DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2014.41

Назви головних весільних персонажів у Буковинському діалекті

Yulia Rusnak, Natalia Rusnak

Анотація


Слов'янський мовної континуум став основою для аналізу буковинської весільної термінології. У статті розглядаються назви головних чинів буковинської весільної драми. Проаналізовано походження слів, їх фонетичні прояви в різних регіонах Україна, кордони поширення. 

Ключові слова


буковинський діалект; лексика весільної обрядовості; весільний термін; номінація; перифраза; апелятивації; десемантизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysenko V.K., Paziak M.M. «ed.». Wedding customs and rituals inUkraine: historical and ethnographic research. Kyiv: Naukova dumka; 1988 (in Ukrainian).

Rusanivs'kyi V.M. The only language-shaped space Ukrainian mentality. Movoznavstvo. 1993; 6: 11 (in Ukrainian).

Prokopenko V.A. Vocabulary wedding ceremony in Bukovina says. In: Abstracts of scientific twentieth session. Section filoloh.nauk. (Chernivtsi, April 1964). Chernivtsi; 1964 (in Ukrainian).

Hrytsenko P.Iu., Matviias I.H. Areal variation vocabulary. Kyiv: Naukova dumka; 1990 (in Ukrainian).

Bihusiak M., Zakrevs'ka Ia.V. «ed.». From observations of the wedding Hutsul dialect vocabulary. In: Hutsul dialects, linguistic and ethno-linguistic research. L'viv; 2000 (in Ukrainian).

Vasylechko L. The mystery of the wedding ceremony. Ivano-Frankivs'k: Tipovit; 2006 (in Ukrainian).

Tkach L. Ukrainian literary language in Bukovinain the late XIX - early XX century. In: Sources and socio-cultural factors of development. Chernivtsi: Knyhy – ХХІ; 2007 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження / В.К.Борисенко [АН УРСР, Ін-т мист. – фльклору та етнографії; відп. ред. М.М. Пазяк ]. – К. : Наук. думка, 1988. – 192 с.

2. Русанівський В.М. Єдиний мовно-образний простір української ментальності / В.М. Русанівський // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С.11.

3. Прокопенко В.А. Лексика весільного обряду в буковинських говорах / В.А.Прокопенко // Тези доповідей ХХ наукової сесії. Секція філолог.наук. (Чернівці, квітень 1964). – Чернівці, 1964. – С. 45.

4. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лекси- ки / П.Ю. Гриценко / [відп. ред. І.Г. Матвіяс]. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 206-207.

5. Бігусяк М. Із спостережень над весільною лексикою гуцульського говору / Михайло Бігусяк // Гуцульські говірки: лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження / [відп. ред.
Я.В.Закревська (НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича)]. – Л., 2000. – С. 125-148.

6. Василечко Л. Таїна весільного обряду/ Л. Василечко. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. – С.46.

7. Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Людмила Олександрівна Ткач. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку. – С.150.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).