DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.117

Вплив запозичень та інтернаціоналізмів на розвиток терміносистеми дипломатії

Zoya Kudelko

Анотація


Мета дослідження. У статті проводиться аналіз лексико-семантичних особливостей терміносистеми дипломатії, шляхи її розвитку, роль запозичень і інтернаціонализмів в побудові даного професійного під'язика, розглядається прагматична функціональність термінологічних одиниць даної терміносистеми, аналіз лексичної спряженості термінів досліджуваної української терміносистеми з їх відповідниками в німецькому, французькому, англійському і російською мовами, а також аспекти нормалізації даного професійного под'язика. Об'єктом дослідження послужили терміни дипломатії сучасної української мови. Завдання даного дослідження зумовили комплексну методику дослідження - основним методом є аналітико-описовий (дослідження способів термінотворення в структурному і семантичному аспекті). Використано також контрастивний (функціонування термінів дипломатії в українській, англійській, німецькій, французькій і російській мовах) статистичний метод (кількісне дослідження співвідношень між різними фактами). Наукова новизна роботи полягає в тому, що комплексно на мікро- і макрорівні досліджується терміносистема дипломатії, показано взаємозв'язок і відмінності ТО зазначеної терміносистеми в різних мовах. Висновки. Результатом проведеного дослідження став прояв певних закономірностей і особливостей розвитку терміносистеми дипломатії, деяких лінгвістичних аспектів функціонування термінів на прикладі професійного под'язика дипломатії.


Ключові слова


дипломатична мова; термінологія; запозичення; інтернаціоналізм; професійний під'язикж терміносистема

Повний текст:

PDF

Посилання


Lotte D.S. (1982) Voprosy zaimstvovaniia i uporiadocheniia inoiazychnykh terminov I terminoelementov [Questions of borrowing and standardization of foreign terms and term elements], Мoscow, Nauka. (in Russian).

Reformatskii А.А. (1967) Vvedeniie v iazykoznaniie [Introduction in Linguistics], Мoscow, Prosveshcheniie. (in Russian).

Superanskaia А.V. (1989) Obshchaia terminologiia: Voprosy teorii [General Terminology. Theoretical questions], Moscow, Nauka (in Russian)

Kyiak T.R. (2001) Internatsionalne ta natsionalne u terminotvorchomu protsesi [International and national in term creating process], Ukrainska Terminologiia I Suchasnist, Vol. ІV, P. 53-56.

Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie [Introduction to general terminology and terminological lexicography], Wien, International Information Centre for Terminology (Infoterm), 1985, 214 p.

Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie [Introduction to general terminology and terminological lexicography], Wien, International Information Centre for Terminology (Infoterm), 1985, P. 34-35.

Poliuha Lev. (2002) Zdobutky i vtraty ukrainskoi terminologii te terminografii za desiat rokiv Nezalezhnosti [Gains and losses of Ukrain-ian terminology and terminography for ten years of Independence], Visnyk Natsionalnoho Universytetu “Lvivska Politekhnyka”, Vol. 453, P. 21–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).