Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича першого періоду творчості (1863-1867)

Автор(и)

  • Tetyana Nykyforuk БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.135

Ключові слова:

фоніка, евфонія, какофонія, алітерація, асонанс, внутрішня рима, звуконаслідування, прозорість мови

Анотація

Мета дослідження. У статті описані фонічні аспекти творів С. Воробкевича (1863-1867) по виданню О. Маковея.
Методи дослідження: формальний, який часто базується на основі використання статистики, кількісної обробці матеріалу; порівняльний; описовий; зіставлення для аналізу, синтезу і узагальнення наукових теорій, а також методики літературознавчого спостереження, класифікації та систематизації.
Наукова новизна. Вперше системно представлені основні особливості Фонік в поезії С. Воробкевича вказанного періоду, визначено специфіку звукової організації поетичних творів письменника і висловлена гіпотеза про активне використання поетом фонічних прийомів.
Висновки. У ліричних творах цього періоду засвідчені такі фонічні способи як алітерація, асонанс, звуконаследованіе, внутрішня рима. Наведені приклади вказують на кількість і якість фонічних компонентів. У більшості поезій цього періоду використовується алітерація, в меншій мірі асонанс. У віршах, створених в цей період, найкраще представлена внутрішня рима і звуконаследованіе. Частота використання внутрішньої рими свідчить про орієнтацію поета на фольклорно-пісенні зразки. Звуконаслідування виступає як результат добре розвиненого почуття слуху і такту в творчому поданні поета. Використовуючи такі способи звукової організації художньої мови, автор не надає їм спеціального значення. Однак є приклади фонічних елементів, які підсвідомо виникають у автора для відображення конкретних емоційних почуттів. У таких випадках алітерації, асонанси, звуконаследованія і внутрішня рима є способами створення індивідуального музичного світосприйняття в гармонії з мелодійним поданням автора на рівні звукової організації мови. Таким є поетична творчість в зрізі звуковий характеристики, що визначає його власний поетичний стиль і є важливим доповненням до вивчення питання поетики в цілому.

Посилання

1. Nykonenko P.M., Yurijchuk M.I. Sydir Vorobkevch: Zhyttya i tvorchist` [Sydir Vorobkevych: Life and creativity], Chernivci, Ruta, 2003, Р. 66 (in Ukrainian).

2. Tkachenko A. Mystecztvo slova: Vstup do literaturoznavstva: Pidruchnyk dlya studentiv gumanitarnych specialnostej VNZ [The Art of the Word: Introduction to Literary Studies: A Textbook for Students in the Humanities Specialties of the University], K., Kyyivskyj unive-rsytet, 2003, Р. 302 (in Ukrainian).

3. Yakubyns`kyj L. O zvukach stychotvornogo yazyka [On the sounds of the poetic language], Sbornyk po teoryy poetycheskogo yazyka [Collection on the theory of poetic language], Pg., 1916, P. 25 (in Russian).

4. Yakobson R. Lyngvystyka y poetyka [Lingvistic and poetic], Strukturalyzm: za y protyv [Structuralism: for and against], M., Progress, 1975, P. 193–230 (in Russian).

5. Yakubskyj B. Nauka virshuvannya [Science of versification], K., 2007, Р 151 (in Ukrainian).

7. Gromyak Yu. Literaturoznavchyj slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], K., Akademiya, 1997, P. 28 (in Ukrainian).

8. Tkachenko A. Mystecztvo slova: Vstup do literaturoznavstva: Pidruchnyk dlya studentiv gumanitarnych specialnostej VNZ [The Art of the Word: Introduction to Literary Studies: A Textbook for Students in the Humanities Specialties of the University], K., Kyyivskyj unive-rsytet, 2003, P. 310 (in Ukrainian).

9. Volyns`kyj P. Osnovy teoriyi literatury: vstup do literaturoznavstva, K., Radyans`kа shkola, 1967, P. 183 (in Ukrainian).

10. Kocyubyns`ka M. Literatura yak mystecztvo slova. Deyaki pryncypy literaturnogo analizu chudozhnoyi movy [Literature as the art of words. Some principles of literary analysis of artistic language], K., Nauk. dumka, 1965, P 102 (in Ukrainian).

11. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, L`viv, 1909, P. 17–18 (in Ukrainian).

12. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 18-19 (in Ukrainian).

13. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 20-21 (in Ukrainian).

14. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 25-26 (in Ukrainian).

15. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 23-24 (in Ukrainian).

17. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 22 (in Ukrainian).

18. Yakubskyj B. Nauka virshuvannya [Science of versification], K., 2007, P. 147–148 (in Ukrainian)

19. Kachurovs`kyj I. Fonika [Fonika], K., Lybid`, 1994, P. 81 (in Ukrainian).

20. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 52 (in Ukrainian).

21. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Osyp Makovej Vorobkevych I. Tvory, L`viv, 1909, P. 246 (in Ukrainian).

22. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 270 (in Ukrainian).

23. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry], Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 17 (in Ukrainian).

24. Tkachenko A. Mystecztvo slova: Vstup do literaturoznavstva: Pidruchnyk dlya studentiv gumanitarnych specialnostej VNZ [The Art of the Word: Introduction to Literary Studies: A Textbook for Students in the Humanities Specialties of the University], K., Kyyivskyj universytet, 2003, P. 311–312 (in Russian).

25. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 235 (in Russian).

26. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 252 (in Russian).

27. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 55 (in Russian).

28. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Osyp Makovej Vorobkevych I. Tvory, L`viv, 1909, P. 26 (in Russian).

29. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Osyp Makovej Vorobkevych I. Tvory, L`viv, 1909, P. 251 (in Russian).

30. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 262 (in Russian).

31. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 14 (in Russian).

32. Vorobkevych I. Vybrani poeziyi [Selected poetry],Vol. 1, Tvory, L`viv, 1909, P. 240 (in Russian).

33. Kachurovs`kyj I. Fonika [Fonika], K., Lybid`, 1994, P. 17 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24