Семантичні церковнослов’янізми в сучасній українській мові

Автор(и)

  • Тетяна Новікова Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.328

Ключові слова:

церковнослов'янізм; церковнослов'янська лексика; лексикографія; семантика; українська мова; лексична одиниця

Анотація

У статті розглядаються та аналізуються слова, засвідчені словниками української мови і значення яких, на нашу думку, походять із церковнослов’янської мови, хоча етимологічні словники не вказують на їх церковнослов’янське походження, а фіксують як праслов’янське. Мета роботи – зібрати та систематизувати церковнослов’янські мови, що вживаються в сучасній українській мові, охарактеризувати їх представленість у її основних словниках; виділити слова, значення яких, на нашу думку, прийшли з церковнослов’янської мови. Актуальність статті зумовлена ​​необхідністю комплексного аналізу церковнослов’янської мови, яка є органічною складовою української мови. Актуальність цієї проблематики в сучасному українському мовознавстві зумовлена ​​не лише її недостатньою висвітленістю та певною фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що вона, крім лінгвокраїнознавчого та історико-культурологічного аспектів, має певну реабілітаційну спрямованість. Результати дослідження зумовлені необхідністю всебічного аналізу церковнослов’янської мови, яка є органічною складовою української мови. Актуальність цієї проблематики в сучасному українському мовознавстві зумовлена ​​не лише її недостатнім висвітленням і певною фрагментарністю результатів, а й тим, що вона, окрім лінгвістичного, історико-культурологічного аспектів, має певну реабілітаційну спрямованість. У дослідженні використовувалися такі наукові методи: описовий метод, метод кількісних підрахунків, метод порівняння, метод лінгвістичного спостереження та класифікації. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний лексико-семантичний аналіз церковнослов’янізмів, виділено групу семантичних церковнослов’янізмів, що дозволяє визначити місце мов в українській мові. Висновки. Ми зафіксували 590 таких слів: 355 лексем, семантика яких позначає різноманітні релігійні та біблійні поняття, і які зазначені в словниках церковнослов’янської мови, але етимологічні словники не фіксують як похідні з церковнослов’янської мови чи через неї, та 235 лексем. опис різноманітних нецерковних понять, часто вживаних у біблійному тексті та зафіксованих у словниках церковнослов’янської мови. З прийняттям християнства, на нашу думку, вони могли прийти в літературно-писемну мову Київської Русі не безпосередньо з праслов’янської мови, як свідчать етимологічні словники, а через церковнослов’янську. Результати роботи свідчать, що дискусії щодо появи церковнослов’янізмів в українській мові тривають серед галузевих експертів та лінгвістів.

Посилання

Al’efirenko N. F. “Staroslav’anizmy v leksiko-fraz’eologicheskom kontinuum’e vostochnoslav’anskih yazykov” [Old Slavonic in the lexical and phraseological continuum of East Slavic languages], Zbornik Matitse Srpske za slavistiku sv’eska 56–57 (zakl’uchen je 30 decembra 1999) [Collection of Matica srpska for Slavic Studies Volume 56-57 (concluded on December 30, 1999)]: el’ektronsko izdaniye, Zayednichki podukhvat Matitse Srpske, Projekta Pastko – Biblioteke srpske culture na Internetu i TIA Yanus, P. 59 [in Bulgarian].

Beley L. Staroslovyans’ko-ukrayins’kyy [Old Slavonic-Ukrainian dictionary], L’viv: Svichado, 2201, 332 p. [in Ukrainian].

Biliodid I. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 v.], Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980, Vol. 1–11 [in Ukrainian].

Bilodid I. K., ed. Suchasna ukrains’ka literaturna mova [Modern Ukrainian literary language], Kyiv: Naukova dumka, 1973, P. 123 [in Ukrainian].

Bulakhovs’kyy L. A. “Ukrayins’ka mova” [Ukrainian language], Vybrani pratsi: v 5 t. [Selected works: in 5 vol.], Kyiv: Naukova dumka, 1977, Vol. 2, P. 434 [in Ukrainian].

Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnjyi ukrayins’koyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980, P. 58, 198, 320, 473, 537, 648, 689 [in Ukrainian].

Chernych P. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 2 t. [Historical and Etymological Dictionary of the Russian Language: in 2 v.], Moskva: Russkiy yazyk, 1999, Vol. 1–2 [in Russian].

D’achenko H. Polnyy tserkovno-slav’anskiy slovar’ (so vn’es’eniyem v n’evo vazhn’eyshyh dr’evn’e-russkih slov i vyrazheniy) [Full Church Slavonic dictionary (with the introduction of important Old Russian words and sayings)], Moskva: Otchiy dom, 2001, 1120 р., P. 59, 63 [in Russian].

Fasmer M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 4 v.], Moskva: Progress, 1986–1987, Vol. 1–4 [in Russian].

Hrinchenko B. Slovar’ ukrayins’koyi movy: v 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 4 v.], Kyiv: AN URSR, 1958–1959, Vol. 1–4 [in Ukrainian].

Kurz J., Hauptovб Z. Slovnik jazyka staroslověnskйho: lexicon linguae palaeoslovenicae [Slovnik of the Old Church Slavonic language: lexicon linguae palaeoslovenicae], Praha: Akademia, 1966–1997, Vol. 1–4 [in Czech].

Mats’ko L. I., Mats’ko O. M., Sydorenko O. M. Stylistyka ukrayins’koyi movy [Stylistics of the Ukrainian language], Kyiv: Vyshcha shkola, 2003, P. 114 [in Ukrainian].

