Відображення протистояння Янку Флондора та Іона Ністора на сторінках газети “Bucovina” у 1919 р.

Автор(и)

  • Ігор Піддубний Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2021.304

Ключові слова:

Янку Флондор; Іон Я. Ністор; Буковина; буковинська криза 1919 р

Анотація

Включення Буковини до складу королівства Румунії порушило проблему узгодження дій політичних лідерів румунів і призвело до відкритого протистояння двох політичних діячів, які по-різному бачили майбутнє Буковини у складі королівства. Ціль статті. Метою даної публікації є введення в науковий обіг інформації про протистояння двох політичних груп румунів Буковини та її відображення у місцевій пресі. Методи дослідження. При вивченні цього питання використані синхронний підхід та спеціально-історичні методи. Зокрема, нами для дослідження ситуації використано порівняльний, проблемно-хронологічний методи. Проблемно-хронологічний метод дозволяє простежити послідовність еволюції в контексті політичних змін на Буковині, думок опозиції, пошуку нею шляхів впливу на населення краю. Використання синхронного методу дає можливість визначити та простежити реакцію опозиції та провладної групи на дії протилежної сторони. Наукова новизна цієї статті полягає у відображенні у ній вперше в українській історіографії протистояння двох представників румунського політичного табору на Буковині. Висновки. Використання газети "Bucovina" у політичному житті краю стало проявом діяльності групи політиків, вважали за необхідне збереження деяких рис минулого для Буковини у складі королівства.

Посилання

“Atitudinea Partidului Glasist” [The attitude of the Glasist Party], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 14 Septembrie, N. 142, P. 1.

“Audienţă la Rege” [Audience at the King], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 8 Noemvrie, N. 186, P. 2.

“Bucovina” [Bukovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 16 Septembrie, N. 143, P. 1.

“Chemarea noastră” [Our Call], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1919, 26 Septembrie, N. 249.

“Cine este d. I. Nistor” [Who is Mr. I. Nistor], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 8 Noemvrie, N. 186, P. 1.

“Comunicat oficios” [Official statement], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 8 Octomvrie, N. 161, P. 1.

“Comunicat” [Official statement], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 9 Octomvrie, N. 162, P. 1.

“Congresul Partidului Democrat al Unirii” [Congress of the Democratic Party of the Union], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 20 Aprilie. N. 403.

“Constituirea comitetului central al partidului democrat al unirii” [Establishment of the central committee of the democratic party of the union], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1919, 21 Septembrie, N. 245.

“De ce nu vom participa la alegeri” [Why we will not participate in the elections], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 12 Octomvrie, N. 165, P. 2.

“Eine Aktion Flondors zur Geschaffung eines Beirat fьr die Bukowina” [An action by Flondor to create an Advisory board for the Bukovina], Czernowitzer Allgemeine Zeitung und Czernowitzer Tagblatt [Chernivtsi General Newspaper and Chernivtsi Daily Leaflet], 1919, 4 Juni, N. 254, P. 1–2.

“Insemnătatea partidului democrat al unirii” [The significance of the democratic party of the union], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1919, 23 Septembrie, N 246.

“Marea cosfătuirea naţionalităţilor din Bucovina” [The great conference of nationalities from Bucovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 5 Iunie, N. 62, P. 1.

“Parlamentul actual” [The current Parliament], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 13 Noemvrie, N. 189, P. 1.

“Partidul democrat al unirii și ziarele din Ardeal” [Democratic Union Party and Transylvanian Newspapers], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1919, 25 Septembrie. N. 248.

“Problema Bucovinei” [The problem of Bucovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 30 Iulie, N. 106, P. 1.

“Propaganda liberală оn Bucovina” [Propaganda of liberals in Bukovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bukovina. Paper of Bukovinian Romans], 1919, 16 Septembrie, N. 143, P. 1.

“Rezoluțiune” [Resolution], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1920, 20 Aprilie, N. 403.

“Rezultat unei politici” [Result of a policy], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 16 Iulie, N. 94, P. 1.

“Trăiască I. Flondor” [“Long live I.Flondor”], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 14 Noemvrie, N. 190, P. 1.

“Оntrevederi politice” [Political meetings], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 8 Noemvrie, N.186, P. 2.

Alexa D.-I. “Ion Nistor – fondator și Președinte al Partidului Democrat al Unirii” [Ion Nistor – founder and President of the Democratic Party of the Union], Codrul Cosminului. Analele științifice de istorie [Codrul Cosminului. Scientific annals of history], N. 5 (15), 1999, P. 247–250.

Argetoianu C. Pentru cei de mвine. Amintiri din vremea celor de ieri [For those of tomorrow. Memories of yesterday], Vol. al VI-lea, Partea a VI-a: 1919–1922, Ediţie şi prefaţă de S. Neagoe, Bucureşti, Machiavelli, 1996, P. 31–35.

Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 30 Septemvrie, N. 154, P. 1.

Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 4 Octomvrie, N. 158, P. 1.

Derjavnyi arhiv Chernivetskoi oblasti [State Archive of Chernivtsi Region]. F. 6. Prezydialne biuro ministra-delehata Bukovyny, m. Chernivtsi [Fund 6. Presidial Bureau of the Minister-Delegate of Bukovina, Chernivtsi], Op. 1, Spr. [Case] 31, P. 1–2, 8–9.

Economu R. “Iancu Flondor. Date inedite din Arhivele Statului” [Iancu Flondor. Unpublished data from the State Archives], Analele Bucovinei [Annals of Bucovina], 1994, N. 1, P. 58.

Hrenciuc D. Familia Flondor versus destinul Bucovinei istorice [The Flondor family versus the destiny of historical Bukovina], Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2018, P. 79–83, 83–85, 92–94, 94–95, 149–151, 161–164, 165.

Iancu Flondor, Bucovina și Romвnia Mare. Documente și scrisori [Iancu Flondor, Bucovina and Greater Romania. Documents and letters], Ediție оngrijită, studiu introductiv și note de A. Popescu; Prefață de M. Neamțu; Cuvвnt оnainte de M. I. Miclescu, București, Humanitas, 2017, P. 152–161, 165–168.

Irimescu G. “Scrisori către şi de la Iancu Flondor din anii 1918–1924 privind viaţa politică romвnească” [Letters to and from Iancu Flondor from 1918–1924 regarding the Romanian political life], Codrul Cosminului. Anale ştiinţifice de istorie [Codrul Cosminului. Annals scientific history], 2000–2001–2003, N. 6–7 (16–17), P. 385–387, 388–391.

Karpenko O. Yu. “Okupatsia Pivnichnoi Bukovyny boyarskoyu Rumunieyu i borotba trudyashchyh mas proty okupatsiinoho rejymu (1918–1919)” [Occupation of Northern Bukovina by boyar Romania and the struggle of the working masses against the occupation regime (1918–1919)], Ukrainskii istorychnyi jurnal [Ukrainian Historical Journal], 1966, N. 10, P. 56–57.

Morariu A. “Reflexiuni asupra adunării d-lui Dr. I.Flondor” [Reflections on the meeting of Dr. I. Flondor], Glasul Bucovinei [Voice of Bukovina], 1919, 5 Iunie, N. 159; “Răspuns unui “democrat” ca mulţi alţii” [Answer of a “democrat” like many others], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 6 Iunie, N. 63, P. 1.

Morariu A. Dr. “Alcătuirea partidului democrat al unirii” [The composition of the democratic party of the union], Glasul Bucovinei. Organul partidului democrat al unirii [Voice of Bukovina. The organ of the Democratic Party of the Union], 1919, 21 Septembrie, N. 245.

Nistor-Apostolescu O.I. Din comoara mea de amintiri [From my treasure trove of memories], Rădăuţi, Septentrion, 2003, P. 107–108.

Popescu A. “Bucovina. Cernăuţi (oraşul şi judeţul)” [Bucovina. Chernivtsi (city and county], Murgescu B., Sora A.F. (coord.) Romвnia Mare votează. Alegerile parlamentare din 1919 “la firul ierbii” [Greater Romania votes. The 1919 parliamentary elections “on the grass”], Iaşi, Polirom, 2019, P. 94, 95, 97.

Rep. “Cum sʼa constituit partidul democrat al “Unirii"! [How was the democratic party of the “Union” formed!], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bukovina. Paper of Bukovinian Romans], 1919, 17 Septembrie, N. 144, P. 2.

Uhvala partii Fliondora [Decision of Flondor's Party], Volya Naroda [Will of the People], 1919, 9 jovtnya, N. 10.

Vlădescu Şt. “Оn ţara liberalilor” [In the country of the liberals], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 8 Noemvrie, N. 186, P. 1.

Vlădescu St. “Cum sʼau făcut alegerile оn Bucovina” [How the elections were held in Bucovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bucovina. The newspaper of the Romanians from Bucovina], 1919, 14 Noemvrie, N. 190, P. 1.

Vlădescu Şt. “Cвrmuitorul Bucovinei” [The ruler of Bucovina], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bukovina. Paper of Bukovinian Romans], 1919, 3 Octomvrie, N. 157, P. 1.

Vlădescu Şt. “Tovărăşie politică?” [Political companionship?], Bucovina. Ziarul romвnilor bucovineni [Bukovina. Paper of Bukovinian Romans], 1919, 24 Septembrie, N. 150, P. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10