Історичні віхи становлення студентського самоврядування у БДМУ

Автор(и)

  • Nina Zoriy БДМУ,
  • Alisa Zhukovska БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.100

Ключові слова:

студентське самоврядування, молодь, студентство, Закон України «Про вищу освітньої-ванні»

Анотація

Мета дослідження. У статті досліджено соціально-педагогічні передумови та основні етапи розвитку студентського само- управління як соціокультурного феномену та як особливої форми ініціативної, самостійної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності вузу, розвиток соціальної активності, підтримку громадянських ініціатив студентської молоді. При проведенні дослідження були використані ряд загальнонаукових методів: історичний, описовий та порівняльний. За допомогою історичного методу було проаналізовано основні етапи розвитку студентського самоврядування, особливості його трансформації в освітньому просторі. Описовий метод дав можливість виділити і систематизувати особливості функціонування органів студентського самоврядування на всіх етапах його розвитку. Застосування порівняльного методу сприяло виявленню основних відмінностей та спільних характеристик в структурах студентського самоврядування та процедурно забезпечило порівняння реалізації прав і компетенцій органів студентського самоврядування. Наукова новизна. Вперше системно представлені основні етапи становлення та розвитку студентського самоврядування у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет», поглиблено розуміння сутності і функцій студентського самоврядування у вищому навчальному закладі, отримали подальший розвиток ідеї щодо залучення студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у створенні і формуванні Європейського простору вищої освіти. Висновки. Доведено, що студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, механізмом представництва і відстоювання своїх прав, можливістю самореалізації. Саме студентське самоврядування покликане захищати права студентів і бути їхнім представником в адміністраціях ВНЗ. Студентське самоврядування визначається правом і реальною здатністю студентської громади самостійно вирішувати питання в рамках чинного законодавства і статуту університету. Авторами проведено аналіз розвитку студентського самоврядування в історичному аспекті, що дозволило визначити пряму залежність між сутнісними особливостями його розвитку і суспільно-політичними тенденціями в державі.

Посилання

Drozdova M. “Dynamika politychnoi svidomosti studentiv u protsesi vyborchoi kampanii 2004 r.” [The dynamics of political consciousness of students in the 2004 election campaign]. Sotsialna psykholohiia [Social psychology], 2005, Vol. 1(12), P. 32–43 (in Ukrainian).

Zhukovska A. Studentsvo yak rushiina syla hromadianskoho suspilstva (teoretychnyi aspekt) [Student as a driving force of civil society (theoretical aspect)], Molodyi vchenyi [Young scientist], Vol. 3 (18), berezen, 2015, P. 148–151 (in Ukrainian).

Hostev A .N. Systema rossyiskykh tradytsyi v studencheskom samoupravlenyy [The system of Russian traditions in student self-government], Systemnaia psykholohyia y sotsylohyia [System psychology and sociology], Vol.7, 2013, P. 116–123 (in Russian).

Buriakova O. A. Henetycheskyi analyz sushchnosty studencheskoho samoupravlenyia [Genetic analysis of the essence of student self-government], Vestnyk SamHU [Journal SamHU], Vol.5-1(64), 2008, P. 112–118 (in Ukrainian).

Potopa K. Sotsialno-pedahohichni umovy orhanizatsii studentskoho samovriaduvannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Social-pedagogical conditions of organization of student's self-government in higher educational institutions], avtoref., kand. ped. Nauk, 13.00.05 «Sotsialna pedahohika», Kyiv, NPU im. M. P. Drahomanova, 2006, P. 22 (in Ukrainian).

Trehubov A. Razvytye studencheskoho samoupravlenyia v peryod demokratyzatsyy sovetskoho obshchestva (seredyna 50-kh-seredyna 60-kh hodov) [The development of student government in the period of democratization of Soviet society (mid-50-mid-60-ies)], avtoref., Dys, kand. yst. Nauk, 07.00.02 «Otechestvennaia ystoryia», Stavropol, 1995, P. 23 (in Ukrainian).

Davydiuk M. Sotsiokulturnyi pidkhid do rozvytku demokratychnykh tsinnostei molodi zasobamy studentskoho samovriaduvannia [Socio-cultural approach to the development of democratic values of youth by student self-government]. Hileia [Hileia], Zb. nauk. Prats, Hol. red. V. Vashkevych, K, VIR UAN, 2015, Vol. 124, P. 100–112 (in Ukrainian).

Bilan H. I. Analiz Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” (2014 roku) [Analysis of the Law of Ukraine "On Higher Education" (2014), Visnyk PDABA [Journal PDABA], Vol. 12, hruden, 2014, P. 124 (in Ukrainian).

Domina K., Kolomyiets A. Zakonodavchi vazheli rehuliuvannia studentskoho samovriaduvannia v Ukraini [Legislative levers of regulation of student self-government in Ukraine], Studentske samovriaduvannia ta yoho rol u formuvanni humanistychnykh tsinnostei [Student self-government and its role in the formation of humanistic values], Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh, 2-3 bereznia 2017 roku, P. 114–117 (in Ukrainian).

Horoshko N. A., Lahodyn M. V., Verbivska O. S., Palamar A. O., Rovinskyi O. O. Formuvannia osobystosti – odne iz zavdan studenstkoho samovriaduvannia [Formation of personality - one of the tasks of the student self-government], Studentske samovriaduvannia ta yoho rol u formuvanni humanistychnykh tsinnostei tsinnostei [Student self-government and its role in the formation of humanistic values], Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh, 2-3 bereznia 2017 roku, P. 48–49 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-20