DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2018.71

Робота вчених Чернівецького медичного інституту в країнах «третього світу» (1944-1974 рр.)

Taras Boychuk, Antoniy Moysey, Tatiana Leontiy

Анотація


У статті проведено огляд специфічної сфери діяльності співробітників і випускників Чернівецького медичного інституту - їх участь в наданні допомоги країнам «третього світу» на початковому етапі існування навчального закладу. Серед медиків, які були відряджені за кордон, згадані Осипов Б.К., Кантор О.А., Закривідорога С.П., Петросян Н.Г., Мохунь І.К., Липківський В.П., Черевко С.А ., Аніпка А.П., Шкварюк М.С., Ходоровський Г.І., Синчук О.М., Гайдичук С.Т., Трефаненко А.Г., Трефаненко С.П., Щербак В.В., Гайко Г.В., Заболотний М.С., Васильєва О.Г., Кравець О.О. та ін. Метою дослідження є висвітлення цієї сторінки в історії БДМУ в хронологічних рамках першого 30-річчя його діяльності. Актуальність роботи продиктована наближенням 75-річчя БДМУ, де головна роль належить її співробітникам різних поколінь. А вибір хронологічних рамок знаходиться в канві попередніх статей авторів, в яких вони спробували висвітлити найменш вивчений період історії університету. Методика роботи заснована на аналізі архівних, бібліографічних матеріалів, мемуарної літератури, синтезі розрізнених даних з різних джерел. Висновки. У руслі зовнішньої політики СРСР, яка передбачала одночасно з іншими видами допомоги країнам, що розвиваються і допомогу висококваліфікованими медичними кадрами, ряд співробітників і випускників Чернівецького медичного інституту були відряджені за кордон. Всі вони були фахівцями високого класу в своїй галузі медицини, в більшості випадків мали вчений ступінь кандидата медичних наук, володіли іноземними мовами. Вони показали себе справжніми лікарями і викладачами, які чесно виконували клятву Гіппократа в складних для європейців кліматичних умовах роботи. Вони продовжували свою дослідницьку роботу, консультували і лікували людей, брали участь в підготовці місцевих кадрів, пропагували медичні знання, публікували результати своїх наукових пошуків в зарубіжних виданнях. Подібна діяльність сприяла інтелектуальному самозбагачення, підвищенню професійної майстерності та педагогічних навичок. Наші фахівці гідно представляли Батьківщину за кордоном.

Ключові слова


Буковинський державний медичний університет; Чернівецький державний медичний інститут; країни «третього світу»; закордонне відрядження; надання медичної допомоги; підготовка місцевих медичних кадрів; пропаганда медичних знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Disciuc I. P. "Robota profesorsiko-vikladatsikogo scladu Chernivetsikogo vtdicinogo institutu za cordonom" [The work of the teaching staff of the Chernivtsi Medical Institute abroad], Vceni Bukoviny – narodniy ohoroni zdoroviya [Scientists of Bukovina are people's health care]: Materialy naukovoi konferentsyi, prisveacennoy 50-ricciu Cernivetsikogo medicinogo institutu, Chernivtsy, 1994, P. 50–53 [in Ukrainian].

Boychuk T. ed., Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet. Istoriia i syogodennia (do 70-richchia) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th anniversary)], Chernivtsi: BDMU, 2014. – 239 p. [in Ukrainian];

Boychuk T. ed., Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development], Chernivtsi: BDMA, 2004– 228 p. [in Ukrainian].

Pishak V. P., Dzhuran V. T. Khodorovskyi Gheorhii Ivanovych. Likar. Fiziolog. Naukovets. Dyplomat. Polityk. Gromadskyi diiach. Vchytel (Do 70-littia vid dnia narodzhennia) [Hodorovskyj Georgiy Ivanovych. Doctor. Physiologist. Scientist Diplomat. Politician. Public figure. Teacher (To the 70th anniversary of his birthday)], Chernivtsi: «Kolir-Druk», 2008. –224 p. [in Ukrainian].