Melnychuk O. S., Bilodid I. K., Kolomiyets V. T., Tkachenko O. B. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. [Etymological dictionary of Ukrainian language: in 6 v.], Kyiv, Naukova dumka, 1982–2012, Vol. 1–6 [in Ukrainian].

Moroz T. Leksyka perekladiv knyh Sviatoho Pys’ma u konteksti rozvytku ukrayins’koyi literaturnoyi movy v druhiy polovyni XIX – na pochatku XX stolittia [Vocabulary of translations of books of Scripture in the context of the development of the Ukrainian literary language in the second half of the nineteenth – early twentieth century], Extended abstract of candidate’s thesis, Chernivtsi: Ruta, 2007, P. 8–9 [in Ukrainian].

Moroz T. V., Tarnovets’ka-Tkach L. O. “Do indyvidual’noyi kharakterystyky perekladachiv Yevanheliya u zaluchenni leksychnykh dzherel ukrayins’koyi movy (Pylyp Morachevs’kyy, Panteleymon Kulish, Ivan Ohiyenko)” [To the individual characteristics of the translators of the Gospel in the involvement of lexical sources of the Ukrainian language (Philip Morachevsky, Panteleimon Kulish, Ivan Ogienko)], Naukovi zapysky NaUKMA [Proceedings NaUKMA], Kyiv: Vydavnychyy dim “Kyyevo-Mohylians’ka akademiya”, 2006, Vol. 60: Filolohichni nauky, P. 23–24, 29, 31–33 [in Ukrainian].

Nimchuk V. V. “Ivan Pul’uy – pershyy perekladach molytov suchasnoyu ukrayins’koyu movoyu” [Ivan Pulyuy is the first translator of prayers in modern Ukrainian], Bibliya i kul’tura: zbirnyk naukovykh statey, za red. A. Ye. N’amtsu [The Bible and Culture: a collection of scientific articles, ed. A. Ye. Niamtsu], Chernivtsi: Ruta, 2000, Is. 1, P. 177 [in Ukrainian].

Ohiyenko I. I. Dokhrystyians’ki viruvannia ukrayins’koho narodu [Pre-Christian beliefs of the Ukrainian people], Kyiv: AT “Обеrehy”, 1992, P. 85 [in Ukrainian].

Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Stylistics of the modern Ukrainian language], Kyiv: Lybid’, 1993, P. 77 [in Ukrainian].

Pr’eobrazhenskiy A. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 3 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 3 v.], Moskva: Tipografiya G. Lissnera i D. Sovko, 1910–1914, Vol. 1–3 [in Russian].

Rusanivs’kyy V. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 20 v.], Kyiv: Naukova dumka, 2010–2021, Vol. 1–12 [in Ukrainian].

Rusanivs’kyy V. M. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 20 t., [Dictionary of the Ukrainian language: in 20 v.], Kyiv: Naukova dumka, 2010–2021, Vol. 1, P. 26, 569 [in Ukrainian].

Shanskiy N. M. Kurs istorii russkogo yazyka: v 3 t. [Сourse in the history of the Russian language], Sankt-Peterburg, 1911–1912, Vol. 2, P. 188 [in Russian].

Shanskiy N. M. Ocherki po russkomu slovoobrazovaniyu i leksikolohiyi [Essays on Russian word formation and lexicology], Moskva: Uchp’edgiz, 1959, P. 185–186 [in Russian].

Stamenova A. “Davn’obolhars’ka leksychna spadshchyna v suchasniy ukrayins’kiy movi” [Ancient Bulgarian lexical heritage in the modern Ukrainian literary language], Problemy slovyanoznavstva: zbirnyk naukovykh prats’ [Problems of Slavic Studies: a collection of scientific papers], Lviv: Vydavnytstvo LNU imeni I. Franka, 2005, Is. 55, P. 230–234 [in Ukrainian].

Stamenova A. “Deyaki sposterezhennia nad leksychnymy starobolharyzmamy v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi” [Some observations on lexical Old Bulgarianisms in the modern Ukrainian literary language], Movoznavstvo: materialy V konhresu Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi ukrayinistiv: zbirnyk naukovykh statey [Linguistics: materials of the V Congress of the International Association of Ukrainians: a collection of scientific articles], Chernivtsi: Ruta, 2003, P. 50–52 [in Ukrainian].

Trubachov O. Etimologicheskiy slovar’ slav’anskih yazykov: praslav’anskiy leksicheskiy fond [Etymological Dictionary of Slavic Languages: Proto-Slavic Lexical Fund], Moskva: Nauka, 1974–2003, Is. 1–30 [in Russian].

Tseyylin R., Vecherka R., Blagova E. Staroslav’anskiy slovar’ (po rukopis’am X–XI v’ekov) [Old Church Slavonic Dictionary (based on manuscripts of the X-XI centuries)], Moskva: Russkiy yazyk, 1994, 842 p. [in Russian].

Tsygan’enko G. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 4 v.], Kyiv: Radians'ka shkola, 1970, 599 p. [in Ukrainian].

Yurkovskiy M. Tserkovnoslavianizmy v yazyk’e Tarasa Shevchenko [Church Slavicism in the language of Taras Shevchenko], In. Kirilo-Metodiyevit’e traditsyi v slav’anskit’e yezytsi: pervy polsko-bolharski sbornik [Cyril and Methodius traditions in the Slavic language: The first Polish-Bulgarian collection], Sofiya: Sofiyski un-t “Klim’ent Okhridski”, 1985, P. 295 [in Bulgarian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17