DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2019.142

Дослідження навчально-методичних аспектів філософсько-антропологічного дискурсу на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (2001-2017 рр.)

Ihor Skakun

Анотація


Стаття присвячена важливій кластеру науково-педагогічної діяльності - методичної роботи у вищому навчальному закладі. Актуальність теми пов'язана з нагальною потребою вдосконалити організацію навчального процесу, використовуючи наявний методологічний арсенал. Мета дослідження полягає в систематизації та структуруванні навчально-методичних досягнень професорсько-викладацького складу кафедри суспільних наук та українознавства і прояві ефективних методик викладання філософії у вищих медичних навчальних закладах. Наявність напрацювань навчально-методологічного характеру на секції філософії дозволяє проаналізувати сильні і слабкі сторони організації навчального процесу. Це, в свою чергу, дозволить визначити первоочередниее завдання щодо вдосконалення методології викладання філософії. У статті розкриваються ключові методологічні ідеї, висвітлені в навчально-методичних посібниках та публікаціях. Період початку нинішнього століття характеризується
пожвавленням методичної роботи на кафедрі. Це дозволяє висвітлити в дослідженні ряд методологічних аспектів в організації викладання дисципліни "Філософія". Методи дослідження побудовані на загальнонаукових та спеціальних філософських парадигмах. Зокрема, варто відзначити методи індукції і дедукції, синергетики, діалектики і герменевтики, які активно використовуються при підготовці навчально-методичних матеріалів. Наукова новизна полягає у висвітленні якісно нових підходів в організації навчального процесу у ВНЗ в цілому і при викладанні філософії зокрема. Використання дистанційних форм навчання тільки підкреслює перспективи розвитку методологічного кластера. Висновки. Навчально-методична робота секції філософії проведена в контексті вимог і дозволяє забезпечити цілісне поняття про ефективність науково-педагогічної діяльності.


Ключові слова


філософія; кафедра суспільних наук та українознавства; студент; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojchuk T., Mojsej A. “Istoriya ta perspektivirozvitkukafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Aktual`ni pytannia suspilnych nauk ta istoriji medytsyny [Current issues of social sciences and history of medicine], N 1, Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14. [in Ukrainian];

Bojchuk T.M., Gerush I.V., ed. Bukovins'kij derzhavnij medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70-richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Pre- sent (to the 70th Anniversary)], Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [in Ukrainian].

Sydorenko M., Troyansʹkyy V., Manchul B., Skakun I. Filosofiya. Navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual], Chernivtsi, 2010, 136 p. [in Ukrainian].

Moysey A., Troyansʹkyy V., Manchul B. Filosofiya, Navchalʹnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual], Chernivtsi, 2017, 224 p. [in Ukrainian].

Skakun I. Navchalʹno-metodychni aspekty filosofsʹko-antropolohichnoho dyskursu, Materialy navchalʹno-metodychnoyi konferentsiyi “Aktualʹni pytannya vyshchoyi medychnoyi ta farmatsevtychnoyi osvity: dosvid, problemy, innovatsiyi ta suchasni tekhnolohiyi”, BDMU, Chernivtsi, 2016, P.235-236 [in Ukrainian].

Sydorenko M., Troyansʹkyy V. “Synerhetyka i metodolohiya transdystsyplinarnykh nakovykh doslidzhen”, Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu, Filosofiya [Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Philosophy], Vyp. 462-463, Chernivtsi, 2009, P. 117-122 [in Ukrainian].

Electronic teaching source of Bukovinian State Medical University, Dystsyplina “Filosofiya” [The Phylosophy subject], URL: http://moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=30 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Bojchuk T., Mojsej A. “Istoriya ta perspektivirozvitkukafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], T. Bojchuk, A. Mojsej, Aktual`ni pytannia suspilnych nauk ta istoriji medytsyny [Current issues of social sciences and history of medicine], N 1, Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14. [in Ukrainian]; Bukovins'kij derzhavnij medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70-richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Pre- sent (to the 70th Anniversary)], redkol. Bojchuk T.M., Gerush I.V. ta in.; za red. T. M. Bojchuka, Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [in Ukrainian].

2 Sydorenko M., Troyansʹkyy V., Manchul B., Skakun I. Filosofiya. Navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual], Chernivtsi, 2010, 136 p. [in Ukrainian].

3 Moysey A., Troyansʹkyy V., Manchul B. Filosofiya, Navchalʹnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual], Chernivtsi, 2017, 224 p. [in Ukrainian].

4 Skakun I. Navchalʹno-metodychni aspekty filosofsʹko-antropolohichnoho dyskursu, Materialy navchalʹno-metodychnoyi konferentsiyi «Aktualʹni pytannya vyshchoyi medychnoyi ta farmatsevtychnoyi osvity: dosvid, problemy, innovatsiyi ta suchasni tekhnolohiyi», BDMU, Chernivtsi, 2016, P.235-236 [in Ukrainian].

5 Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Synerhetyka i metodolohiya transdystsyplinarnykh nakovykh doslidzhenʹ, Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu, Filosofiya, Vyp. 462-463, Chernivtsi, 2009, P. 117-122 [in Ukrainian].

6 Electronic teaching source of Bukovinian State Medical University, Dystsyplina “Filosofiya” [The Phylosophy subject], URL: http:// moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=30 [in Ukrainian].

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).