Методологія покращення викладання та засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін у англомовних студентів

Автор(и)

  • Yurii Rohovyi БДМУ, Ukraine
  • Vyacheslav Bilookiy БДМУ,
  • Oleg Gerush БДМУ,
  • Yurii Vepriuk БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2018.86

Ключові слова:

навчальний процес, англійська мова на рівні В2 за системою FCE, фоновий саморозвиток, високопрофесійні компетенції

Анотація

Мета дослідження. У статті зосереджено увагу на методології поліпшення викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін в англомовних студентів. Специфікою теми є аналітичний підхід до застосування методу дослідження – описового, методу зіставлення ‑ для аналізу, синтезу і узагальнення методології поліпшення засвоєння фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін в англомовних студентів з домінуючою стратегією спрямованою на досягнення мети ‑ ступеня володіння англійською мовою на рівні В2 за системою FCE.
Наукова новизна. Вперше забезпечено впровадження в практику оригінального, новаторського підходу, який показує що досягнення мети ‑ ступеня володіння англійською мовою на рівні В2 за системою FCE має стати основою фонового саморозвитку, що необхідно для формування високопрофесійних компетенцій. Висновок. Впровадження в навчальний процес новаторського підходу досягнення мети - ступеня володіння англійською мовою на рівні В2 за системою FCE як основи фонового саморозвитку дасть можливість досягти провідних інтересів фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін глибокого пізнання загальних законів розвитку хвороби, передхвороби, з можливістю істотного підвищення якості викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін в англомовних студентів і є важливим фактором щодо удосконалення здачі ліцензійного екзамену "Krok 1.Medicine" і MCI (Medical Council of India).

Посилання

Мruga М. R., Bulax І. Ye. “Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnix navchalnix zakladiv zа dopomogou standartizovanix pacientiv” [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Meditsinskoe obrazovanie [Medical education], 2000, N. 4, P. 14‐19 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. ”Rоl V Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vikladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi discipline” [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving teaching and learning leading theoretical discipline], Meditsinskoe obrazovanie [Medical education], 2007, N. 4, P. 22‐24 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu. Ye., Bоchаrоv А. V., Cоbilianska R. М. “Rol аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnix mеdichnich discipline” [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Meditsinskoe obrazovanie [Medical education], 2003, N. 1, P. 22‐24 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu.Ye., Filipova L. О., Dоrоshко V. А., Slоbоdian К. V., Маruchak А. V. “Іstoria tа siogodnishni dosiagnena каfedri patologichnoi fіzіоlоgіi Bukovinskogo derjavnogo меdichnogo universitetu” [History and today's achievements of the Department of pathological physiology Bukovinian State Medical University], Buk. меd. herald, 2015, Vol. 19, N. 1(73), P. 268–272, URL: http://bmv.bsmu.edu.ua [in Ukrainian].

Hasting B., Uminska M., Chandler D. English Longman Exam Accelerator plus 2 Audio CDs, Classroom and self-study preparation for all B2 level exams, Publisher: Longman Pearson, 2011, 177 p. [in English].

Gozhenko A. I. Teoria bolezni [Theory of disease], Odessa, Feniks, 2018, 236 p. [in Russian].

Kubyshkin A. V., Gozhenko A. I., Sagach V. F. [et al.] General and Clinical Pathophysiology, Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2016, 656 p. [in English].

Rohovyi Yu. Ye., Slobodian K. V., Doroshko V. A., Vepriuk Yu. M., Kolesnik O. V., Maruschak A. V. Pathophysiology for medical students, Chernivtsi, Bukrek, 2018, 383 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Методика викладання у системі медичної освіти