Актуальні проблеми англомовної медичної термінографії та методи їх вирішення (на матеріалі Dorland’s Illustrated Medical Dictionary)

Автор(и)

  • Olena Gordiyenko Запорізький державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2019.130

Ключові слова:

лексикографія, англомовна медична термінологія, термінологічний словник, критичний аналіз, багатозначність, синонімія, епоніми, абревіатури

Анотація

У статті досліджено такі питання англомовної медичної термінології, як полісемія, синонімія, скорочення, епоніми, неологізми та методи їх лексикографічної реєстрації в термінологічних словниках. Актуальність наукової розвідки зумовлена необхідністю проаналізувати англомовну медичну термінографію. Предметом дослідження послугував англомовний медичний словник Dorland’s Illustrated Medical Dictionary (2012). Для досягнення мети було застосовано комплексну методологію: аналітичний аналіз теоретичної літератури, виданої в рамках англомовної медичної термінології та науково-практичної термінографії; метод лексикографічного аналізу для вивчення мега-, макро- та мікроструктур словника; метод критичного аналізу для вивчення особливостей укладання словника; зіставний метод для узагальнення отриманих даних. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в статті вперше досліджуються проблеми термінографічної реєстрації англомовного медичного терміна з їхньою екстраполяцією на методи та підходи, що застосовуються при кодифікації медичного концепту в одномовному спеціальному словнику. Результати дослідження. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary як одномовний спеціальний словник майже в повному обсязі реєструє всі особливості англомовної медичної термінології. Укладачі словника дотримуються принципів уніфікації і стандартизації необхідних для видань такого типу. Основні проблеми медичної термінографії вирішуються поєднанням в словниковій статті як лінгвістичних, так і енциклопедичних параметрів. Системний підхід при відборі терміна і його репрезентації, поєднання лінгвістичних і енциклопедичних методів дозволяє максимально детально кодифікувати інформацію про той чи інший медичний концепт.

Посилання

Kosenko A. V. “Osnovni kharacterystyky angliyskoyi medychnoyi terminologiyi” [Basic characteristics of English medical terminology], Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytet” [Scientific bulletin of International humanitarian university], 2015, Vol. 2, N 18, P. 68-70 [in Ukrainian].

Madjayeva S. I. “Problemy lexicograficheskogo opisaniya meditsinskoy terminologii” [On problems of lexicographical description of medical term], Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Volgograd State University], Volgograd, VGU, 2009, Vol. 2 ,N 1 (9), P. 179-184 [in Russian].

Džuganová B. English medical terminology – different ways of forming medical terms, JAHR, 2013, Vol. 4, N 7, P. 55-59 [in English].

Mićić, S. Languages of Medicine – Present and Future, JAHR, Vol. 4, N 7, 2013, P. 217-233[in English].

Soler V. Medicine and linguistics: A necessary symbiosis in medical titles, The Journal of the European Medical Writers Association, 2007, Vol. 16, N 4, P.151-152 [in English].

Averboukh K. Ya., Karpova O. M. Problem of LSP Teaching with Special Reference to Market Economy Terms, Essays on Lexicon, Lexicography, Terminography in Russian, American and Other Cultures, Ed. by O. Karpova, F. Kartashkova, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2007, P. 124 – 133 [in English].

Karpova O., Kartashkova F., ed. Lexicography and Terminology: a Worldwide Outlook, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009, 205 p. [in English].

Bejoint H. The Lexicography of English. From Origins to Present, N.Y.: Oxford University Press, 2010, 544 p. [in English].

Landau S. I. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 496 p. [in English].

Nielsen S., Tarp S., ed. Lexicography in the 21st Century. In Honour of Henning Bergenholtz (Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, Vol. 12, 341 p. [in English].

A Practical Guide to Lexicography, ed. by P. G. J. van Sterkenburg, John Benjamins Publishing, 2003, 459 p. [in English].

Dorland`s Illustrated Medical Dictionary, Elsevier, Saunders, 32nd edition, 2012, 2147 p. [in English].

Hartmann R. R. K. Teaching and Researching Lexicography (Applied Linguistics in Action Series), Harlow: Pearson Education Limited, 2001, 213 p. [in English].

Bergenholtz H., Tarp S., ed. Manual of Specialised Lexicography: the Preparation of Specialised Dictionary, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995, 254 p. [in English].

Find a grave, [Electronic resource], 2010-2019, URL: https://www.findagrave.com/memorial/49174576/william-alexander_newmandorland (application date 15.09.2019), title from the screen. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-29