Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в літературах України та Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Автор(и)

  • Nataliia Kosylo БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.123

Ключові слова:

натуралізм, філософія позитивізму, типологічні особливості, літературний напрям

Анотація

Незважаючи на те, що українсько-європейські літературні зв’язки мають багатолітню історію, вони були дещо обділені увагою науковців, залишаючись на периферії порівняльного літературознавства. Відтак дослідження про-блеми натуралізму кінця ХІХ – початку ХХ ст. в літературах України та Європи є актуальним і здатним збагатити літерату-рну компаративістику новими знаннями в галузі міжлітератур-них зв’язків. Сутність натуралізму в європейській та вітчизня-ній літературі зокрема, ще до кінця не досліджена. Науковці з’ясовують його аналогії та відмінності з системою реалізму, а також виявляють найважливіші передумови становлення та основні етапи розвитку цього напряму. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта натуралістичного мистецтва. Порівняльні дослідження виявили суспільно-, літературно-, а також психологічно-типологічні збіги у творчості українських та європейських письменників-натуралістів на рівні тематики, проблематики, сюжету, героїв, форми, що до-зволяє з’ясувати суголосні тенденції розвитку української та європейської літератур кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основними методами дослідження є типологічний (виявлення загальних генетико-типологічних особливостей натуралістичного мисте-цтва), порівняльний (виявлення типологічних збігів і розбіж-ностей у процесі утвердження та еволюції національних варіа-нтів натуралізму) та культурно-історичний (вивчення творів українських та європейських авторів як «людських докумен-тів» певної історичної епохи).

Посилання

Nalyvaiko D. «Problema naturalizmu v ukrainskii literaturi» [The problem of naturalism in Ukrainian literature], Literaturoznavstvo: materialy III konhresu Mizhnarodnoi asotsiatsii ukrainistiv, K., 1996, P. 118-130.

Tkachuk M. «Kontsept naturalizmu i khudozhni shukannia v «Boryslavskykh opovidanniakh» Ivana Franka» [Concept of naturalism and artistic search in “Borislav stories” of Ivan Franko], Navchalnyi posibnyk. Ternopil, Vyd-vo Ternopilskoho derzh. ped. in-tu, 1997, 66 p.

Wustenhagen H. American Literary Naturalism and Antiimperialistic Movement and Thought. Wissenshaft Zeitscrift der Humbold Univ. Zu Berlin, 1984, N. 4, P. 381.

Milovidov V. «Naturalizm: metod, poetika, stil' (problemy sravnitel’nogo literaturovedeniya)» [Naturalism: method, poetics, style (problems of comparative literary criticism)], Ucheb. posob. po spetskursu. Tver’, Tversk. gos. un-t., 1993, P. 10.

Heisenberg W. Philosophical Problems Nuclear Science. New York, 1952.

Sil’man T. «Gerkhart Gauptman (1862-1946)» [Gerhart Hauptmann], Iskusstvo, 1958, P. 19.

Franko I. «Internatsionalizm i natsionalizm u suchasnykh literaturakh» [Internationalism and nationalism in modern literature], Zibrannia tvoriv: u 50 t., K., Naukova dumka, 1981, Vol. 31, P. 34.

Kebalo M. «Problemy teorii ta istorii naturalizmu ostannoi tretyny ХІХ stolittia v porivnialno-literaturnomu aspekti» [Problems of the theory and history of naturalism of the last third of the 19-th century in the comparative literary aspect], Monohrafichne doslidzhennia, Ternopil, TDPU, 2002, P. 3.

Furst L., Skrine P. Naturalism: The Critical Idiom. London, 1978, P. 8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24