Культ сонця, коня та зброї в румунському ритуалі "Келушари"

Автор(и)

  • Ionut Semuc Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2018.83

Ключові слова:

ритуал "Келушари", витоки ритуалу "Келушари", культ сонця, культ коня, культ зброї

Анотація

Серед румунських ритуальних танців "Келушари" неодмінно займає одну з центральних позицій. Це і танець, й прадавній ритуал, що належить до одного ритуального комплексу, що зумовлює актуальність пропонованої статті. Більш ніж будь-які інші румунські язичницькі звичаї, в основі ритуалу "Келушари" проглядаються досить різні, іноді суперечливі елементи. Дослідженню витоків даного ритуалу були присвячені наукові роботи декількох поколінь фахівців у галузі соціо-історичних дисциплін, особливо етнографів та фольклористів. Новизна роботи полягає у першій сучасній спробі переглянути ці культурні прояви у більш широкому міждисциплінарному дослідженні. Ми розглянемо це питання з двох точок зору: розшифровуючи значення елементів, з яких складається танець; даючи нове пояснення походження цього культурного прояву. Серед поставлених завдань ‑ виявлення культурних та історичних прошарків всього комплексу ритуалів та обрядів, відновлених на основі наявної етнографічної інформації. Висновки. У ритуалі "Келушари" ми маємо справу з культурними реліктами, старшими, ніж поява та поширення християнства, засвідченими різними формами магічних дійcтв у попередні епохи, на великій території, де мешкали фракійці. Те, що ми сьогодні називаємо "Келушари", ‑ це дуже давній танець сонця та воїна, який виконувався на ритуалах смерті та відродження верховного бога ‑ Сонця.

Посилання

Bârlea Ovidiu, Eseu despre dansul popular românesc [Essay on Romanian folk dance], Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982, P. 12 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, P. 40 [in Romanian].

Eliade Mircea, Istoria credintelor si ideilor religioase [History of Beliefs and Religious Ideas], vol. III, Editura Stiinţifică, Bucureşti,1992, P. 238 [in Romanian].

Giurchescu Anca, Unitatea căluşului în spaţiul cultural carpato-dunărean [The unity of the "kelushcha" in the Carpathian-Danube cultural space], in “Datini” [The Rites]], N. 1−2 (14−15), 1995, p. 20−21 [in Romanian].

Istoria teatrului în România [Historian of the theater in Romania], Vol. 1, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, P. 41 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, P. 197 [in Romanian].

Eliade Mircea, History of Religions and “Popular” Cultures, H.R., Vol. 20, 1980, P. 13 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Tainele căluşului [The secret of "kelushka"], in “Datini” [The Rites], N. 1−2 (14−15), 1995, P. 4 [in Romanian].

Şofronie Liuba, Material folkloristic [Folk material], in “Tinerimea Română” [The romanian youth], N. I, 1898, p. 128−149 [in Romanian].

Fochi Adrian, Datini şi eresuri populare la sfârşitul sec. al XIX-lea. Răspunsuri la chestionarele lui N. Densuşianu [Rites and national heresies at the end of the nineteenth century. Answers to N. Densushan questionnaires], Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 38−54 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, P. 40 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, P. 40 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, P. 40 [in Romanian].

Bucşan Andrei, Contribuţii la studiul jocurilor căluşăreşti [Contribution to the study of dance "kelushhary"], in “Revista de etnografie şi folclor” [Journal of Ethnography and Folklore], Vol. 21, N. 1, Bucureşti, 1976, p. 3−20 [in Romanian].

Ghinoiu Andrei, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, p.197−198.

Stahl H.H, Les anciennes communautés villageoises roumaines: asservissement et pénétration capitaliste, Bucureşti-Paris, 1969.

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, p. 40.

Herseni Traian, Forme străvechi de cultură poporană românească, Studii de paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului [Ancient forms of Romanian folk culture. Paleo ethnography studios of the Oltu countries youth groups], Editura Dacia, Cluj, 1977, p. 323 [in Romanian].

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 250 [in Romanian].

Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale [Occult, magic and cultural mods], Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 104 [in Romanian].

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 242.

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 250.

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, p. 197.

Vulcănescu Romulus, Mitologia română [Romanian mythology], Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p. 234 [in Romanian].

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 249.

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 249.

Vuia Romulus, Originea jocului de căluşari [The origins of the "kalushar" dance], in “Dacoromania” [The Dacoromania], 1922, p. 250.

Vulcănescu Romulus, Mitologia română [Romanian mythology], Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p. 234 [in Romanian].

Eliade Mircea, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale [Occult, magic and cultural mods], Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 104 [in Romanian]

Eliade Mircea, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale [Occult, magic and cultural mods], Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 104 [in Romanian]

Kolabrismosul is a solstitial, solar dance, with playful, medical, warrior, and cathartic ritual implications. The ritual is performed in daytime only, and the performers are exclusively males.

Pop Mihai, Căluşul [The Kelushary], în “Revista de etnografie şi folclor” [Journal of Ethnography and Folklore], Vol. 20, N. 1, Bucureşti, 1975, p. 17 [in Romanian].

Eliade Mircea, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale [Occult, magic and cultural mods], Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 105 [in Romanian]

Giurchescu Anca, Unitatea căluşului în spaţiul cultural carpato-dunărean [The unity of the "kelushcha" in the Carpathian-Danube cultural space], in “Datini” [The Rites]], N. 1−2 (14−15), 1995, P. 21 [in Romanian].

Giurchescu Anca, Unitatea căluşului în spaţiul cultural carpato-dunărean [The unity of the "kelushcha" in the Carpathian-Danube cultural space], in “Datini” [The Rites]], N. 1−2 (14−15), 1995, P. 21 [in Romanian].

Müllenhoff Karl, Uber den Schwerttanz, Gaben fur Homeyer, Berlin, 1871.

Xenophon, Anabasis VI, 1, 5.

Pop Mihai, Căluşul [The Kelushary], în “Revista de etnografie şi folclor” [Journal of Ethnography and Folklore], Vol. 20, N. 1, Bucureşti, 1975, p. 22 [in Romanian].

Eliade Mircea, Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 253 [in Romanian].

Dumezil Georges, La religion romain archaique, Payot, Paris, 1987, p. 581.

Ghinoiu Ion, Căluşul [The Kelushary], în “Revista de etnografie şi folclor” [Journal of Ethnography and Folklore], Vol. 20, N. 1, Bucureşti, P. 197 [in Romanian]..

Giurchescu Anca, Unitatea căluşului în spaţiul cultural carpato-dunărean [The unity of the "kelushcha" in the Carpathian-Danube cultural space], in “Datini”, N. 1−2 (14−15), 1995, p. 4 [in Romanian].

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Annual folk ceremonies. Directory], Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1997, p. 197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17