Теоретичні аспекти компаративного семантичного дослідження

Автор(и)

  • Наталія Скрицька Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.334

Ключові слова:

cемантика; компаративістика; компаративне знання; семантична теорія; лінгвістика

Анотація

У сучасних лінгвістичних дослідженнях посилюється увага дослідників до традиційних проблем компаративістики та семантичних досліджень з урахуванням сучасних підходів у взаємовідношенні між поняттям та лексичним значенням слова, зв’язків мови з психічними та логічними явищами тощо. Сучасні семантичні дослідження базуються на розвитку гуманітаризації сучасної наукової парадигми, а також фізичному та психоемоційному стані людини, а саме на вивченні логічної, психологічної та когнітивної людської природи та на вивченні семантики як результату когнітивних процесів. За останні роки було написано значну кількість дисертаційних робіт та монографій, присвячених компаративістиці семантичних досліджень, однак комплексний аналіз її як функціонально-семантичної категорії потребує дослідження глибинного змісту конструкцій порівняльної семантики. Актуальність даної проблематики зумовлена необхідністю дослідження компаративності семантичних теорій на основі сучасної наукової парадигми гуманітаризації наукового знання. Метою статті є дослідження компаративності семантичного знання на основі теорій українських та зарубіжних учених. Методи дослідження: дедуктивний, аналітичний, історичний, порівняльний. Наукова новизна полягає у необхідності вивчення теоретичних аспектів компаративності семантичного знання, виходячи із досліджень українських та зарубіжних учених з урахуванням сучасних підходів розвитку семантичної теорії. Висновки. У дослідженнях було проаналізовано теоретичні аспекти українських та зарубіжних учених, які працювали в галузі компаративістики семантичного знання та запропоновано нові підходи у вивченні цієї галузі знань у взаємодії з логічними, психологічними та когнітивними чинниками.

Посилання

Cruse A. Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 310 p. [in English].

Crystal David: The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, Cambridge 2003, 620 p. [in English].

Kochergan M. P. Vstup do movoznavstva [Introduction to Linguistics], Kyiv: Akademiia, 2001, P. 21, 22 [in Ukrainian].

Mygalets O.nІ. Leksyko-semantychna grupa “Konfliktni dii”: systemno-strukturnyi pidhid. Dysertatsiia na zdobuttia nauk. stupeniia kandydata filolog.nauk [Lexico-semantic group “Conflict Actions”: System-structural Approach.Dissertation for the Degree of Candidate of Philological Sciences], 2018, 46 p. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17