DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2014.36

Проблеми дослідження духовності як цінності українського народу

Volodymyr Trojanskiy

Анотація


Однією з центральних проблем самосвідомості сучасної науки стала проблема співвідношення істинності наукових знань і рівня їх духовності і цінності як результатів творчості українців. Поняття "Чистого" знання є абстракцією, яка страждає однобічністю. Раціональні реконструкції науки відволікаються від соціокультурних, духовних і ціннісних детермінантів в їх розвитку, часто спотворюють реальний призначення самої науки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Troians'kyi V.A. Problems methodological integration humanities inUkraine. Aktual'ni pytannia suspil'nykh nauk ta istorii medytsyny. 2014; 1: 46-47 (in Ukrainian).

Marchuk M.H. Value potency knowledge. Chernivtsi: Ruta; 2001 (in Ukrainian).

Stepanenko I.V. Spirituality between the sacred and the everyday: interpretative intelligence in modern landscapes. Praktychna filosofiia. 2001; 3: 93 (in Ukrainian).

Shynkaruk V.I. The concept of culture. The philosophical aspects. In: The phenomenon of Ukrainian culture: methodological principles of interpretation. Kyiv: Feniks; 1996 (in Ukrainian).

Kiriukin D.I. Value transformation and problems of social solidarity in post-communist society. Praktychna filosofiia. 2005; 2: 28-36 (in Ukrainian).

Voropai T.S. The identity of the subject in the social discourse of postmodernism. Dr. philosoph. sci. diss. Kharkiv; 2000 (in Ukrainian).

Pochynok B.V. Finding methodological strategy humanities. Naukovyi visnyk Chernivets'koho universytetu. Filosofiia. 2001; 101: 9-12 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Троянський В.А. Проблеми методологічної інтеграції гуманітаристики в Україні // Актуальні питання суп. наук та історії медицини. – 2014, №1 (1). – С.46-47.

2. Марчук М.Г. Ціннісні потенції знання. – Чернівці: Рута, 2001. – C.250.

3. Степаненко І.В. Духовність між сакральним та повсякденним: інтерпретаційні розвідки в ландшафтах сучасності // Практична філософія. – 2001. – №3. – С.93.

4. Шинкарук В.І. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – Збірка наукових праць – Київ: Фенікс. –
1996. – С.29.

5. Кірюкін Д.І. Ціннісні трансформації та проблеми соціальної солідарності в посткомуністичному суспільстві // Практична філософія. – 2005. – №2. – С.28-36.

6. Воропай Т.С. Ідентичність соціального суб’єкта в дискурсі постмодернізму.// авт. дис. на здобуття наук. ступ. доктора
філос. наук. – Харків – 2000. – С.2.

7. Починок Б.В. У пошуках методологічної стратегії гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. – Випуск 101. – 2001. –
С.9-12.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).