Семантико-синтаксичні особливості функціонування безособових конструкцій із займенниками il і ça у французькій мові

Автор(и)

  • Valentyna Nichyi

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.124

Ключові слова:

безособові конструкції, займенники il і ça, частота вживання, художня

Анотація

Мета дослідження. Стаття присвячена аналізу вживання безособових конструкцій з займенниками il і ça у французькій мові. Розглядається різниця їх вживання, а також їх загальні характеристики. Вживання займенників il і ça розглядається на прикладі творів з художньої літератури, а також наукових праць з лінгвістики і точних наук. Специфікою теми обумовлений комплексний підхід до застосування методів дослідження, серед яких: дескриптивної-емпіричний метод дозволив встановити формальні, генетичні, семантичні та функціональні характеристики займенників, зокрема різницю у вживанні займенників cela і ça. За допомогою методу порівняно історичного аналізу встановлено походження цих займенникових одиниць. Методи функціонального і контекстного аналізу застосовані для визначення складових семантичної структури безособових займенників, їх прагматичного потенціалу і їх актуалізації в мові. Статистичний метод дозволив провести кореляційний аналіз вживання безособових конструкцій в різножанрових творах. Наукова новизна. Вперше розглядається вживання безособових конструкцій в художній і науковій літературі і підраховується їх частотність. Висловлено гіпотезу про двозначність терміна "особа". Висновки. Доведено, що істотна відмінність в частоті вживання безособових конструкцій з займенниками-підлягають il і ça в досліджуваних стилях обумовлено характером відповідних стилів, сферою їх застосування, об'ємом використовуваних слів і конструкцій.

Посилання

Bruneau Ch. Questions de grammaire française et de stylistique [Questions of French grammar and stylistics], Paris, 1935 - 1936. P. 197.

Maillard M. “Vers une théorie unitaire de l’impersonnel?” [Towards a unitary theory of the impersonal?], L’impersonnel. Mécanismes

linguistiques et fonctionnements littéraire, Grenoble, Ceditel. Université de Grenoble – Stendhal, 1991, P. 232.

Corblin F.” Sujet impersonnel et sujet indistinct : il et ça” [Impersonal subject and indistinct subject: il and ça], L'impersonnel. Mécanismes

linguistiques et fonctionnements littéraires, Grenoble, Ceditel. Université de Grenoble-Stendhal, 1991, P. 143.

Nitchiy V. “L’emploi des constructions impersonnelles dans les oeuvres des styles différents” [The use of impersonal constructions in

works of different styles], Buletin ştiinţific, Fascicula filologie , Seria A. Baia Mare, Editura Universitatii de Nord, 1914, Vol. XXIII, P. 89-106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24