Сутність та особливості середньовічної ідентичності

Автор(и)

  • Михайло Юрій Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2022.318

Ключові слова:

Середньовічна ідентичність; антропологія; менталітет; етнічна приналежність; християнство

Анотація

Мета дослідження. Перша – аналіз середньовічної ідентичності на основі міждисциплінарного підходу. По-друге, висвітлення особливостей формування античної ідентичності. Методи дослідження: емпіричні (спостереження, опис) і теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація). Науковий метод включає прийоми систематизації дослідження, коригування нових і раніше набутих знань. Це можна побачити в аналізі та систематизації етапів становлення слов’янської ідентичності. Висновки зроблено з використанням правил і принципів міркування на основі емпіричних даних про вплив християнства на формування ідентичності у слов’ян. Наукова новизна. Вперше досліджено процес формування особистості у давніх слов’ян. Активні механізми диференціації та інтеграції, визначення та самовизначення людей, груп і груп є процесами ідентифікації в їх широкому розумінні. Ієрархія останніх істотно ускладнюється в історичному розвитку разом зі зростанням різноманітності структурно-змістовних і функціональних явищ соціального світу. Це чітко простежується в процесі ідентифікації слов'ян, які входили до складу Київської Русі, який можна поділити на кілька періодів. Перший період – VII – VIII ст. Центрами консолідації племен та їх самоусвідомлення в цей час були міста, особливо Київ. Виникали союзи племен, серед яких виділявся полянський союз. На чолі цих перших додержавних утворень стояли племінні вожді-князі. Почала формуватися правляча еліта. Другий період охоплює три чверті IX ст. На цьому етапі формувалися основи державності. Саме Київ став ініціатором політичного об’єднання земель у державу. Почала формуватися соціальна ієрархія. На вершині піраміди – князь і його дружина, потім – рядові корпорації родової знаті, а внизу – селянська та міська громади. Процеси ідентифікації посилюються на всіх рівнях цієї ієрархії. Третій період пов’язаний із виникненням єдиної давньоруської держави – Київської Русі. У 882 році варязький король Олег захопив Київ. Київська держава швидко поширювалася і була могутньою. Населення Стародавньої Русі зазнавало сильного впливу багатовекторності та етнічних факторів, де відбувався процес ідентифікації. З прийняттям християнства ставлення літописців до Русі різко змінилося. І вони, і читачі їхніх творів не могли не усвідомлювати, що з цього моменту воно потрапляє в новий контекст етнічних і політичних відносин. Після хрещення основною опозицією християнському руху стали «погані» народи, тобто почав діяти основний принцип ідентифікації «Ми – Вони». Висновки. Доведено, що лише з прийняттям християнства можна говорити про повноцінні ідентифікаційні процеси в Київській Русі: у вжиток увійшла старослов’янська мова, як церковна, так і літературна, як мова державного управління та законодавства; утвердилися єдині традиції, звичаї, правові норми; існувала єдина матеріальна культура, була, хоч і не повністю, єдина етнічна самосвідомість; консолідувала еліту феодалів Давньої Русі, яка вела свій родовід від династії Рюриковичів і не поділялася етнічно.

Посилання

Adler A. O nervycheskom kharaktere [About the nervous character], Sankt-Piterburg -Moskva: Unyversytetskaia knyha, AST, 1997, 385 р. [in Russian].

Braichevskyi M. Vstup do istorychnoi nauky [Introduction to historical science], Kyiv: KM Acaciernia, 1995, 220 p. [in Ukrainian].

Freid Z. Psykholohyia bessoznatelnoho [Psychology of the unconscious], Moskva: Prosveshchenye, 1989, 447 p. [in Russian].

Husserl E. “Kryza yevropeiskykh nauk i transtsendentalna fenomenolohiia. Vstup do fenomenolohichnoi filosofii” [The crisis of European sciences and transcendental phenomenology. Introduction to phenomenological philosophy], Filosofska dumka [Philosophical thought], 2002, N. 3, P. 134–149 [in Ukrainian].

