DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2015.124

Особливості гумору як лінгвокультурного феномена в англомовному дискурсі

Liliya Roman, Igor Roman

Анотація


У статті досліджується такий лінгвокультурний феномен як гумор, який є одним з важливих концептів англійської національної картини світу і завжди висловлює серйозні, глибинні думки, затаєні в душі народу. У процесі дослідження встановлено, що для кожної самостійної культури характерний свій тип гумору, своє сприйняття комізму в різних ситуаціях, залежне від багатьох факторів, які відіграють велику роль у формуванні самобутньої культури. Це і історичні події, і особливості географічного положення країни, вплив сусідніх країн, а також національні традиції і норми поведінки тощо Всі вищезгадані чинники мають пряме відображення в гуморі, що зумовило виникнення неповторного типу гумору, властивого кожної нації зокрема. У нашому дослідженні на прикладах коротких гумористичних текстів - анекдотах, розглянуті особливості англійського
гумору як лінгвального відображення національної культури.


Ключові слова


лінгвокультурний феномен; гумор; Англомовний дискурс; мовна картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. Aesthetics of verbal creativity, M ., Art, 1986, P.35.

Shestakov V. P. English accent. British art and national character,Moscow, Russian state humane University, 1999, P.114.

Shestakov V. P. English accent. British art and national character,Moscow, Russian state humane University, 1999, P.115.

Shestakov V. P. English accent. British art and national character,Moscow, Russian state humane University, 1999, P.118.

Ivanov V. M. The phenomenon ekvivokatsii joke discourse in modern German language, Dis. Cand. Philology Sciences, Irkutsk, 1999, P. 51.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English,Moscow, High School, 1994, P. 27.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 34.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 36.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 47.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 12.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 13.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 9.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English,Moscow, High School, 1994, P. 45.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 32.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 76.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 7.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 11.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences, Volgograd, 2001, P. 15.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English,Moscow, High School, 1994, P. 58.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, 88 p.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, 36 p.

Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English humor, dis. candidate philology sciences,Volgograd, 2001, P. 8.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English,Moscow, High School, 1994, P. 96.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 31.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 54.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 102.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 79.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 64.

Sudzylovskyy G. A. Collection of humorous stories in English, Moscow, High School, 1994, P. 49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bakhtin MM Aesthetics of verbal creativity. - M .:
Art, 1986. - P.35.

2. Shestakov VP English accent. British art and national
character. - M .: Russian. state. humane. University,
1999. - S.114.

3. Ibid, p 115.

4. Ibid, p 118.

5. Ivanov VM The phenomenon ekvivokatsii joke discourse
in modern German language. Dis ... Cand. Philology.
Sciences: 10.02.04 / IGLU. - Irkutsk, 1999. - S. 51.

6. archive.1september.ru/eng/2004/13

7. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - P. 27.

8. Ibid, p 34.

9. Ibid, p 36.

10. Ibid, p 47.

11. Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English
humor. Author. Dis. candidate. Philology. Sciences:
10.02.04 / - Volgograd, 2001. - S. 12.

12. Ibid, p 13.

13. Ibid, p 9.

14. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - P. 45.

15. Ibid, p 32.

16. Available at http: iranek.com

17. Available at http: iranek..com

18. Available at http: iranek.com

19. .Available at http: iranek.com

20. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - P. 76.

21. Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English
humor. Author. Dis. candidate. Philology. Sciences:
10.02.04 / - Volgograd, 2001. - S. 7.

22. Ibid, p 11.

23. Ibid, p 15.

24. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - P.58.

25. krugosvet.ru

26. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - 88 p.

27. Ibid, p 36.

28. Available at http: iranek.com

29. Karasik A. Linhvokulturnye characteristics of English
humor. Author. Dis. candidate. Philology. Sciences:
10.02.04 / - Volgograd, 2001. - P. 8.

30. Sudzylovskyy GA Collection of humorous stories in
English. - M .: High School, 1994. - P. 96.

31. Ibid, p 31.

32. Ibid, p 54.

33. Ibid, p 102.

34. Ibid, p 79.

35. Ibid, p.64

36. Ibid, p 49.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).