизна статті полягає в тому, що в ній комплексно проведено комплексне дослідження поетики поетичних творів Сидора Воробкевича раннього етапу творчості (1863 – 1867) у металологічному аспекті. Особливу увагу слід звернути на принцип «частотного коефіцієнта» (FC), який є відношенням поетичного елемента до кількості рядків. Такий підхід дав змогу отримати об’єктивні висновки щодо різних складових поезії письменника. Висновки. Аналіз металогічних засобів показав, що С. Воробкевич активно використовував метафори (FC – 0,045), порівняння (FC – 0,004). Рідко вживана метонімія (FC – 0,001), помірно представлені гіпербола, синекдоха, порівняння, евфемізми. Невеликий відсоток частоти компенсується різноманітністю тропів.

Посилання

Hromiak R., ed. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], Kyiv: Akademiia, 1997, P. 455 [in Ukrainian].

Nykyforuk T. Zvukova orhanizatsiia poetychnykh tvoriv Sydora Vorobkevycha druhoho periodu tvorchosti (1868 – 1875) [Sound organization of poetic works of Sidor Vorobkevych of the second period of creativity (1868 – 1875)], Filolohichnyi dyskurs [zb. nauk. prats] [Philological discourse [col. science. work], hol. red. V. Matsko. Khmelnytskyi: Instytut literatury imeni T. Shevchenka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia, 2018, Vyp. 7, P. 117–131 [in Ukrainian].

Slavins'kyi Ya., ed. Pidruchnyi slovnyk literaturoznavchykh terminiv [Handy dictionary of literary terms], Varshava, 2005, P. 323 [in Ukrainian].

Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva : [pidruchnyk dlia studentiv humanitarnykh spetsialnostei VNZ] [The art of the word: Introduction to literary criticism], 2-e vyd., vypr. i dopovn, Kyiv: Kyivskyi universytet, 2003, P. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 41, 49, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 70, 71, 72, 235, 238, 240-241, 245, 246, 250, 253, 256, 264, 265 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17