DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2015.122

Історія кафедри патанатомії ВДНЗ Україна «Буковинський державний медичний університет» (присвячено 70-тій річниці кафедри)

Igor Davydenko, Olena Tiulienieva, Vevheniia Parastyvyuk

Анотація


Авторами в статті описані етапи розвитку і характерні особливості діяльності кафедри патологічної
анатомії Буковинського державного медичного
університету. Висвітлено основні проблеми і завдання
патологоанатомічної служби на Буковині з 1945 року -
року заснування кафедри при Чернівецькому медичному
інституті. Містяться матеріали про початок викладання
патологічної анатомії, послідовної діяльності
керівників кафедри і їх внесок в навчальну та наукову
роботу з патологічної анатомії. Крім того, показано
поступове формування якісної бази підготовки
вчених і лікарів з питань патологічної анатомії,
які працюють у багатьох регіонах України і за її
межами. Зазначені навчальні предмети, напрямки
діяльності кафедри - навчальна, навчально-методична та
наукова робота.


Ключові слова


Буковинський державний медичний університет; медичний інститут; кафедра патологічної анатомії; історія патологоанатомічної служби Буковини

Повний текст:

PDF

Посилання


Alexandrova E. M., Davidenko І. S., Kurchenko І. F., TaschukS. D. The history of Department of Pathological anatomy and Forensic medicine, Clinical Anatomy and Operative Surgery, 2004, Vol. 3 (1), P. 73– 80.

Professor Naum Moiseevich Shinkerman, Newspaper «To your health», 1997, N. 7, P. 7.

Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M.Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary), Pathoanatomical diagnosis of human diseases: achievments, problems, prospects, Materials of Ukrainian scientific practical conference dedicated to the 100th birth anniversary of Professor N.M. Shinkerman (founder and chair of pathoanatomical service inBukovina), Chernivtsi, BSMU, 2007, P. 8 – 14.

Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman, History of life in documents (up to 100 anniversary), Pathology, 2007, Vol. 4 (2), P. 95 – 98.

Boychuk T. M.,HerushI.V.,BilookyyV.V.Bukovinian State Medical University, History and today (to the 70th anniversary), Chernivtsi, BSMU Publishers, 2014, P. 187.

Vyacheslav Savich Prokopchuk (for the 75th anniversary ), Archives of Pathology, 2014, Vol.76 (4), P.68-69.

Pіshak V. P., Davidenko І. S., Professor pathologist Shіnkerman N. M. History of life in documents (up to 100 anniversary), Pathoanatomical diagnosis of human diseases: achievments, problems, prospects, Materials of Ukrainian scientific practical conference dedicated to the 100th birth anniversary of Professor N. M. Shinkerman (founder and chair of pathoanatomical service inBukovina), Chernivtsi, BSMU, 2007,

P. 11.

Vyacheslav Savich Prokopchuk ( for the 75th anniversary ), Archives of Pathology,2014, Vol. 76 (4), P.68-69.

Boychuk T. M., Myslytskyy V. F., Bachinskiy V.T. Famous names of graduates, The book of outstanding graduates of Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, «City», 2014, P. 241.

Pіshak V. P., Davidenko І. S., Professor pathologist N. M.Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary), Pathology, 2007, Vol. 4 (2), P. 95 – 98.

Professor Naum Moiseevich Shinkerman, Newspaper «To your health», 1997, N. 7, P. 7.

Vyacheslav Savich Prokopchuk ( for the 75th anniversary ), Archives of Pathology, 2014, Vol. 76 (4), P.68-69.

Chervyak P. І. Pathological anatomy of Ukraine, Kiev, Exhibition Center «Prosvita», 2012, 912 p.

Pіshak V. P., Davidenko І. S., Professor pathologist N. M.Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary), Pathology, 2007, Vol. 4 (2), P. 96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Alexandrova E.M., Davidenko І.S., Kurchenko І.F., Taschuk S.D. The history of Department of Pathological anatomy and Forensic medicine // Clinical Anatomy and Operative Surgery. - 2004. – V.3, №.1 – S. 73 – 80.

2. Professor Naum Moiseevich Shinkerman // Newspaper
«To your health.» – 1997. - №7. – C. 7.

3. Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary) // Pathoanatomical diagnosis of human
diseases: achievments, problems, prospects / Materials
of Ukrainian scientific practical conference dedicated to the 100th birth anniversary of Professor N.M. Shinkerman (founder and chair of pathoanatomical service in Bukovina). – Chernivtsi: BSMU, 2007. – P. 8 – 14.

4. Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary) // Pathology. – 2007. - Volume 4., №2. – P. 95 – 98.

5. Bukovinian State Medical University. History and today (to the 70th anniversary) / redkol. Boychuk T.M., Herush I.V., Bilookyy V.V. and others.; ed .. Boychuk T.M. – Chernivtsi: BSMU Publishers, 2014. – P. 187.

6. Vyacheslav Savich Prokopchuk ( for the 75th anniversary
) // Archives of Pathology. – 2014. – T.76, №4. - P.68-69.

7. Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary) // Pathoanatomical diagnosis of human
diseases: achievments, problems, prospects / Materials of Ukrainian scientific practical conference dedicated to the 100th birth anniversary of Professor N.M. Shinkerman (founder and chair of pathoanatomical service in Bukovina). – Chernivtsi: BSMU, 2007. – P. 11.

8. Vyacheslav Savich Prokopchuk ( for the 75th anniversary
) // Archives of Pathology. – 2014. – T.76, №4. - P.68-69.

9. Boychuk T.M. Famous names of graduates. The book of outstanding graduates of Bukovinian State Medical University / Boychuk T.M., Myslytskyy V.F., Bachinskiy V.T and others. – Chernivtsi: «City», 2014. – P. 241.

10. Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary) // Pathology. – 2007. - Volume 4., №2. – P. 95 – 98.

11. Ibid– P.98.

12. Professor Naum Moiseevich Shinkerman // Newspaper
«To your health.» – 1997. - №7. – C. 7.

13. Vyacheslav Savich Prokopchuk ( for the 75th anniversary
) // Archives of Pathology. – 2014. – T.76,
№4. - P.68-69.

14. Pathological anatomy of Ukraine / edited by prof. P.І. Chervyak. – Kiev: Exhibition Center «Prosvita», 2012. – 912p.

15. Pіshak V.P., Davidenko І.S., Professor pathologist N.M. Shіnkerman. History of life in documents (up to 100 anniversary) // Pathology. – 2007. – Volume 4., №2. – P. 96.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).