Аналіз ролі усвідомленості процесу харчування в поліпшенні викладання та засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін

Автор(и)

  • Yurii Rohovyi Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Vyacheslav Bilo’okiy
  • Yulia Bilo’oka

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2020.229

Ключові слова:

навчальний процес, усвідомленість харчування, проблемне навчання, високопрофесійні компетенції

Анотація

Мета дослідження. У статті зосереджено увагу на ролі усвідомлення процесу харчування в поліпшенні викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін. Специфікою теми є аналітичний підхід до застосування методу дослідження - описового зіставлення - для аналізу, синтезу і узагальнення ролі усвідомлення процесу харчування в можливості істотного поліпшення засвоєння провідних теоретичних і клінічних дисциплін з домінуючою напругою таких сфер людської свідомості, як мислення, інтелект. Наукова новизна. Вперше забезпечено впровадження в практику оригінального, новаторського, альтернативного підходу, що показує, що для глибокого розуміння суті учнями хвороби, для формування високопрофесійних компетенцій доцільним є впровадження
Процес усвідомлення прийому їжі для підвищення адаптаційних можливостей, стресостійкості, відновлення механізмів регуляції організму в цілісному навчальному процесі. Висновок. Впровадження в навчальний процес усвідомлення прийому їжі дасть можливість досягти провідних інтересів фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін глибокого пізнання загальних законів розвитку хвороби, передхвороби, забезпечити їх провідну роль у формуванні у студентів основ клінічного мислення і підвищення якості навчального процесу

Посилання

Gozhenko A.I. Teoria bolezni [Theory of disease], Odessa: Fenics, 2018, 236 p. [in Ukrainian].

Iyengar B.K.S. Poglad na yogu [Light on yoga], Kyiv: Zdorovia, 1992, 312 p. [in Ukrainian].

Мruga М. R., Bulax І. Ye. “Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnyh navchalnih zakladiv zа dopomogou standartizovanyh pacientiv” [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medychna osvita [Medical education], 2000, N 4, P. 14–19 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu. Ye., Bоchаrоv А. V., Cоbilianska R. М. “Rol аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnih mеdichnich discipline” [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medychna osvita [Medical education], 2003, N 1, P. 22–24 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. “Rоl V Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vikladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi discipline” [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving teaching and learning leading theoretical discipline], Medychna osvita [Medical education], 2007, N 4, P. 22–24 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu., Bilookiy V. “Rol tеоrii іnfоrmaciynogo metabolizmu Кеmpіnskogo u pоlipsheni vikladania tа zasvoenia pаtоfiziologii” [The role of the theory of informational metabolism Kempinski in improving the teaching and learning of pathophysiology], APSNIM, 2017, N 2(14), P. 172–174. URL: http:// http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/2_14_2017

Rohovyi Yu. Ye., Slobodian K. V., Doroshko V. A., Vepriuk Yu. M., Kolesnik O. V., Maruschak A. V. Pathophysiology for medical students [Pathophysiology for medical students], Chernivtsi: Bukrek, 2018, 383 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-10

Номер

Розділ

Методика викладання у системі медичної освіти