Isaievych Ya. Ukraina davnia i nova: narod, relihiia, kultura [Ukraine is old and new: people, religion, culture], Lviv: OO Vasyliian “Misioner”, 1996, 336 p. [in Ukrainian].

Kotliar M. Istoriia Ukrainy v osobakh. Davnoruska derzhava [History of Ukraine in persons. Ancient Russian state], Кyiv: Ukraina, 1996, 240 p. [in Ukrainian].

Motsia O., Rychka V. Kyivska Rus: vid yazychnytstva do khrystyianstva [Kiev Rus: from paganism to Christianity], Кyiv: Hlobus, 1996, 222 p. [in Ukrainian].

Novhorodskaia pervaia letopys starshoho y mladsheho yzvoda [Novgorod first chronicle of the senior and junior edition], Moskva: Yzdatelstvo AN SSSR, 1950, P. 120, 121, 123, 130, 132, 148–149, 158–159 [in Russian].

Pinchuk Yu. “Pohodin Mykhailo Petrovych”, Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Encyclopedia of the History of Ukraine: 10 v.], redkol.: V.A. Smolii (holova) ta in.; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Кyiv: Naukova dumka, 2011, Vol. 8, P. 290 [in Ukrainian].

Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge, NY etc., 2006, Р. 10–48 [in English].

Polnoe sobranye russkykh letopysei. Vol. 1. Ypatevskaia letopys [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 1. Ipatiev Chronicle], Moskva: Nauka, 1962, Stolb. 291, 328 [in Russian].

Polnoe sobranye russkykh letopysei. Vol.2. Ypatevskaia letopys [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 2. Ipatiev Chronicle], Moskva: Nauka, 1998, Stolb. 405, 409, 417 [in Russian].

Rymarenko Yu. “Hrushevskyi Mykhailo Serhiiovych”, Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia of Ethnic Power Studies], Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Uporiadnyk Yu. I. Rymarenko (ta in..), Кyiv: Heneza, Dovira, 1996, P. 837–838 [in Ukrainian].

Shakhmatov A. Razyskanyia o drevneishykh russkykh letopysnykh svodakh [Research on the most ancient Russian chronicle vaults], Sankt-Piterburg: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2002, P. 362–363 [in Russian].

Stefanovych P. “K voprosu o poniatyy Rus v drevneishem letopysanyy” [To the question of the concept of Russia in ancient chronicles], Slovene, 2018, N. 2, P. 356–382 [in Russian].

Tedzhfel H. Sotsyalnaia ydentychnost y mezhhruppovye otnoshenyia [Social identity and intergroup relations], Moskva: Nauka, 1982, 437 p. [in Russian].

Tolochko P. Kyivska Rus, Kyiv: Abrys, 1996, 360 p. [in Ukrainian].

Tolochko A. Ocherky nachalnoi Rusy [Essays on early Russia], Кyiv, Sankt-Piterburg: Laurus, 2015, P. 68 [in Russian].

Tolochko A. Voobrazhennaia narodnost [Imaginary people], Кyiv: Ruthenica, 2002, P. 115–117 [in Russian].

Yurii M. Etnohenez ta mentalitet ukrainskoho narodu [Ethnogenesis and mentality of the Ukrainian people], Кyiv: Takson, 1997, P. 41–42 [in Ukrainian].

Yvaniukovych T. Ydentychnost v ystorycheskykh yssledovanyiakh: teoryia y praktyka [Identity in Historical Research: Theory and Practice], URL: elib.sfu-kras.ru/handle [in Russian].

Zalizniak L. “Davnoruska narodnist – imperskyi mif chy istorychna realnist” [Ancient Russian people – an imperial myth or historical reality], Pamiat stolit [Memory of centuries], 1996, N. 2. [in Ukrainian].

Zalizniak L. Narysy starodavnoi istorii Ukrainy [Essays on the ancient history of Ukraine], Кyiv: Tempora, 1994, 256 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-17