Koloskova O. K., Bezrukov L. O., Bilous T. М. “Istoriia pediatrychnoi nauky na terenakh Bukovyny” [The history of pediatric science in the territory of Bukovina], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinian medical heritage], Vol. 18, N. 3 (71), 2014, P. 241–245 [in Ukrainian].

Khukhlina O, Voievidka O., Antoniv A. “Profesor Synchuk O. M. − likar, vchenyi, osobystisti (prysviacheno 90-y richnytsi z dnia narodzhennia)” [Professor Sinchuk O. M. - Doctor, scientist, person (devoted to the 90th anniversary of his birth)], Aktualni pytannia suspilnykh nauk taistorii medytsyny. Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal (APSNIM) [Current issues of social sciences and history of medicine], 2018, N. 2(18), P. 141–145 [in Ukrainian].

Boychuk T. ed., Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet. Istoriia i syogodennia (do 70-richchia) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th anniversary)], Chernivtsi: BDMU, P. 96 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DACHO) [State Archives of Chernivtsi region], Fond N Р-938, Opys. 1, Spr. 13, Ark. 32 [in Russian].

Boychuk T. ed., Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development], Chernivtsi: BDMA, P. 147 [in Ukrainian].

Starokhi А.V. ed., Istoryia kafedry otorynolaryngologyy Tomskoho medynstytuta, Tsentr ynnovatsyonnoi otorynolarynholohyy «LOR klynyka» prof. A.V. Starokhy [History of the Department of Otorhinolaryngology, Tomsk Medical Institute], Tsentr ynnovatsyonnoi otorynolaryngologyy «LOR klynyka»prof. A.V. Starokhy [Center for Innovative Otorhinolaryngology "ENT Clinic" prof. A.V. Starokhi], URL: http://lor.tomsk.ru [in Russian].

Zakryvydoroga Stepan Petrovych [Zakryvydoroha Stepan Petrovych], Biblioteka Bukovynskogo derzhavnogo medychnogo universytetu [Library of the Bukovinian State Medical University], URL: http://medlib.bsmu.edu.ua/zakryvydoroga-stepan-petrovych/ [in Ukrainian];

Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development], Chernivtsi: BDMA, P. 94–95 [in Ukrainian].

Archive personal case of Petrosyan N.G.

Kafedra infektsiinykh khvorob ta epidemiologhii Bukovynskogo derzhavnogo medychnogo universytetu [Department of Infectious Diseases and Epidemiology, Bukovinsky State Medical University], URL: infection.bsmu.edu.ua [in Ukrainian].

Intelektualni nadbannia spivrobitnykiv akademii [Intellectual property of the academy's employees], Chernivtsi: BDMA, 1998, P. 28 (166 p.) [in Ukrainian].

Koloskova O. K., Bezrukov L. O., Bilous T. M. “Istoriia pediatrychnoi nauky na terenakh Bukovyny” [The history of pediatric science in the territory of Bukovina], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinian medical heritage], Vol. 18, N. 3 (71), 2014, P. 242 [in Ukrainian].

Kafedra vnutrishnoi medytsyny Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Department of Internal Medicine of Bukovinian State Medical University], URL: https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/internal-medicine-endocrinology/services [in Ukrainian]

Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia ..., op. cit., P. 185 [in Ukrainian].

Pishak V.P., Dzhuran V.T. Khodorovskyi Gheorhii Ivanovych ..., op. cit. [in Ukrainian].

Khukhlina O, Voievidka O., Antoniv A. «Profesor Synchuk O. M. ..., op. cit., P. 141-145[in Ukrainian].

Sintchook A. N. Practical manual on electrocardiography, The University of Zambia, Lusaka, 1973 [in English].

Arkhiv sim’i Trefanenkiv [Archive of the Trefanenko family.

Ibidem.

Alexandrova E. N. Pathologie generale. Guider practique [General pathology. Practical Guide], Ministere de l’enseignement superieur et de la recherché. Universite d’Oran, ORAN, 1980, 34 p. [in French].

