DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.110

Маріана як новий етап дослідження традиційної культури і побуту серед населення Буковини

Antoniy Moysey

Анотація


Симион Флорія Маріан (1847-1907) - відомий румунський фахівець з фольклору, етнографа, історика і письменника. Мета дослідження полягає в тому, щоб повернути ім'я обдарованого вченого С.Ф. Маріан, незважаючи на свою діяльність в культурній та національній сферах життя Буковини, залишився без реального уваги дослідників. Методологія містить історичні методи дослідження та порівняльний аналіз. Новизна дослідження. Роботи С.Ф.Марьяна ще менш вивчені в українській історіографії. Необхідно відзначити той факт, що не всі наукові праці румунських етнографів в національних бібліотеках України, що відносяться до другої частини XIX - початку XX ст. Його роботи, які вважаються найбільшими за своїм змістом і самим значним, відсутні; вони присвячені сімейним ритуалам, які принесли велику популярність вченому. Висновки. Роботи С.Ф. Маріан як і раніше ценнних для буковинського етнографічного дослідження. Величезний шар емпіричного матеріалу, зібраного в цьому районі, імена буковинських інформантів, паралелі з іншими румунськими провінціями і індоєвропейськими народами, класичний стиль його робіт, значна увага до звичаїв і традицій українців з Буковини створили відмінний фундамент для подальшого пошуку.

Ключові слова


Симион Флорія Маріан; традиційна культура; Буковина; ритуальні обряди; фольклор; етнограф

Повний текст:

PDF

Посилання


Marian S. F. Chromatica poporului român, [Chromatism of Romanian nation], Tipografia Academiei Române, București, 1882, 55 p.

Marian S. F. Ornitologia poporană română, [Romanian national ornithology], Tom I, Tipografia lui R. Eckhardt, Cernăuți, 1883, 438 p.

Marian S. F. Descântece poporane române [Romanian national ornithology], Suceava, Tipografia lui R.Eckhardt în Cernăuţi, 1886. 352 p.

Marian S. F. Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ [Romanian wedding: History-ethnographic investigation], Edițiunea Academiei Române, Tipografia Carol Göbl, București, 1890, VI, 856 p.

Marian S. F. Naşterea la români: Studiu etnografic [Romanian families: ethnographic investigation], Simion Florea Marian, Bucureşti, Lito-Tipografia Carol Gobl, 1892, 441 p.

Marian S. F. Înmormântarea la români. Studiu etnografic [Romanian funerals: ethnographic investigation], Edițiunea Academiei Române, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1892, III, 593 p.

Marian S. F. Vrăji, farmece şi desfaceri [Divination, charm and their withdrawing], Simion Florea Marian, Bucureşti, Lito, Tipografia Carol Gobl, 1893, 242 p.

Marian S. F. Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilor. Studiu folkloristic [Insects in language, believes and customs of Ro-manians], Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1903, XIV, 595 p.

Marian S. F. Botanica poporană română [The botany of Romanian nation], vol. I (A-F), ediție critică, introducere, repere biobiblio-grafice, indice Botanica, indice capitole publicate antum, postum, text stabilit, indice informatori și bibliografie de Aura Brădățan, Editura Mușatinii, Suceava, 2008, 700 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).