Kомунікативні тактики спілкування лікаря з різними типами пацієнтів

Автор(и)

  • Марія Цуркан Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine
  • Марта Ільків Івано-Франківський національний медичний університет, Ukraine
  • Анна Ільків Івано-Франківський національний медичний університет, Ukraine
  • Іван Цуркан Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.332

Ключові слова:

спілкування; комунікативна тактика; види пацієнтів; прийом активного слухання; емпатія

Анотація

У статті описані основні комунікативні тактики спілкування лікаря з різними типами пацієнтів, вибір відповідних мовних засобів для ефективного впливу на пацієнта. Специфіка теми зумовлює комплексний підхід до застосування методів дослідження, серед яких: описовий, метод лінгвістичного спостереження, типологічний та метод психолінгвістичного аналізу мовлення. За допомогою методу функціонально-стилістичного аналізу мовлення лікаря описано різні тактики комунікативної взаємодії «лікар – пацієнт». Наукова новизна. У статті систематизовано описано загальну тактику поведінки та розмови з такими типами пацієнтів, як агресивний пацієнт, багатослівний пацієнт, депресивний пацієнт, літній пацієнт, дитина-пацієнт, тривожний пацієнт та пацієнт-підліток. Висновки. Доведено, що комунікабельний лікар повинен професійно прогнозувати й організовувати комунікативний акт і вміло долати труднощі, враховуючи основні вимоги до встановлення первинного контакту з пацієнтом. Однією з основних комунікативних навичок, необхідних для збору необхідної інформації, є активне слухання, яке включає вербальне (використання відкритих і закритих запитань, фасилітація, резюмування) і невербальне (зоровий контакт, поза, положення й рухи тіла, мова, включаючи тон, гучність). , інтонація) поведінка. Універсальною комунікаційною тактикою можна вважати прояв емпатії до пацієнта, яка використовується у відповідь на емоційну реакцію пацієнта для полегшення його емоційного стану або при виникненні конфліктної ситуації, опору з боку пацієнта для запобігання конфлікту та початку конструктивного діалогу

Посилання

Barsukova M.I. Medychnyy dyskurs: stratehiyi ta taktyky movnoyi povedinky likarya: avtoref. dys. na soyisk. vchenyy. step. kand. filol. nauk [Medical discourse: strategies and tactics of language behavior: dissertation abstract for the degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04], Saratov, 2007, P. 21 [in Ukrainian].

Humenna I. R. Pidhotovka maybutnikh likariv do profesiynoyi komunikatsiyi na zasadakh mizhdystsyplinarnoyi intehratsiyi : dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 [Preparation of future doctors for professional communication on the basis of interdisciplinary integration: disertation for the degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04], Ternopilʹsʹkyy nats. ped. un-t, Ternopilʹ, 2016, P. 33 [in Ukrainian].

Isayeva O.S. Profesiyna komunikatsiya likarya – osnova linhvistychnoyi pidhotovky [Professional communication of a doctor as the basis of linguistic training. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov NPU. Series: pedagogical sciences: realities and prospects]. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23368 [in Ukrainian].

Pyrih L. A. Medytsyna ta ukrayinsʹke suspilʹstvo [Medicine and Ukrainian society], Kyiv: 1998, P. 48 [in Ukrainian].

Yudina O. M. Psykholohichni osoblyvosti formuvannya empatiynosti maybutnikh likariv: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psykhol. nauk: spets. 19.00.01 Zahalʹna psykholohiya, istoriya psykholohiyi [Psychological features of the formation of empathy of future doctors: abstract of the dissertation for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.01: general psychology, history of psychology], Kyiv, 2004, P. 16 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17