Alexandrova E.N. Anatomie Pathologique. Pathologie generale [Pathological anatomy. General pathology], Vol. 1, R.D.P. Lao, Ministere de la santé public, Universite des sciences medicales Vientiane, 1985, 124 p. [in French];

Alexandrova E.N. Anatomie Pathologique. Pathologie speciale[Pathological anatomy. Special pathology], Vol. 2, Republique Democratique populaire Lao, Ministere de la santé public, Universite des sciences medicales Vientiane, 1986, 120 p. [in French].

Photos from the personal archive of prof.O.B. Bodnar.

Interview with professor .O.B. Bodnar.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Disciuc I.P. "Robota profesorsiko-vikladatsikogo scladu Chernivetsikogo vtdicinogo institutu za cordonom" [The work of the teaching staff of the Chernivtsi Medical Institute abroad], Vceni Bukoviny – narodniy ohoroni zdoroviya [Scientists of Bukovina are people's health care]: Materialynaukovoi konferentsyi, prisveacennoy 50-ricciu Cernivetsikogo medicinogo institutu, Chernivtsy, 1994, P. 50–53 [in Ukrainian].

2. Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet. Istoriia i syogodennia (do 70-richchia) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th anniversary)], Chernivtsi: BDMU, 2014. – 239 p. [in Ukrainian]; Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development], Chernivtsi: BDMA, 2004– 228 p. [in Ukrainian].

3. Pishak V.P., Dzhuran V.T. Khodorovskyi Gheorhii Ivanovych. Likar. Fiziolog. Naukovets. Dyplomat. Polityk. Gromadskyi diiach. Vchytel (Do 70-littia vid dnia narodzhennia) [Hodorovskyj Georgiy Ivanovych. Doctor. Physiologist. Scientist Diplomat. Politician. Public figure. Teacher (To the 70th anniversary of his birthday)], Chernivtsi: «Kolir-Druk», 2008. –224 p. [in Ukrainian].

4. Koloskova O.K., Bezrukov L.O., Bilous T.M. «Istoriia pediatrychnoi nauky na terenakh Bukovyny» [The history of pediatric science in the territory of Bukovina], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinian medical heritage], T. 18, N 3 (71), 2014, P. 241–245 [in Ukrainian].

5. Khukhlina O, Voievidka O., Antoniv A. «Profesor Synchuk O. M. − likar, vchenyi, osobystisti (prysviacheno 90-y richnytsi z dnia narodzhennia)» [Professor Sinchuk O. M. - Doctor, scientist, person (devoted to the 90th anniversary of his birth)], Aktualni pytannia suspilnykh nauk taistorii medytsyny. Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal (APSNIM) [Current issues of social sciences and history of medicine], 2018, N  2(18), P. 141–145 [in Ukrainian].

6. Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet. Istoriia ..., op. cit., P. 96 [in Ukrainian].

7. Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DACHO) [State Archives of Chernivtsi region], Fond N Р-938, Opys. 1, Spr. 13, Ark. 32 [in Russian].

8. Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia ..., op. cit., P. 147 [in Ukrainian].  

9. Istoryia kafedry otorynolaryngologyy Tomskoho medynstytuta / Tsentr ynnovatsyonnoi otorynolarynholohyy «LOR klynyka» prof. A.V. Starokhy [History of the Department of Otorhinolaryngology, Tomsk Medical Institute], Tsentr ynnovatsyonnoi otorynolaryngologyy «LOR klynyka»prof. A.V. Starokhy [Center for Innovative Otorhinolaryngology "ENT Clinic" prof. A.V. Starokhi], URL: http://lor.tomsk.ru [in Russian].

 10. Zakryvydoroga Stepan Petrovych [Zakryvydoroha Stepan Petrovych], Biblioteka Bukovynskogo derzhavnogo medychnogo universytetu [Library of the Bukovinian State Medical University], URL: http://medlib.bsmu.edu.ua/zakryvydoroga-stepan-petrovych/ [in Ukrainian];Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia ..., op. cit., P. 94–95 [in Ukrainian].

