Моделі найменування лікарських рослин і вживання епонімів в назвах лікарських рослин французькою, російською та латинською мовами

Автор(и)

  • Inna Tomka БДМУ,
  • Iryna Semenko БДМУ,
  • Anna Shalajeva БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2017.85

Ключові слова:

епонім, назва лікарської рослини, моделі лікарських рослин, французьку мову, латину, антропонім, топонім

Анотація

У статті досліджено вживання епонімом в назвах лікарських рослин і способи освіти різних моделей найменування лікарських рослин на матеріалах французької, російської та латинської мов. Об'єктом дослідження були обрані назви лікарських рослин, до складу яких входять епонімом і різні моделі найменування лікарських рослин. Мета дослідження - провести порівняльний аналіз французьких, російських і латинських найменувань лікарських рослин. У перспективі бажано розглянути вживання епонімом в назвах лікарських рослин в сучасному медичному дискурсі, упорядкувати французько-український (і навпаки) словник, який би максимально відображав потреби користувачів.

Посилання

Beletskiy A. A. Leksikologiya i teoriya yazykoznaniya (onomastika) [Lexicology and theory of linguistics (onomastics)], K., Izdatelstvo Kiyevskogo universiteta, 1972, P. 208 (in Russian).

Bereznikova R. E. Mesto nomenov v lexsicheskoy sisteme yasyka [The Place of Nomes in Lexical System of Language], Imya narytsatelnoe i sobstvennoe, Moscow, 1978, P. 206 (in Russian).

Buzhina T. P. «Sovremennyye tendentsii terminologicheskogo slovoobrazovaniya v nomenklature lekarstvennykh sredstv» [Current trends of terminological word formation in the nomenclature of medicines], Yazyk meditsiny, Vseross. mezhvuz. sb. nauch. tr, Samara,

, N. 2, P.76–80 (in Russian).

Voronova O. N. Problemy tovarovednoy terminologii v farmatsii [Problems of commodity terminology in pharmacy.], Yazyk meditsiny, Vseross. mezhvuz. sb. nauch. tr., Samara, 2007, N. 2, P. 81–85 (in Russian).

Tsisyk A. Z., Shevchenko G. I. Latinskiy yazyk dlya biologov [Latin for biologists], Minsk, BGU, 2008, 127 р. (in Russian).

Torchynskyy M. M. «Analiz vlasnykh nazv yak spetsyfichnykh movnykh odynyts» [Analysis of proper names as specific language units], Aktualni problemy filolohiyi ta perekladoznavvstva, N. 3, Khmelnytskyy, KHNU, 2007, Р. 223–226 (in Ukrainian).

Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t AN URSR. Instytut movoznavstva [Dictionary of Ukrainian language], K., Naukova dumka, 1970‑1980, P. 587 (in Ukrainian).

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar, 2 -oye izd., Ispr. Ok. 56000 terminov [French-Russian medical dictionary], M., RUSSO, 2000, 672 р. (in Russian).

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 525.

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 525.

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 525.

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 525.

Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t t., Т., AN URSR. Instytut movoznavstva [Dictionary of Ukrainian language], K., Naukova dumka, 1970‑1980, P. 458 (in Ukrainian).

Chopyk V. I. Latynska botanichna nomenklatura: navch. posibnyk [Latin botanical nomenclature: teach. Manual], K., RVTS "Kyyivskyy universytet", 1996, 57 р. (in Ukrainian).

Hrytsenko S. P. Latynska mova dlya studentiv [Latynska mova for students], K., Tsentr navchal’noyi literatury, 2006, P. 382 (in Ukrainian).

Latinsko-russkiy slovar, I.KH.Dvoretskiy [Latin-Russian dictionary], M., Medma, 2005, P. 456 (in Russian).

Mints I. P. Etimologicheskiy slovar lekarstvennykh rasteniy, pod. red. A. F. Gammerman [Etymological dictionary of medicinal herbs], L., Izd. Leningr. Khim, Farm. in-ta, 1962, P. 51 (in Russian).

Dzyuba M. «Eponmichni naymenuvannya v ukrayinskiy terminolohiyi» [Eponymical names in Ukrainian terminology], Ukrayinska mova, 2010, N. 3, Р. 55–63 (in Ukrainian).

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 310.

Zakalyuzhnyy M. M., Palasyuk H. B. Latynska mova i osnovy medychnoyi terminolohiyi [The Latin Language and Fundamentals of Medical Terminology], Ternopil, Ukrmedknyha, 2004, 212 р. (in Ukrainian).

Palasyuk H. B., Cholach V. V. Latyns’ka mova [The Latin language], Ternopil, Ukrmedknyha, 2000, P. 145 (in Ukrainian).

Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 287.

Timko N. V. Faktor «Kultura kak perevodcheskaya problema i sposoby yego neytralizatsii» [Culture” as a translational problem and methods of its neutralization], M., ZPU, 2010, N. 4, Р. 175–180 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-27