Нововведення господарювання в аграрному секторі наприкінці ХХ ст. (на прикладі областей Карпатського регіону)

Автор(и)

  • Неля Жулканич ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine
  • Олександр Жулканич Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.319

Ключові слова:

аграрний сектор; економіка; ведення колективних переговорів; спеціалізація; управління

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей впровадження нових форм господарювання в сільськогосподарському виробництві в Українських Карпатах у 80-х роках минулого століття. Наукова новизна. У статті розглядаються проблеми та наслідки запровадження нових форм господарювання в аграрному секторі загалом та регіони Українських Карпат зокрема. Значну увагу приділено проблемам спеціалізації та концентрації сільськогосподарського виробництва у 80-х роках минулого століття. Зокрема, було проаналізовано проблема переведення тваринництва на промислову технологію виробництва, яка була надзвичайно актуальною для регіону. Тваринництво в аналізований період набуло найбільшого розвитку в аграрному секторі Українських Карпат, враховуючи природно-географічні та кліматичні особливості. Висновки. Керівництво країни постійно декларує в державних документах намір вивести країну на вищий рівень сільськогосподарського виробництва, досягти динамічного розвитку аграрного сектора. Головна увага приділялася збільшенню виробництва зерна, яке справедливо вважалося основою продовольчого фонду. Проте через надмірну централізацію економіки, опір бюрократичних структур управління в аналізований період не вдалося досягти впровадження інтенсивних технологій та підвищення віддачі інвестицій у сільськогосподарське виробництво. Доведено постійне втручання в діяльність колгоспів і радгоспів представників різних рівнів влади та партійних структур області, їхній диктат щодо термінів проведення сільськогосподарських робіт, ініціювання частих кадрових змін, недовіра до спеціалістів господарства та інші непопулярні кроки, що сприяли повільному, але неухильному занепаду сільського господарства.

Посилання

Bronshtein M. “O problemakh sovershenstvovania ekonomycheskoho mekhanizma APK” [On the problems of improving the economic mechanism of agriculture], Sotsyalno-ekonomicheskyje problemy razvityia APK, Vyp. 820, Tartu, 1988, P. 3 [in Russian, in Estonian].

Bukovyna: istorychnyi narys. [Bukovina: a historical essay], Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 1998, P. 291 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti [State Archives of Chernivtsi region], F. R-3, op. 4, od. zb. 3008, Ark. 28 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti (DAIFO) [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R-295, op. 5, od. zb. 5303, Аrk. 340 [in Ukrainian].

DAIFO [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R-295, op. 5, od. zb. 5801, Аrk. 12 [in Ukrainian].

DAIFO [State Archives of Ivano-Frankivsk region], F. R.-1, op. 1, od. zb. 5365, Аrk. 37 [in Ukrainian].

DAIFO [SAIFR], F. P-1, op. 1, od. zb. 5274, Ark. 43 [in Ukrainian].

DAIFO [SAIFR], F. R-1, op. 1, od. zb. 5360, Ark. 20 [in Ukrainian].

DAIFO [SAIFR], F. R.-1, op. 1, od. zb. 5365, Ark. 57 [in Ukrainian].

DAIFO [SAIFR], F. R-295, op. 5, od. zb. 6119, Ark. 248 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region (SATR)], F.R-294, op. 14, od. zb. 675, Ark. 59 [in Ukrainian].

DAZO [SATR], F. R–294, op. 13, od. zb.1184, Ark. 115 [in Ukrainian].

DAZO [SATR], F.R-294, op. 14, od. zb. 94, Ark.178, 181 [in Ukrainian].

Holyshev A. M., Rykberh D. B. Nauchno-tekhnycheskaia ynformatsyia y propahanda v hosselkhoztekhnykakh respublyk v uslovyiakh APK. Obzornaia informatsiya [Scientific and technical information and propaganda in the state agricultural machinery of the republics in the conditions of agro-industrial complex. Overview information], Moskva, 1985, P. 4 [in Russian].

Kadeniuk O. Ahrarna istoriia Ukrainy [Agrarian history of Ukraine], Kamianets-Podilskyi, Abetka, 2005, 300 p. [in Ukrainian].

Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR v 1965 rotsi. Statystychnyi shchorichnyk. [The national economyof the Ukrainian SSR in 1965. Statistical Yearbook], Kyiv, 1966, P. 276 [in Ukrainian].

Narodne hospodarstvo Zakarpatskoi oblasti. Statystychnyi zbirnyk [National economy of the Transcarpathian region. Statistical collection], Uzhhorod, 1990, P. 80; 28, 34 [in Ukrainian].

Narodnoe khaziaistvo Ukraynskoi SSR v 1985 hodu. Statystycheskyi ezhehodnyk [The National Economy of the Ukrainian SSR in 1985. Statistical Yearbook], Kyiv, 1986, P. 130 [in Ukrainian].

O razvytyy bryhadnoi formy orhanyzatsyy truda v kolkhozakh y sovkhozakh Zakarpatskoi oblasty [On the development of the brigade form of labor organization in the collective and state farms of the Transcarpathian region], Uzhhorod, 1988, P. 1 [in Ukrainian].

Panchenko P. P., Shmarchuk V. A. Ahrarna istoriia Ukrainy [Agrarian history of Ukraine], Kyiv: T-vo “Znannia”, KOO, 2000, 342 p., P. 291 [in Ukrainian].

Petko B. O., Kolesnyk L. A. “Vdoskonalennia vykorystannia zemelnykh i vodnykh resursiv v systemi APK” [Improving the use of land and water resources in the agro-industrial complex], Visnyk Lvivskoho universytetu [Bulletin of Lviv University], Seriia ekonomika, 1987, Vyp. 19, P. 47–50 [in Ukrainian].

Porhebniak Y. P. Razvytoi sotsyalizm: ekonomika i narodnoye blagosostoianiye. O rabote partiynykh organizatsyi Ukraynskoi SSR po povyshenyiu narodnoho blagosostoianyia [Developed socialism: economy and national welfare. On the work of party organizations of the Ukrainian SSR to increase the people's welfare], Kyiv, 1985, P. 177 [in Russian].

Rozrakh. za Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region (SATR)], F. P-1, op. 17, od. zb. 238, Аrk. 99 [in Ukrainian].

Rozvytok silskykh terytorii Ukrainy [Development of rural areas of Ukraine], Kyiv, IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 2006, P. 499, 540, 544, 546 [in Ukrainian].

Rozrakhovano za Rozvytok silskykh terytorii Ukrainy [Development of rural areas of Ukraine], Kyiv, IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 2006, P. 494–495 [in Ukrainian].

Statystycheskyi biuleten. Osnovnye pokazately vypolnenyia Hosudarstvennoho plana ekonomycheskoho y sotsyalnoho razvytyia Lvovskoi oblasty za 1980 hod [Statistical bulletin. The main indicators of the implementation of the State Plan of Economic and Social Development of the Lviv region for 1980], Lvov, P. 28 [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Chernivetskoi oblasti za 1998 rik [Statistical Yearbook of Chernivtsi region for 1998], Chernivtsi, 1999, P. 97 [in Ukrainian].

Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan [Central State Archive of Public Associations], F. 1, op. 32, od. zb. 2323, Ark. 28 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17