11. Архівна особова справа Петросян Н.Г. [Archive personal case of Petrosyan N.G.].

12. Cучасна адміністративна одиниця в Монголії.

13. Kafedra infektsiinykh khvorob ta epidemiologhii Bukovynskogo derzhavnogo medychnogo universytetu [Department of Infectious Diseases and Epidemiology, Bukovinsky State Medical University], URL: infection.bsmu.edu.ua [in Ukrainian].

14. Intelektualni nadbannia spivrobitnykiv akademii [Intellectual property of the academy's employees], Chernivtsi: BDMA, 1998, P. 28 (166 p.) [in Ukrainian].

15. Koloskova O.K., Bezrukov L.O., Bilous T.M. «Istoriia pediatrychnoi ..., op. cit., P. 242 [in Ukrainian].

16. Kafedra vnutrishnoi medytsyny Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Department of Internal Medicine of Bukovinian State Medical University], URL: https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/internal-medicine-endocrinology/services [in Ukrainian]

17. Bukovynska derzhavna medychna akademiia: stanovlennia ..., op. cit., P. 185 [in Ukrainian].

18. Pishak V.P., Dzhuran V.T. Khodorovskyi Gheorhii Ivanovych ..., op. cit. [in Ukrainian].

19. Khukhlina O, Voievidka O., Antoniv A. «Profesor Synchuk O. M. ..., op. cit., P. 141-145[in Ukrainian].

20. Sintchook A.N. Practical manual on electrocardiography, The University of Zambia, Lusaka, 1973 [in English].

21. Arkhiv sim’i Trefanenkiv [Archive of the Trefanenko family].

22. Ibidem.

23. Alexandrova E. N. Pathologie generale. Guider practique [General pathology. Practical Guide], Ministere de l’enseignement superieur et de la recherché. Universite d’Oran, ORAN, 1980, 34 p. [in French].

24. Alexandrova E.N. Anatomie Pathologique. Pathologie generale [Pathological anatomy. General pathology], T. 1, R.D.P. Lao, Ministere de la santé public, Universite des sciences medicales Vientiane, 1985, 124 p. [in French]; Alexandrova E.N. Anatomie Pathologique. Pathologie speciale[Pathological anatomy. Special pathology], T. 2, Republique Democratique populaire Lao, Ministere de la santé public, Universite des sciences medicales Vientiane, 1986, 120 p. [in French].

25. Марчук Федір Дмитрович – професор-консультант кафедри анатомії, гістології та ембріології медичного факультету Аддіс-Абебського університету в Ефіопії (1980-1982), читав лекції, вів практичні заняття на медичному та фармацевтичному факультетах університету, готував національні лікарські та педагогічні кадри цієї країни, був науковим керівником аспірантів кафедри, приймав активну участь в складенні навчальних програм і учбових планів, екзаменаційних питань, тимчасово виконував роботу керівника групи радянських викладачів Аддіс-Абебського університету. За час іноземного відрядження разом з ефіопськими колегами проводили наукові дослідження з проблеми: «Внутрішньоутробний розвиток деяких органів травного та сечостатевої систем». Результати цих досліджень доповідались на щорічній конференції і опубліковані в журналі Ефіопської медичної асоціації.

26. Республіка Гаїті – одна із бідніших країн світу в якій великий відсоток дітей не доживає до 5 річного віку. На 10 мільйонів населення лише три дитячі хірурги. Дитячі хірурги Європи та Америки їздять в Saint Damien госпіталь для підняття рівня дитячої хірургії. Метою Європейської благодійної місії проф. Боднаря була хірургічна допомога дітям Гаїті та навчання дорослих гаїтянських хірургів дитячій хірургії.

27. Фотографії з особистого архіву проф. О.Б. Боднаря [Photos from the personal archive of prof.O.B. Bodnar].

28. Інтерв’ю з професором О.Б. Боднарем [Interview with professor .O.B. Bodnar].

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).