Візуалізуючи Україну: аматорська фотографія в Києві на рубежі ХІХХХ ст.

Автор(и)

  • Gennadiy Kazakevich

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.104

Ключові слова:

аматорська фотографія, Київське фотографічне товариство «Дагер», Микола Петров, історія художньої фотографії, пікторіалізм

Анотація

У статті розглянута історія становлення аматорської фотографії в Києві в останні десятиліття ХІХ - на початку ХХ ст. Відзначено, що фотографи-любителі зіграли важливу роль у формуванні візуального образу України, який став істотним елементом української національної ідентичності. Проаналізовано соціально-економічні умови розвитку фотографії; освітня та виставкова діяльність фотографічного відділу Київського відділення Російського технічного товариства і Київського фотографічного товариства «Дагер".

Посилання

Anderson, Benedict. Imagined communities. Reflections on the origins and spread of nationalism,London,New York, Verso, 1991, P. 185, 204.

Simzen-Sychevsyi Olexii. “Davni kyivski fotografy ta yikhni znimky starogo Kyeva” [Old Kyiv photographers and their images of old Kyiv], Yuvileynyi zbirnyk na poshanu akademika Mykhaila Serhiyovycha Hrushevskoho, Kyiv, 1928, P. 359–403 (in Ukrainian).

Rybakov Mykhaylo. “Nevidomi ta malovidomi storinky istorii Kyeva” [Uknown and lesser known pages of the history of Kyiv], Kyiv, Kyi, 1997, P. 311–324 (in Ukrainian).

Pylypchuk, O. Doslidzhennia u galuzifotografii v Kyivskomu viddilenni Rosiyskoho tekhnichnoho tovarystva [Researches in field of pho-tography by Kyiv branch of the Russian technical society], Nauka I naukoznavstvo, 2006, N. 4 (annex), P. 140–143 (in Ukrainian).

Trachun Oleksander. “Istoriya ukrainskoy fotografii XIX–XXI veka” [History of 19–21 cc. Ukrainian photography], Kyiv, Baltiya-Druk, 2014, P. 6–36 (in Russian).

GrushytskaI.“Rozvytok fotografii v Ukrayini (1839 – I polovyna XX st.)” [Development of the photography inUkraine(1839 – first half of the XX c.], Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 2014, Vol. 41, P. 285–291 (in Ukrainian).

Amelina Larysa. “Zolota doba kyivskoyi fotografii. Zaarkhivnymy materialamy Nacionalnoho khudozhnioho muzeyu Ukrainy” [Golden age of Kievan photography. On the archival materials from the National artisticmuseumofUkraine], Suchasni problem doslidzennia, restavracii ta zberezhennia kulturnoyi spadshchyny, 2015, Vol. 11, P. 19–35 (in Ukrainian).

Arkhiv Mykhayla Drahomanova [Mykhaylo Drahomanov’sarchive], Vol. 1, Varshava, Ukrainskyi naukovyi instytut, 1938, P. 234–236 (in Ukrainian).

Tsentralny derzhavny istorychnyi arkhiv u misti Kyevi (TsDIAK) [Central State Historical Archive in Kyiv], F. 730, Op. 1, Spr. 185, Ark. 43.

Moysinovich A. “Zhurnal “Fotograficheskie novosti” ivystavka1912 g. V Sankt-Peterburge” [The Magazine «Photographic News» and the Exhibition 1912 (St. Petersburg)], VestnikYarGU, Gumanitarnye nauki, 2017, N. 1 (39), P. 12 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24