Маріана як новий етап дослідження традиційної культури і побуту серед населення Буковини

Antoniy Moysey

Анотація


Симион Флорія Маріан (1847-1907) - відомий румунський фахівець з фольклору, етнографа, історика і письменника. Мета дослідження полягає в тому, щоб повернути ім'я обдарованого вченого С.Ф. Маріан, незважаючи на свою діяльність в культурній та національній сферах життя Буковини, залишився без реального уваги дослідників. Методологія містить історичні методи дослідження та порівняльний аналіз. Новизна дослідження. Роботи С.Ф.Марьяна ще менш вивчені в українській історіографії. Необхідно відзначити той факт, що не всі наукові праці румунських етнографів в національних бібліотеках України, що відносяться до другої частини XIX - початку XX ст. Його роботи, які вважаються найбільшими за своїм змістом і самим значним, відсутні; вони присвячені сімейним ритуалам, які принесли велику популярність вченому. Висновки. Роботи С.Ф. Маріан як і раніше ценнних для буковинського етнографічного дослідження. Величезний шар емпіричного матеріалу, зібраного в цьому районі, імена буковинських інформантів, паралелі з іншими румунськими провінціями і індоєвропейськими народами, класичний стиль його робіт, значна увага до звичаїв і традицій українців з Буковини створили відмінний фундамент для подальшого пошуку.

Ключові слова


Симион Флорія Маріан; традиційна культура; Буковина; ритуальні обряди; фольклор; етнограф

Повний текст:

PDF

Посилання


Marian S. F. Chromatica poporului român, [Chromatism of Romanian nation], Tipografia Academiei Române, București, 1882, 55 p.

Marian S. F. Ornitologia poporană română, [Romanian national ornithology], Tom I, Tipografia lui R. Eckhardt, Cernăuți, 1883, 438 p.

Marian S. F. Descântece poporane române [Romanian national ornithology], Suceava, Tipografia lui R.Eckhardt în Cernăuţi, 1886. 352 p.

Marian S. F. Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ [Romanian wedding: History-ethnographic investigation], Edițiunea Academiei Române, Tipografia Carol Göbl, București, 1890, VI, 856 p.

Marian S. F. Naşterea la români: Studiu etnografic [Romanian families: ethnographic investigation], Simion Florea Marian, Bucureşti, Lito-Tipografia Carol Gobl, 1892, 441 p.

Marian S. F. Înmormântarea la români. Studiu etnografic [Romanian funerals: ethnographic investigation], Edițiunea Academiei Române, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1892, III, 593 p.

Marian S. F. Vrăji, farmece şi desfaceri [Divination, charm and their withdrawing], Simion Florea Marian, Bucureşti, Lito, Tipografia Carol Gobl, 1893, 242 p.

Marian S. F. Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilor. Studiu folkloristic [Insects in language, believes and customs of Ro-manians], Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1903, XIV, 595 p.

Marian S. F. Botanica poporană română [The botany of Romanian nation], vol. I (A-F), ediție critică, introducere, repere biobiblio-grafice, indice Botanica, indice capitole publicate antum, postum, text stabilit, indice informatori și bibliografie de Aura Brădățan, Editura Mușatinii, Suceava, 2008, 700 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.110

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).