Лексико-семантичний аналіз полісемічних слів в українській та англійській мовах (на прикладі дієслова сперечатися)

Автор(и)

  • Антоній Мойсей Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • Наталія Скрицька Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.333

Ключові слова:

семантика; полісемія; найвищий ступінь полісемії; середній ступінь полісемії; моносемантичне значення слова; лексика; лексичне значення слова

Анотація

Лексико-семантична система є однією із найскладніших мовних систем, що зумовлюється багатовимірністю її структури, неоднорідністю одиниць мовлення, різноманітністю відображених відношень і відкритістю для постійного поповнення новими словами та значеннями. Своєрідність лексико-семантичного аналізу слів також полягає в тому, що, на відміну від інших мовних систем, він безпосередньо пов”язаний з об”єктивною дійсністю та є її віддзеркаленням. За останні роки було написано велику кількість дисертаційних робіт та монографій, присвячених лексико-семантичному аналізу слів різного ступеня полісемії, проте парадигматичні відношення між словами і групами слів на основі спільності та відмінності потребують ґрунтовних досліджень. Актуальність даної проблематики зумовлена необхідністю дослідження лексико-семантичного аналізу слів з різним ступенем полісемії (на основі дієслова сперечатися) в англійській та українській мовах. Метою статті є дослідження лексико-
семантичного аналізу слів з різним ступенем полісемії (на основі дієслова сперечатися) в англійській та українській мовах. Методи дослідження: дедуктивний, аналітичний, порівняльний. Наукова новизна полягає у необхідності вивчення теоретичних аспектів полісемії дієслова сперечатися в українській та англійській мовах з урахуванням сучасних підходів розвитку лексико-семантичного аналізу слів. Висновки. У статті проаналізовано особливості полісемантичних ступенів дієслова сперечатися в українській та англійській мовах; зроблено підсумки у вигляді таблиці щодо кількісного співвідношення дієслова сперечатися в англійському та українському мовленні. Доведено, що дієслово сперечатися в українській мові має 39 значень відповідників та 40 відповідників в англійській.

Посилання

Balla М. І., ed. Novyi anglo-ukrainskiy slovnyk [New English-Ukrainian Dictionary], uklad. М. І.. Vyd. 3-е.- Кyiv: Chumatskiy Shliah‖, 2006, 164, 668 p. [in Ukrainian].

Cambridge Advanced Leaner‖s Dictionary, URL: www.dictionary.cambridge.org [in English].

Longman Dictionary of Contemporary English for advanced leaners, 6th Edition, URL: www.Idoceonline.com (дата звернення: 21.09.2020) [in English].

Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], URL: www.yakaboo.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17