DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.121

Медичні терміни-синоніми

Alla Tkach

Анотація


Мета дослідження. З-поміж основних парадигматичних груп у медичній термінології яскраво представлена синонімія. Це лексико-семантичне явище, яке вважається одним із найважливіших системотвірних категорій. Проблема синонімії пов’язана з процесом нормалізації й медико-клінічної термінологічної лексики. Методи дослідження. Застосовано порівняльно-історичний та описовий методи, частково – класифікаційний і статистичний, а також методика лінгвістичного аналізу. Наукова новизна. В нашій статті вперше системно розглянуто неоднозначність тлумачення явища синонімії в українській медичній термінології; з’ясовано шляхи виникнення сучасних синонімів; досліджено особливості формування синонімічних рядів; виявлено характерні ознаки, за якими можна класифікувати синоніми клінічних термінів. Висновки. Результати проведеної роботи засвідчують, що вибір найбільш вдалого терміна належить компетенції учених (медиків, філологів, термінологів). У сучасній науці наявний різнобій у використанні термінів різними мовами, відсутність зусиль щодо обмеження невдалих синонімічних рядів, що зумовлює численні інтерпретації синонімів, і, на жаль, продовжує залишатися серйозною перешкодою в обміні науковою інформацією, створює неабиякі труднощі у точному науковому перекладі медичної літератури, а також викликає суперечності у міжнародному співробітництві лікарів.

Ключові слова


термін; термінологія; медична термінологія; явище синонімії; терміни-синоніми; еквівалентні й інтерпретаційні синоніми

Повний текст:

PDF

Посилання


Koval'chuk L. Y. Sinonimiya terminiv u rosijs'komu usnomu naukovomu movlenni [Synonymy terms in the Russian scientific oral speech], avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk, Odesa, 1993, P. 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).