Позиційні характеристики вираження предметної частини змісту апеляції в поетичних творах Ліни Костенко

Автор(и)

  • Марина Купчанко Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.326

Ключові слова:

сфера звернення; незалежний (автономний); пре-; між-; післяапеляційні; однослівні та багатослівні номінації в адресат мовлення

Анотація

Мета статті – встановити основні позиційні характеристики вираження номінацій адресата мовлення в сучасній українській літературній мові. Актуальність дослідження зумовлена ​​тим, що позиційні характеристики вираження номінацій адресата мовлення давно цікавлять багатьох українських мовознавців. Наукова новизна розвідки полягає у введенні до наукового обігу нового фактичного матеріалу, уточненні засобів вираження змістовної частини змісту звертання, розробці класифікації формальних типів вираження номінацій адресата в сучасній українській літературі. мову. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для опису ідентичних чи подібних явищ в інших (насамперед слов’янських) мовах, а також при викладанні курсів лексикології, морфології та синтаксису української мови. Висновки. Опрацювавши науковий матеріал, ми виділили такі випадки вживання звертань: самостійні (автономні), пре-, інтер- та постпозиційні. Основними видами інтерпозиції звертань, як свідчить наш фактичний матеріал, є: позиція між підметом і присудком, позиція між присудком і додатком, позиція перед підметом і присудком, позиція звертання після додатка і присудка, позиція звертання після присудка і додатка. , позиція звертань після підмета і присудка. Проаналізувавши форми звертання в прийменниках, прийменниках і вставках у спонукальних, питальних і розповідних реченнях, ми дійшли висновку, що звертання можуть бути односкладними і дієслівними.

Посилання

Kostenko L. Poeziia [Poetry], 2-he vyd., dopovnene, Kyiv: Nauk. dumka, 2001, P. 7, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 60, 63, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 99, 100, 107, 108, 116, 120, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 145, 146, 154, 156, 168, 346, 430 [in Ukrainian].

Kulyk B. M. Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course of Modern Ukrainian Literary Language], Kyiv: Radianska shkola, 1965, P. 11, 24, 39, 42, 45, 72, 78, 84, 87, 104, 105, 168 [in Ukrainian].

Skab M. C. Pragmatyka apeliacii v ukrainskii movi: Navchalnyi posibnyk [Pragmatics of appeal in the Ukrainian language: Textbook], Chernivtsi: Ruta, 2003, P. 46 [in Ukrainian].

Slynko I. І. Istorychnyi syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy [Historical syntax of the Ukrainian language], Kyiv: Vyshcha shkola, 1973, Р. 414 [in Ukrainian].

Zagnitko A. P. Teoretychna gramatyka ukrayinskoi movy. Syntaksys [Teoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax], Donetsk: DoNU, 2001, P. 414 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17